Τρίτη 9 Φεβρουαρίου 2016

Παράταση υπαγωγής στο νόμο Κατσέλη


Παράταση της προθεσμίας για την υπαγωγή στον νόμο «Κατσέλη» έως τις 30 Απριλίου 2016 (λήγει 19.2) δίνει τροπολογία που κατατέθηκε στην Βουλή.

Σύμφωνα με την ρύθμιση:

- Παρατείνεται έως 30.4.2016 η προθεσμία για την επικαιροποίηση των στοιχείων των εκκρεμών, κατά τη 19.8.2015, κύριων αιτήσεων υπαγωγής στον νόμο 3869/2010

- Απαλείφεται η προθεσμία ενός μήνα από τις 14.8.2015 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν.4336/2015) εντός της οποίας εκδίδεται κοινή απόφαση των συναρμοδίων υπουργών, για τον προσδιορισμό του τύπου της αίτησης υπαγωγής στο ν.3869/2010 καθώς και των συνυποβαλλόμενων εγγράφων και δικαιολογητικών

- Παρατείνεται μέχρι την 15.3.2016 (από 15.2) η αναστολή για την εφαρμογή της δυνατότητας πώλησης και μεταβίβασης από πιστωτικά ιδρύματα σε πιστωτικά ιδρύματα και χρηματοδοτικά ιδρύματα καθώς και σε Εταιρείες Μεταβίβασης Απαιτήσεων, απαιτήσεων σε καθυστέρηση που απορρέουν από αναφερόμενες δανειακές συμβάσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου