Πέμπτη 31 Μαΐου 2012

ΚΑΛΟ ΜΗΝΑ.... Ε..Ε...ΕΡΧΕΤΑΙ!


Πάτρα – Ναύπακτος για την οικολογική οδήγησηΣάββατο 2 Ιουνίου: «Πράσινο καραβάνι»   Τρεις κινήσεις πολιτών που δραστηριοποιούνται στην Πάτρα και τη Ναυπακτία θα κινητοποιηθούν κυριολεκτικά και μεταφορικά, ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος (Τρίτη 5 Ιουνίου)
 
Μεταφορικά δε, τόσο με την έννοια του σχήματος λόγου, όσο και αυτή της οδικής μεταφοράς.
 
Η Οικολογική Κίνηση Πάτρας (ΟΙΚΙΠΑ), το «Πράσινο-Μπλε» από τη Ναύπακτο και η κίνηση εθελοντών Gefyristas, ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. για να δώσουν απλά, καθημερινά δείγματα συμπεριφοράς που συνεισφέρουν στην ανάσχεση της κλιματικής αλλαγής.
 
Πρόκειται για ένα κονβόι οικολογικής οδήγησης, που θα ξεκινήσει το πρωί του Σαββάτου 2 Ιουνίου από την Πάτρα για να κατευθυνθεί μέσω της Γέφυρας «Χαρίλαος Τρικούπης» στη Ναύπακτο, ακολουθώντας τους κανόνες της μετριοπαθούς (γι’ αυτό και ασφαλούς) «οικο-οδήγησης».
 
Το πρόγραμμα του «πράσινου καραβανιού» περιλαμβάνει τη διανομή φυλλαδίων από τα μέλη των κινήσεων στα κεντρικά σημεία των δύο πόλεων.
 
Η δραστηριότητα βρίσκεται στο σταυροδρόμι δύο μεγάλεων κρίσεων, της οικονομικής και της περιβαλλοντικής.
 
Στόχος της να προτείνει έμπρακτα σε όλους τους πολίτες τρόπους για να προστατέψουν το περιβάλλον από την υπερβολική εκπομπή διοξειδίου του άνθρακα, μειώνοντας ταυτόχρονα την κατανάλωση, άρα και το κόστος των καυσίμων τους.
 
Η συγκεκριμένη δράση υποστηρίζεται από το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς

Εγγραφές μαθητών και μαθητριών στην Α΄ Τάξη του Δημοτικού


« Εγγραφές μαθητών και μαθητριών στην Α΄  Τάξη του Δημοτικού Σχολείου για το σχολικό Έτος 2012 – 13»

Οι  εγγραφές  μαθητών και μαθητριών στην Α΄  Τάξη του Δημοτικού Σχολείου για το Σχολικό Έτος 2012 – 13, αρχίζουν την Παρασκευή 1 Ιουνίου και λήγουν την Πέμπτη 21 Ιουνίου 2012.  Οι εγγραφές πραγματοποιούνται σύμφωνα με το  Π.Δ. 200/98 άρθρο 1 &7  και  201 /98 άρθρο 7 & 8,  όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 7 παρ. 3 του  Ν.2817/2000 – ΦΕΚ 161Α).
Στην Α΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου εγγράφονται υποχρεωτικά οι μαθητές και οι μαθήτριες  που γεννήθηκαν κατά το έτος 2006 (1-1-2006 έως 31-12-2006).
          Για την εγγραφή των μαθητών είναι απαραίτητα τα ακόλουθα δικαιολογητικά :
1.     Πιστοποιητικό γέννησης του μαθητή από τον οικείο Δήμο ή Κοινότητα, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το τελευταίο τρίμηνο και στο οποίο αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς η ημερομηνία γέννησης .
2.     Βιβλιάριο υγείας του μαθητή ή προσκόμιση  άλλου στοιχείου , στο οποίο να φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.
3.     Πιστοποιητικό οδοντιατρικής εξέτασης ( Συμπληρωμένη η σελίδα 29 του βιβλιαρίου υγείας ).
4.     Πιστοποιητικό οφθαλμολογικής  εξέτασης από κρατικό νοσοκομείο ή ιδιώτη γιατρό.
5.     Πιστοποιητικό καρδιολογικής εξέτασης από κρατικό νοσοκομείο ή ιδιώτη γιατρό.
6.      Αποδεικτικό στοιχείο διεύθυνσης κατοικίας ( ή άλλο στοιχείο, που να αποδεικνύει τη διεύθυνση κατοικίας του μαθητή/τριας κατά την κρίση του Προϊσταμένου ή του Διευθυντή  του Δημοτικού Σχολείου. π.χ. Απόκομμα λογαριασμού ΔΕΗ ή ΟΤΕ ή Δ.Ε.Υ.Α. από το οποίο να προκύπτει η διεύθυνση κατοικίας ).
7.     Ατομικό Δελτίο Υγείας (Το έντυπο χορηγείται από το Σχολείο. Συμπληρώνεται με ευθύνη των γονέων από ιατρούς Παιδιατρικής, Παθολογίας ή Γενικής Ιατρικής).
8.     Βεβαίωση παρακολούθησης Νηπιαγωγείου .

