Τρίτη 23 Φεβρουαρίου 2016

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ για τη σύγκληση Δημ. Συμβουλίου Ναυπακτίας


ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ  22 -2-2016

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ                                                ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 4067

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Πληροφορίες: ΠαυλοχρήστουΣπυρ.

Ταχ.Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37

Ναύπακτος 30300

Τηλ:2634360110                                                         ΠΡΟΣ

FAX: 2634360121                                         

1.           κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους

2.           κ. Δήμαρχο

3.           κ. Πρόεδρο Δ.Κ. Ναυπάκτου

       ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπακτίας»       Σας προσκαλούμε, στις  26-2-2016  ημέρα Παρασκευήκαι ώρα 13.30  να προσέλθετε στο  Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:1.      Λήψη απόφασης για 1. Την σύσταση ομάδας έργου της πράξης «Αστική Αναγέννηση της καστρόπολης Ναυπάκτου με αναβάθμιση των αστικών πτερύγων (MIS 5000463) για την οικονομική –τεχνική και διοικητική διαχείριση του έργου 2. Την καταβολή της ιδίας συμμετοχής για την υλοποίηση του έργου αστική αναγέννηση της καστρόπολης Ναυπάκτου με αναβάθμιση των αστικών πτερύγων (MIS 5000463) (εισηγητής κ. Καρακώστας)

2.      Συμπλήρωση της 24/2016 απόφασης περί ΄΄Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση συντήρηση οδικού δικτύου Δ.Κ Ναυπάκτου» προϋπολογισμού 9.756,10 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) ΄΄ (εισηγητής κ. Καρακώστας)

3.      Συμπλήρωση της 25/2016 απόφασης περί ΄΄Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση συντήρηση οδικού δικτύου Δ.Ε Πλατάνου», προϋπολογισμού 9.756,10 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) (εισηγητής κ. Καρακώστας)

4.      Συμπλήρωση της 26/2016 απόφασης περί ΄΄Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ Δ.Ε Πυλλήνης (Ελευθέριανη, Παλαιόπυργος, Ανθόφυτο, Γάβρος», προϋπολογισμού 32.520,32 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) (εισηγητής κ. Καρακώστας)

5.      Συμπλήρωση της 27/2016 απόφασης περί ΄΄Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Έργα προσβασιμότητας για ΑΜΕΑ», προϋπολογισμού 24.390,24 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) (εισηγητής κ. Καρακώστας)

6.      Συμπλήρωση της 28/2016 απόφασης περί ΄΄Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αναπλάσεις Τ.Κ Δ.Ε Αποδοτίας», προϋπολογισμού 30.894,31 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) (εισηγητής κ. Καρακώστας)

7.      Αναμορφώσεις  προϋπολογισμού έτους 2016. (εισηγητής κ. Κοτρωνιάς).

8.      Έγκριση διενέργειας προμηθειών (εισηγητής κ. Κοτρωνιάς)

9.      Ανάθεση και σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών σε ιδιώτες. (εισηγητής κ. Κοτρωνιάς)

10.  Έγκριση της 1ης τροποποίησης της από 2-10-2014 προγραμματικής σύμβασης μεταξύ δήμου και ΔΕΥΑΝ για την εκτέλεση των εργασιών «Υδροδότηση κτιρίων στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης (Σ.Υ.Δ) του Συλλόγου Αλκυόνη» (εισηγητής κ. Κοτρωνιάς).

11.  Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ δήμου και ΔΕΥΑΝ για την κατασκευή έργων και τη σύνταξη μελετών ύδρευσης και αποχέτευσης σε συγκεκριμένα σημεία του δήμου Ναυπακτίας. (εισηγητής κ. Κοτρωνιάς)

12.  Διοργάνωση αποκριάτικων εκδηλώσεων «Απόκριες 2016» (εισηγητής κ. Ράπτης)

13.  Έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια των καρναβαλικών εκδηλώσεων έτους 2016 (εισηγητής κ. Ράπτης)

14.  Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου μετά του αναπληρωτή του  στην επιτροπή για την επιλογή ενός (1) δικηγόρου με έμμισθη εντολή καθώς και ορισμός γραμματέα της επιτροπής μετά του αναπληρωτή του. (εισηγητής κ. Σύψας)

15.  Συνδιοργάνωση της τελικής φάσης του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Βόλεϊ Εφήβων του δήμου Ναυπακτίας με την Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης (Ε.Ο.ΠΕ) (εισηγητής κ. Σύψας)

16.  Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή άλλων πρόσκαιρων αναγκών (έκτακτων αναγκών). (εισηγητής κ. Σύψας).

17.  Ορισμός επιβλέπουσας υπηρεσίας και επιτροπής παρακολούθησης για την μελέτη με τίτλο: «Εκπόνηση μελέτης νέου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ) Δημοτικών Ορίων Δ. Ναυπάκτου». (εισηγητής κ. Καρακώστας).

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού ΣυμβουλίουΣιαμαντάς  Γεώργιος

             ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενέργεια)

 1. Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
 2. Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
 3. Διευθυντή Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
 4. Διευθυντή Περιβάλλοντος (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
 5. Διευθυντή Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικών Υποθέσεων (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενημέρωση)

 1. Εργατικό Κέντρο Ναυπακτίας και Δωρίδας.
 2. Ομοσπονδία Επαγγελματιών και Βιοτεχνών.
 3. Σύλλογο Μηχανικών Ναυπάκτου.
 4. Τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.
 5. Ο.ΣΥ.Ν.
 6. Τεχνικό Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου