ΜΠΟΡΩ, ΜΠΟΡΕΙΣ, ΜΠΟΡΕΙ...!
ΝΑ ΠΕΡΝΑΤΕ ΟΛΟΙ ΚΑΛΑ !
 
--------------------------------------
HERODOTOS CHRYSANTHOU
          Senior Engineer
       Marina Lemesou JV
   tel.    00357 25 020 512
   mob.  00357 96 500 731
   fax   00357 25 028 601