           Σύμφωνα με την Φ.6/261/44789/Γ1 εγκύκλιο, που εξέδωσε το υπουργείο Παιδείας:
          Α. Τα πιστοποιητικά οδοντολογικής εξέτασης, οφθαλμολογικής και καρδιολογικής εξέτασης, που απαιτούνται για την  εγγραφή των μαθητών/τριών στην Α΄ τάξη του δημοτικού Σχολείου, για το σχολικό έτος 2012-13 μπορούν να κατατεθούν στις σχολικές μονάδες έως και τις 10 Σεπτεμβρίου 2012. Επιπροσθέτως τα παιδιά  σχολικής ηλικίας  μπορούν να εξεταστούν από καρδιολόγο Ενηλίκων και μόνο σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποιο πρόβλημα, να συνιστάται η περαιτέρω εξέταση από Παιδοκαρδιολόγο.
 Β. Τα  ασφαλισμένα παιδιά στον ΕΟΠΥΥ, με τη φροντίδα των γονέων ή κηδεμόνων τους, μπορούν να προσέρχονται στους ιατρούς   των παραπάνω  ειδικοτήτων, των Μονάδων Υγείας (μέσω του συστήματος των τηλεφωνικών ραντεβού 184 ή όπως άλλως έχει οριστεί η εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων) και στους συμβεβλημένους γιατρούς με τον οργανισμό, για δωρεάν εξέταση και χορήγηση των απαιτούμενων βεβαιώσεων υγείας, καθώς και του Ατομικού Δελτίου Υγείας. Ο Διευθυντής


   Κόκκοτος Βασίλης

Παραχώρηση οικοπέδου στο Δήμο Δωρίδας

«Παραχώρηση οικοπέδου από την Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας στο Δήμο Δωρίδας για ανέγερση βρεφονηπιακού σταθμού στην Ερατεινή»

Με εισήγηση της Αντιπεριφερειάρχου Φωκίδας κας Γιώτας Γαζή στο Περιφερειακό Συμβούλιο, ψηφίστηκε ομόφωνα η απόφαση παραχώρησης οικοπέδου στο Δήμο Δωρίδας, με σκοπό την ανέγερση νηπιαγωγείου στην Ερατεινή.
Το οικόπεδο είχε αγοραστεί με χρηματοδότηση του Ο.Σ.Κ., στις 14 – 09 – 2009 με το ποσό των 138.458,08€, με σκοπό την ανέγερση του νηπιαγωγείου. Με την εφαρμογή όμως του Ν. 3862 του «Καλλικράτη» η αρμοδιότητα ανέγερσης σχολείων μεταβιβάστηκε στους Δήμους και για να εξυπηρετηθεί ο σκοπός της αγοράς του οικοπέδου έγινε η παραχώρηση

Έγκριση έργων της Π.Ε. Φωκίδας στο Περιφερειακό Συμβούλιο


Θέματα που αφορούν την Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας συζητήθηκαν στην συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου χθές, 30 Μαΐου 2012.
            Ψηφίστηκαν ομόφωνα τα παρακάτω:
Ø      Η έγκριση παραλαβής του Β’ Σταδίου (πλην Μ.Π.Ε.) της μελέτης με τίτλο «Μελέτη αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων οικισμών περιοχής Μόρνου Δ. Λιδορικίου»,
Ø      Η έγκριση της παράτασης προθεσμίας της μελέτης: «Μελέτη αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων οικισμών περιοχής Μόρνου Δ. Λιδορικίου»,
Ø      Η έγκριση της παραλαβής της οριστικής Γεωλογικής Μελέτης της «Μελέτης βελτίωσης επέκτασης επαρχιακής οδού από Ν.Ε.Ο. – Κλήμα – Κάμπο – επ. οδό Τείχιο – Ποτιδάνεια» και τέλος,
Ø      Η έγκριση της σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, για την υλοποίηση του έργου «Αποκατάσταση παλαιών μεταλλευτικών και μη αποκατεστημένων χώρων» που αφορούν τα μεταλλεία «Αλεφάντω – Κεφαλή – Σπαρτόλακα».

Περιοδεία Γ. Παρασκευόπουλου στην Αιτωλοακαρνανία


Συνέντευξη τύπου την Παρασκευή 1 Ιουνίου, στο Αγρίνιο

Την Αιτωλοακαρνανία και ειδικότερα τις πόλεις του Αγρινίου, του Μεσολογγίου και της Ναυπάκτου θα επισκεφθεί την Παρασκευή 1η Ιουνίου ο επικεφαλής του ψηφοδελτίου Επικρατείας των ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ, Γιάννης Παρασκευόπουλος, με στόχο την παρουσίαση των θέσεων και προτάσεων του κόμματος ενόψει των εκλογών της 17ης Ιουνίου, και την επαφή με φορείς και φίλους του κόμματος.

Η περιοδεία θα ξεκινήσει με συνέντευξη τύπου στο ΑΓΡΙΝΙΟ με θέμα τις πολιτικές εξελίξεις ενόψει των εκλογών της 17ης Ιουνίου 2012, στην οποία θα παρευρεθούν εκτός από τον επικεφαλής του ψηφοδελτίου Επικρατείας των ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ Γιάννη Παρασκευόπουλο, τοπικά στελέχη και υποψήφιοι.
Η συνέντευξη τύπου θα λάβει χώρα στις 12.00 στην αίθουσα συνεντεύξεων του Δημαρχείου Αγρινίου.

6ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΧΟΡΩΔΙΑΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ «ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ».

Δ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ

6Ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΧΟΡΩΔΙΑΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ «ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ»
                                                                                               

Ναύπακτος, 30 Μαΐου 2012

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στην πόλη μας το 6ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΧΟΡΩΔΙΑΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ «ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ».
Εκδήλωση θεσμός στο χορωδιακό τραγούδι, που συνδιοργανώνεται για έκτη συνεχόμενη διετία από το Δήμο Ναυπακτίας και τη Μικτή Χορωδία Ναυπάκτου.
Κατά την πρώτη ημέρα των διήμερων εκδηλώσεων του 6ου Δι.Χο.Φε.Ν., έγινε αφιέρωμα στον παγκοσμίως αναγνωρισμένο Έλληνα μουσικοσυνθέτη Μίκη Θεοδωράκη.  Η Μικτή Χορωδία Ναυπάκτου ερμήνευσε τραγούδια του συνθέτη και διαβάστηκαν αποσπάσματα κειμένων από το βιβλίο του συγγραφέα Γιώργου Λογοθέτη, «ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ».  Στην εκδήλωση συμμετείχε ως σολίστ και ο γνωστής ερμηνευτής Κώστας Μακεδόνας.  Η έκπληξη της βραδιάς ήταν η εμφάνιση της Δημοτικής Παιδικής Χορωδίας «Μίκης Θεοδωράκης», που επανασυστήθηκε και συμμετείχε στη μεγάλη γιορτή.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, κ. Ιερόθεος, ο Δήμαρχος Δωρίδας κ. Γ. Καπετζώνης, ο Αντιδήμαρχος Αγρινίου κ. Ευστ. Τσούκαλος, ο Πρόεδρος του Πνευματικού Κέντρου κ. Καβάγιας, ο συγγραφέας και δημοσιογράφος κ. Γιώργος Λογοθέτης, φορείς της πόλης μας και πλήθος κόσμου.
Τη δεύτερη ημέρα του 6ου Δι.Χο.Φε.Ν. πραγματοποιήθηκε ο καθιερωμένος χορωδιακός διαγωνισμός, όπου διαγωνίστηκαν χορωδίες από όλη την Ελλάδα.
Η Κριτική Επιτροπή αποτελούμενη από τους Ηλία Ανδριόπουλο (πρόεδρο), Γιάννη Σπανό και Δημήτρη Τυπάλδο, έδωσε την πρώτη θέση στην Χορωδία Δημοτικής Ενότητας Δήμου Κέρκυρας, τη δεύτερη θέση στην Μικτή Χορωδία Μουσικού Ομίλου Σπάρτης και την τρίτη θέση μοιράστηκαν η Χορωδία Ρεθύμνου Chorus ‘87 και το Χορωδιακό Εργαστήρι Λαμίας.


ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΟΥ
Με την επίσκεψη στο μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη στη Βομβοκού ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος επισκέψεων σε μνημεία του Δήμου Ναυπακτίας στο πλαίσιο του προγράμματος ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΟΥ.  Τα παιδιά που συμμετείχαν στο πρόγραμμα μαζί με τους γονείς τους περιηγήθηκαν στον χώρο, γνώρισαν την ιστορία του και μυήθηκαν στην τέχνη της αγιογραφίας από την ηγουμένη της μονής. Στη συνέχεια τα παιδιά επιχείρησαν να αποτυπώσουν εικαστικά όσα αποκόμισαν από την περιήγησή τους στην ιερά μονή. 
Ως ανάμνηση του πρώτου κύκλου του προγράμματος οι συμμετέχοντες πήραν μια γκραβούρα της Ναυπάκτου και έδωσαν ραντεβού για τον επόμενο κύκλο επισκέψεων τον Σεπτέμβρη.

Τετάρτη 30 Μαΐου 2012

6ο ΔΙΧΟΦΕΝ: Όταν έπεσαν τα φώτα της ... Ράμπας


Γιατί δεν γίναμε «σωστοί άνθρωποι»!

 
Δεν γίναμε «σωστοί άνθρωποι» διότι μεγαλώσαμε βλέποντας:

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEikQ666zCLVE9xhcdFhvt53ib0dsd6OdujzgV8_TpLk7j72gr-gUUHGYlNoDMW_twL-7rpl1AWjTNAFRsgAZHZnIQN8EqDeNeb8jeT3px-AmwVIuR49f0qBu0W7Iqa6s6Gp3KXgjvnaYA/s200/908000-paperone_large.jpg
· Τον Σκρουτζ Μακ Ντακ να συσσωρεύει πλούτο, εκμεταλλευόμενος ακόμα και τους συγγενείς του.

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiCSQr-KUY3_-4Yt4IGTnXsoRydyF6CVkLArumGkPbu1Qb6Oud1Gd72rengET837xW94mhpxzM5HJ6L38F5EGSOXLMfYNlLBJkCjlE_7GC7Cn9LWEu68ldVJG4aG6YXXtwi0ESAOVv4pg/s200/392638-donald_duck2_large.gif
· Τον Ντόναλντ Ντακ με τα ανίψια του να είναι μια ζωή άνεργοι και όμως να επιβιώνουν.


https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgHSXKpvM8gZ42JKOxiDmym6dl5jz9CRZQmvM1mhB6TL4CieeLX-t8x9Ot4xRGpcnGTiAG52RCPP16KaDXlX8l6zjBduCxZ0cb0x4DWwnDYDEkD0yt1RvShaxM0Af2n31ONTwCcglMWvQ/s200/Mickey_Mouse_normal.jpg
· Τον Μίκι Μάους να υπόσχεται γάμο στη Μίνι, αλλά να μη την παντρεύεται ποτέ.


https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg4FqZDdlHfsaEgMHHllwEDr_Mof5Ajeeg9F8n6QtpozNiB-HTHk079Be7ZgDK4KDT6jP3mvJtqN73RBnqbctBscXXCKfTJtTjaamSpaGX1tc5iw0EwkDwpBk5g2yEgMxlGHP4VaQFyBg/s200/pinocchio1.gif
· Τον Πινόκιο να λέει συνεχώς ψέματα.


https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjjMrwxPBASzVV8GWpxhRlnRLXXXmX05-4htmnYbQpdNkvU-QZfERcgy2f5EgZzvBOKPrnQHcXiyu00ZAqH2U5mf2kxTguPuMfTRw4lVvaqkbH_2UDdLfZwfcl5EUhqGx2zZP8l6iNvxA/s200/480_alamp.jpg
· Τον Αλαντίν να είναι κλέφτης και να κάνει παρέα με τον Αλή Μπαμπά και άλλους 40 κλέφτες.


https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgCg6wF_CkN1ahpecs41rE0MjG2xleaWFwMDcEC8zbIQiaKkVvv9UY_tq4kQdnibpfhtjhrJ0yi8z2UH29DT48qon_HL2WaRao8tb3zoC0Xum_QRRxV8ltFuptKWY4z6mvD4QNsOqPEwg/s200/Warner+brothers+cartoons+bugs+bunny+pictures+Bunny015.jpg
· Τον Μπαγκς Μπάνυ να είναι ο πιο αλήτης της παρέας και να κλέβει συνεχώς το καρότο το επιούσιο.


https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj5laG_KpbwYakEVFHbUG6KKccHMVl79yvKZmh2MAq_c-zHnv96SEIgXoMg9-SubhM1poBmdIOc8jPAZeFVqhqbMD1LgHvmWhZ-cBLa8Dz9VQNn4NVnW-Cn5S8Ewl9F6hyphenhyphen-3EqkXDft2g/s200/daffy_duck_14.jpg
· Τον Ντάφυ Ντακ, να κοροϊδεύει όλο τον κόσμο.


https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiYCUMvKWcrk5XSwKkrlSYup1UAWW0kBK3oZaMQJJio2LadfLF1v3QMLiooiB7y0Orn5VjVLBkDXBC0F-Tmay1m0SPzdb0zSrtsd9U53GVyBgKM13d_77jpapougq2FFE3TkLH6oPDxEA/s200/Tarzan.jpg
· Τον Ταρζάν να τριγυρνάει γυμνός από δω κι από κει.


https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi8iOiAzx4q9gc2x7bildwHcfD05PzAShZVIY-FXhkkV1r8GTJcu_KFwpnDND2g_9tpdYZcwAGhrFEavwGJD1IthluuDNN2ZhoMht6tqYVLLWDi6cfUh7dJU66dnQParBL9hV8kF2_ixA/s200/Cinderellaprincess.jpg
· Τη Σταχτοπούτα να γυρνάει σπίτι της μεσάνυχτα. Και ξυπόλυτη.


https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjXKCjQw5tskIbvbSVIwn4qzNC0iBj8YyKPLVG9dbAYS9uvZ52d_kylbgn5nJtks1oqJZQP-6gC_V0ran8LeyyM62eJ0i3fSfZ99Qje38FkDpsw5UiJqMaTx1j5J98PMAUb9t0oNGYq3w/s200/snow_white-4987.jpg
· Τη Χιονάτη να μένει σε ένα σπίτι με επτά άντρες!!!


https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgALm1ECwM1lH_b1RGDaxZR6nLYNmvEFrvibVaJHpFIjqkm_AREdURGEjPlBrUFWf61QpMAJWnV9oCNU-i0hbjKDIOMcur-Fyt3f1v8K-xnYAQeKcsN_BiQh4xicm0iyWMVf_rupCNyeA/s200/made-for-movie-tumbler-batmobile-06.jpg
· Τον Μπάτμαν να οδηγεί με 300 χλμ την ώρα, παραβιάζοντας όλους τους κώδικες.


https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgl1ekvWv3cg9ZSw_NrQTb0a83nidIw1NK24hfODMNhMx4lfOMHqOd8gWZVIgXW8E79Te_jPIp61MczBOqMakxu6Rm3t6JaOp8X6RZoFD3VJEXIJYdLG2zt5lIaCGzQ-F9T-sbExMLcjg/s200/popeye.jpg
· Τον Ποπάυ να έχει τατουάζ και να καπνίζει συνεχώς πίπα.


https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj5J7tQ0u3tE-7qI9kig1SRjjWWdzsFB_K3KumzEt26AMfjHK2CSqHZ8onZhABBVUl5xHmjj8p7rBS1B_xO8P_zuifEDpOoo-hRDYbR5MiX8cgFeUBCV3Pa51n_ATK-TUYGJ2xo7gyUtA/s200/i-standee.jpg
· Τον Σούπερμαν να κρύβει την πραγματική του ταυτότητα.


https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh0LXxdEF8zHJSPIz99ObYzBl1fTagwm3gtpaepPCBj-mASGMfLOkpT1twWNVKdd7Ppm_LF13KY6OuoFpHRojSeNah-PZkfI2aHBhEHjJywEdSU6LU3VJB4MFRroNuNHvxUJSxuLErF-w/s200/PAC01.jpg
· Και τελευταίο τον Πάκμαν, να τρέχει σε ένα σκοτεινό λαβύρινθο με ηλεκτρονική μουσική, καταπίνοντας χαπάκια αγνώστου προελεύσεως.
Με όλο αυτό το παιδικό μορφωτικό back-ground, περιμένει κανείς κάποια προκοπή κατά την ενηλικίωση;

ΠΟΝΤΙΚΟΙ" ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΩ ΧΩΡΑ

Μια δυσάρεστη έκπληξη περίμενε τους δημοτικούς υπαλλήλους στην Αποδοτία καθώς σήμερα το πρωί ανακάλυψαν πως από την αποθήκη υλικών του Δήμου στην Άνω Χώρα Ναυπακτίας έλειπαν αρκετά μηχανήματα. Φαίνεται πως χθες το βράδυ, “ποντικοί” τρύπωσαν μέσα στην αποθήκη και φεύγοντας πήραν μαζί τους δύο αλυσοπρίονα, δύο χορτοκοπτικά και μια… ηλεκτροσυγκόλληση!
Να σημειώσουμε ότι η αποθήκη δεν είχε συναγερμό, ενώ πέρσι κάποιοι είχαν μπει και στο σχολείο του χωριού. Έρευνα διεξάγει η αστυνομία, ενώ έχουν ληφθεί και δακτυλικά αποτυπώματα. Οι πληροφορίες πάντως αναφέρουν ότι οι δράστες πρέπει να γνώριζαν πράγματα και καταστάσεις…

Χιόνισε στον Παρνασσό!

30 Μαΐου... κι όμως χιόνισε στον Παρνασσό!  Σφοδρή κακοκαιρία στη Λαμία
Ο αλλοπρόσαλλος καιρός συνεχίζεται. Σε καθημερινό φαινόμενο εξελίσσονται οι έντονες καταιγίδες για την περιοχή κυρίως της Λαμίας. Σήμερα το μεσημέρι έντονη καταιγίδα πέρασε πάνω από την πόλη και τώρα μέσω του Μαλιακού κινείται νοτιότερα.
Την ίδια ώρα στην κορυφή του Παρνασσού και συγκεκριμένα στα Κελάρια σε υψόμετρο 1750 μέτρων, σήμερα, λίγο μετά τις 14.30 το μεσημέρι όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες του δορυφόρου χιόνισε.

Ξέρουν πού είναι θαμμένοι Ελληνες στρατιώτες στα Κατεχόμενα...

Τουρκοκύπριοι έχουν υποδείξει σημείο με ομαδικό τάφο Ελλήνων της ΕΛΔΥΚ από την εισβολή στην Κύπρο, αλλά οι αρμόδιες αρχές δεν έχουν αντιδράσει άμεσα, σύμφωνα με πληροφορίες του Αθηναϊκού Πρακτορείου
Ακυρώθηκε η σημερινή συνεδίαση της αρμόδιας Κοινοβουλευτικής Εποτροπής, η οποία επρόκειτο να εξετάσει το θέμα που προέκυψε μετά την αντιπαράθεση Διερευνητικής Επιτροπής Αγνοουμέων (ΔΕΑ) και Ινστιτούτου Νευρολογίας Γενετικής Κύπρου (ΙΝΓΚ) για το πρόγραμμα Ταυτοποίησης Λειψάνων Αγνοουμένων και Πεσόντων από την τουρκική εισβολή του 1974 Ελληνοκυπρίων, Ελλήνων και Τουρκοκυπρίων καθώς και από τις δικοινοτικές ταραχές του 1963-64.
Αρμόδιος κοινοβουλευτικός παράγοντας περιορίστηκε στην αναφορά ότι η συνεδρίαση της Επιτροπής αναβλήθηκε, χωρίς, όπως είπε, να γνωρίζει τον λόγο.
Έγκυρες πηγές του ΑΜΠΕ αναφέρουν ότι η ΔΕΑ φέρεται να έχει από καιρό πληροφορίες από Τουρκοκύπριους για ομαδικό τάφο, στα κατεχόμενα, οπλιτών της Ελληνικής Δύναμης Κύπρου (ΕΛΔΥΚ), αλλά έως τώρα ουδέν έπραξε για να αρχίσει εκταφή στον χώρο. Άγνωστο παραμένει, αν τις ίδιες πληροφορίες γνώριζε και η Λευκωσία, δεδομένου ότι εκπροσωπείται στη ΔΕΑ, και κατά πόσο έχει ενημερώσει αρμοδίως την Αθήνα.
Βαθιά λύπη για το γεγονός ότι δεν κατέστη δυνατή η συνέχιση της συνεργασίας του με τη ΔΕΑ/UNDP (σσ. όπου UNDP, Αναπτυξιακό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών) στο Πρόγραμμα Ταυτοποίησης Λειψάνων Αγνοουμένων και Πεσόντων, εκφράζει σε δελτίο Τύπου, που εξέδωσε, το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου (ΙΝΓΚ).
Το ΙΝΓΚ υπενθυμίζει ότι το πρόγραμμα γενετικής ταυτοποίησης των Αγνοουμένων είχε αναληφθεί από το Ινστιτούτο το 1996, με μοναδικό γνώμονα την προσφορά της εμπειρογνωμοσύνης και των υποδομών του, προς επίλυση του ανθρωπιστικού αυτού προβλήματος που αφορά πολλούς Κυπρίου, αναφέροντας πως «όλα αυτά τα χρόνια, διεκπεραίωνε τις υποχρεώσεις του στο ακέραιο, με συνέπεια και υπευθυνότητα, χρησιμοποιώντας πάντα τις πλέον σύγχρονες και ορθές επιστημονικές πρακτικές».
Στο δελτίο του προστίθεται πως, ωστόσο, από τις αρχές του 2011, αφότου δηλαδή έληξε το τελευταίο συμβόλαιο, η ΔΕΑ/UNDP αποφάσισε να αλλάξει το καθεστώς συνεργασίας με το ΙΝΓΚ και να προτείνει νέο συμβόλαιο, νέες διαδικασίες ταυτοποιήσεων και νέα αρχιτεκτονική του προγράμματος.
Το Ινστιτούτο τονίζει ότι δεν επιθυμεί να εμπλακεί σε δημόσια αντιπαράθεση, ως προς τις αιτίες και τους υπαίτιους της διακοπής της συνεργασίας με τη ΔΕΑ/UNDP. Εκφράζει δε την ελπίδα ότι «η στάση αυτή δεν θα ερμηνευθεί» ως αδυναμία του να υπεραμυνθεί των αποφάσεων του, οι οποίες, όπως υποστηρίζει, είναι πλήρως και λεπτομερώς τεκμηριωμένες και επιβεβαιώνονται από την επιτυχή υλοποίηση του Προγράμματος από το 1996 έως το 2011.
Από την πλευρά της, η ΔΕΑ σε αντίστοιχη ανακοίνωση αναφέρει ότι μαζί με το DEA/UNDP βρίσκεται στη διαδικασία ολοκλήρωσης συμβολαίου με τη Διεθνή Επιτροπή Αγνοούμενων σχετικά με το Πρόγραμμα Ταυτοποίησης Λειψάνων Αγνοουμένων και Πεσόντων.
Σημειώνει ότι το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών, εκ μέρους της ΔΕΑ, έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία υποβολής προσφορών για εργαστήριο γενετικής, κατά την οποία αρκετά διακεκριμένα εργαστήρια γενετικής από ολόκληρο τον κόσμο συμμετείχαν στον διαγωνισμό για το συμβόλαιο, σύμφωνα με τους αυστηρούς όρους και κανονισμούς του UNDP. Επί του παρόντος, το UNDP βρίσκεται στη διαδικασία οριστικοποίησης του συμβολαίου με τη Διεθνή Επιτροπή για τους Αγνοούμενους (ICMP).
Ταυτόχρονα, η ΔΕΑ ενημερώνει τις οικογένειες των Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων αγνοουμένων ότι «λαμβάνει όλες τις προφυλάξεις για να διασφαλίσει ότι το έργο θα συνεχιστεί στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο ποιότητας και χωρίς αδικαιολόγητες καθυστερήσεις».
Η βάση δεδομένων δειγμάτων αναφοράς από οικογένειες Ελληνοκυπρίων αναφέρει πως «πρόκειται να είναι υπό την επίβλεψη της ηγεσίας της ελληνοκυπριακής κοινότητας και η βάση δεδομένων των δειγμάτων αναφοράς από οικογένειες Τουρκοκυπρίων υπό την επίβλεψη της ηγεσίας της τουρκοκυπριακής κοινότητας αντίστοιχα». Τα λείψανα των αγνοούμενων θα συνεχίσουν να φυλάγονται στο Ανθρωπολογικό Εργαστήριο της ΔΕΑ στη Λευκωσία, ενώ η Διεθνής Επιτροπή Αγνοούμενων θα λαμβάνει μόνο τα δείγματα τα οποία είναι αναγκαία για εξέταση DNA. Η ανακοίνωση καταλήγει ότι οι τελικές ταυτοποιήσεις θα γίνονται στην Κύπρο από ομάδα γενετιστών και από τις δυο κοινότητες.

Πηγή: ΑΠΕ

Φτού σας μπαγάσηδες Μαυρογιαλούροι! Φτου σας ψηφοθήρες και γλοιώδεις λαοπλάνοι!"

Η Παγκαλιάδα δεν έχει τελειωμό. Σήμερα εξελίχθηκε μέσω Twitter και μέσω ενός άρθρου στα ΝΕΑ.
Ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Παπανδρέου και Παπαδήμου αφού κατηγόρησε το κόμμα του ότι από τότε που ο ίδιος εγκατέλειψε την Βουλή, τον αγνόησε, ζήτησε συνέδριο για την εκλογή νέου Προέδρου στο ΠΑΣΟΚ κατηγορώντας το ότι όπως τα άλλα κόμματα δεν λέει την αλήθεια στον ελληνικό λαό. Όλα αυτά μέσω Twitter.
Το άρθρο για τους "ξεκούμπωτους"
Ταυτόχρονα όμως με άρθρο του στα ΝΕΑ, επιχειρεί να περιγράψει τα ενδυματολογικά ήθη των πολιτικών.
Μιλάει για ξεκούμπωτους εκπρόσωπους κομμάτων που καμιά γραβάτα δεν καλύπτει τους "χυδαίους, μαλλιαρούς, ιδρωμένους, με σπυράκια, εν πάση περιπτώσει κάθε είδους σβέρκους και λαιμούς".
Mε καυστικό ύφος αναπολεί την εποχή της ενδυματολογικής ευπρέπειας του πολιτικού κόσμου – δείγμα σεβασμού προς τους ψηφοφόρους - και δεν χάνει την ευκαιρία να κατηγορήσει τον ΣΥΡΙΖΑ, εξηγώντας ότι τα δικά του στελέχη ήταν αυτά που καθιέρωσαν τις εμφανίσεις χωρίς γραβάτα.
"Η γραβάτα στο Κοινοβούλιο ήταν θέμα αρχής: σεβασμού προς αυτούς που μας είχαν στείλει εκεί να τους εκπροσωπούμε. Σιγά σιγά, τα τελευταία χρόνια διάφοροι εμφανίζονταν χωρίς γραβάτα, ελάχιστοι χωρίς σακάκι. Δεν φοβόταν κανένα. Δεν υπήρχαν πια οι τρομεροί πρόεδροι, ο Αλευράς, ο Τσαλδάρης που θα σε ειρωνευόταν από το ύψος της έδρας, εξαναγκάζοντάς σε σε μία ευπρεπή συμπεριφορά που οπωσδήποτε περιελάμβανε ως πρώτο και αναντικατάστατο συστατικό τη γραβάτα", αναφέρει χαρακτηριστικά.
O κ. Πάγκαλος τα βάζει και με πρώην υπουργούς επισημαίνοντας ότι "είναι τόσο μεγάλη η δίψα για τη νεοτερικότητα, είναι τόσο μεγάλο το μίσος για κάθε τι παλιό και καθιερωμένο ώστε ακόμα και πρώην υπουργοί με δεκαετίες και βάλε θητείες πέταξαν στον αέρα τα ντεκολτέ τους για να μαζέψουν ψήφους. Φτού σας μπαγάσηδες Μαυρογιαλούροι! Φτου σας ψηφοθήρες και γλοιώδεις λαοπλάνοι!".
Πάντως, ο κ. Πάγκαλος σημειώνει ότι αν και έχει αποχωρήσει από την ενεργή πολιτική, αν "εμφανιζόταν ένα κόμμα της γραβάτας θα με δελέαζε αφάνταστα. Εκεί που καταντήσαμε άλλωστε δεν βλέπω γιατί κάτι τέτοιο θα ήταν ιδιαίτερα πρωτότυπο".

Το σοκαριστικό σημείωμα του 60χρονου αυτόχειρα στη Νίκαια

 

Δείτε τι γράφει στο σημείωμα που άφησε πίσω του ο 60χρονος από τη Νίκαια που
έδωσε σήμερα το πρωί τέλος στη ζωή του.

Το σοκαριστικό σημείωμα του 60χρονου αυτόχειρα στη Νίκαια
«Αλέξανδρος 29/5/12
Η Ελληνική Αστυνομία δεν ξέρει αν υπάρχω, γυναίκες, ποτά και ναρκωτικά ούτε στα όνειρα, καφενείο δεν έχω πάει. Το μόνο μου ‘παράπτωμα’ ήταν ότι δούλευα από το πρωί έως το βράδυ.
Αλλά έκανα ένα μεγάλο έγκλημα έγινα ελεύθερος επαγγελματίας στα 40 μου και φεσώθηκα μέχρι τον λαιμό.
Και με καλούν τώρα τον μ.... στα 61 μου να πληρώσω γι’ αυτό. Εύχομαι τα εγγόνια μου να μην γεννηθούν στην Ελλάδα μιας και δεν θα αποτελείται από Έλληνες από εδώ και στο εξής δεν θα ξέρουν την ελληνική γλώσσα και τα ελληνικά θα τα έχουν καταργήσει τελείως.
Μόνο αν βρεθεί ένας πολιτικός τύπου Θάτσερ και μπορέσει να μας βγάλει από αυτή την κατάσταση για να συμμορφωθούμε».

Βασάνιζαν αλλοδαπές και τις υποχρέωναν να εκδίδονται σε οίκους ανοχής

Στα ίχνη εγκληματικής οργάνωσης σεξουαλικής εκμετάλλευσης αλλοδαπών γυναικών οδηγήθηκε η ΕΛ.ΑΣ. έπειτα από καταγγελία μίας 20χρονης Βουλγάρας, θύμα της οργάνωσης.

Βασάνιζαν αλλοδαπές και τις υποχρέωναν να εκδίδονται σε οίκους ανοχής
Συγκεκριμένα συνελήφθησαν δύο Βούλγαροι, ενώ αναζητούνται πέντε συνεργοί τους, δύο Ελληνες, άλλοι δύο Βούλγαροι και ένας Αλβανός.
Η 20χρονη κατέφυγε στην Αστυνομία το μεσημέρι της Δευτέρας, αφού κατάφερε να διαφύγει από τον οίκο ανοχής όπου εξαναγκαζόταν να εργάζεται.
Η κοπέλα είχε έρθει στη χώρα μας έπειτα από υπόσχεση ενός εκ των συλληφθέντων, ότι θα την βοηθούσε να βρει νόμιμη εργασία. Αφού εγκαταστάθηκε σε οικία όπου διέμενε ο δεύτερος συλληφθείς, η σπείρα με χρήση σωματικής και ψυχολογικής βίας την ανάγκαζε να εκδίδεται με άγνωστους πελάτες και σε οίκους ανοχής.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Ιωάννα Ντέντη την λένε…

Επειδή η πρώτη ερώτηση σε αυτές τις περιπτώσεις είναι «ποια είναι αυτή πάλι;», ξεκινήσαμε με την απάντηση. Εσύ δεν τη θυμάσαι, εμείς δεν την είχαμε ξεχάσει.
Πώς είναι αυτό το εκνευριστικό; Α, ναι “τα ‘λεγα εγώ”. Ναι, τα έλεγα. Από τότε που την είδα για πρώτη φορά στην οντισιόν του πρώτου (και σαφώς καλύτερου) Next Top Model στο Λαγονήσι. Τότε, ανάμεσα σε 300 περίπου άλλες φιλόδοξες κοπέλες που είτε είχαν τα φόντα για να περπατήσουν σε πασαρέλες ή απλώς την εμμονή (ή τη λανθασμένη παρότρυνση των ξεροσταλιασμένων και αγχωμένων γονέων τους) για να το πετύχουν, η Ιωάννα Ντέντη ξεχώριζε. Μπορεί να μην ήταν αρκετά ψηλή και εξαιρετικά classy όπως η μετέπειτα νικήτρια Σεράινα ή να μην είχε το killer instinct της Δήμητρας Αλεξανδράκη, αλλά μου έκανε αρκετά προσηλωμένη στο στόχο της.

Μάτι που έκοβε, σώμα που τσάκιζε και ευγένεια που σε αφόπλιζε. Τρία στοιχεία που δεν ξέρω αν σε κάνουν Super Model, αλλά σε ένα χώρο όπου ανθίζουν κάθε είδους φυτά, σε κάνουν αρκετά συμπαθητική, αρκετά φιλική προς το περιβάλλον (σχεδιαστές, φωτογράφους, δημοσιογράφους κλπ.). Μετρημένη (συγκριτικά και σχετικά με άλλα δείγματα πάντα), όχι πολύ πεπεισμένη ότι μπορούσε να φτάσει ψηλά σε αυτό το talent – beauty show του ΑΝΤ1, χαμογελαστή και γενικώς με όλα τα καλά του Θεού, κάτι που μπορείς να διαπιστώσεις και στις φωτογραφίες, δεν χρειάζεται να στα γράφω εγώ.
Όπως εξελίχθηκαν στη συνέχεια τα πράγματα, η Ιωάννα δεν κατάφερε να κερδίσει στο Next Top Model (λογικό, αφού με κάτι λιγότερο από 170 εκατοστά, υπολειπόταν ύψους για τα στάνταρ που έχουν θέσει οι ειδικοί στο συγκεκριμένο χώρο των ντεφιλέ και της μόδας), αλλά το ότι έφτασε μέχρι την τελική τετράδα, ήταν κάτι που προσωπικά δεν μου προκάλεσε καμία έκπληξη, κανένα σοκ. Καλά, καλά ούτε οι φωτογραφίες που προέκυψαν πρόσφατα από το Μαϊάμι και τη φωτογράφησή της στο περιοδικό Tank δεν είναι breaking news.

 
“Καλά, ρε μεγάλε” θα πεις, “ποια νομίζεις ότι είναι αυτή η Ντέντη;”. Καμία δεν είναι. Μάλλον, καμία που κάνει κάτι το τόσο τρομερό, ώστε να πρέπει να αλλάξεις κάτι στη ζωή σου για να ακολουθήσεις τα βήματά της στη Νέα Υόρκη όπου βρίσκεται πλέον το τελευταίο διάστημα μετά την επιτυχημένη επίσης προσπάθεια σε επιδείξεις και φωτογραφήσεις στην Τουρκία και το Μιλάνο. Όμως, εκείνη κάνει αυτό που μπορεί και το κάνει καλά, πιθανότατα καλύτερα και από όσο περίμενε, όταν την έπεισε ένας Αμερικανός φωτογράφος να αφήσει το ψητοπωλείο όπου δούλευε και να δοκιμάσει την τύχη της στο μόντελινγκ.
Και σε αντίθεση με άλλες ελληνικές περιπτώσεις, όπου επιχείρησαν να ανεβάσουν μετοχές και κασέ με γυμνές φωτογραφήσεις σε ελληνικά περιοδικά ακόμη και σε δύο διαφορετικά τον ίδιο μήνα, η Ιωάννα ήταν αρκετά διακριτική στα όσα μας έδειξε, όσο βρισκόταν εντός ελληνικών συνόρων. Κάτι λίγες λήψεις στο Maxim, λίγο Nitro και τις «εργασίες» με το Next Top Model. Τώρα, που βρίσκεται εκεί στο μεταναστευτικό κομμάτι του ελληνικού πληθυσμού κυκλοφορεί περισσότερο ελεύθερη και λιγότερο ντυμένη.
Και τα δύο είναι μεγάλες νίκες. Το πρώτο για εκείνη, το δεύτερο για εμάς.

 
Keep walking και keep watching δηλαδή…

Το ψηφοδέλτιο Οικολόγων Πράσινων Αιτωλοακαρνανίας

1. Δημητρίου Ιωάννης του Νικολάου, εκπαιδευτικός
2. Αγγελής Στυλιανός του Ιωάννη, εκπαιδευτής οδηγών
3. Ζιώγα Αντωνία του Χαραλάμπους, συνεταιρίστρια
4. Δήμου Αθηνά του Δημητρίου, περιβαλλοντολόγος
5. Κακαρούνα Γρηγορία του Νικολάου, ιδιωτ. υπάλληλος
6. Κουμπούρα Μαρία – Αντωνία του Θεοφάνη, ιχθυολόγος
7. Σπαρτινός Δημήτριος του Κωνσταντίνου, φωτογράφος
8. Πιστικός Σπυρίδων του Παναγιώτη, ελεύθ. επαγγελματίας

Το ψηφοδέλτιο Οικολόγων Πράσινων Αχαίας

ΕΝΑΣ ΑΛΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΣ
Οι υποψήφιοι
Ζαφειρόπουλος Νικόλαος του Ανδρέα
Πολίτου Θηρεσία του Γεωργίου
Λέρη Ελένη του Λάμπρου
Κουνινιώτη Παναγούλα του Κωνσταντίνου
Βέμης Εμμανουήλ του Ιωάννη
Ζωγόπουλος Βασίλειος του Νικολάου
Λιανός Κωνσταντίνος του Ανδρέα
Ζαχαρόπουλος Παναγιώτης του Αναστασίου
Κουμπούρας Βασίλειος του Θεοφάνη
Τζένος Νικόλαος του Αναστασίου

Σύντομα βιογραφικά  των υποψηφίων:

Νίκος Ζαφειρόπουλος
Αγρότης – Βιοκαλλιεργητής, μηχανολόγος του ΤΕΙ Πάτρας. Δραστηριοποιημένος από νεαρή ηλικία σε περιβαλλοντικούς συλλόγους (Εκπολιτιστικός Σύλλογος Κάτω Αλισσού, Ε.Π.Τ.Π. Πάτρας, Αχαϊκή Κίνηση για την Οικολογία και τον Πολιτισμό) και στον αγροτικό συνδικαλισμό. Υπήρξε μέλος του ΔΣ της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων, Πρόεδρος της Ένωσης Νέων Αγροτών Ελλάδος, στέλεχος του συνεταιρισμού βιοπαραγωγών Δυτικής Ελλάδας. Πρωτεργάτης στην ίδρυση λαϊκής βιολογικών προϊόντων στην Πάτρα. Πρόεδρος των βιοκαλλιεργητών της Αχαΐας.

Πολίτου Θηρεσία
Γεννήθηκε στην Πάτρα το 1960. Παντρεμένη με δύο παιδιά. σπούδασε στη Νομική Αθηνών και ασκεί μάχιμη δικηγορία στην Πάτρα από το 1985. Έχω ασχοληθεί ιδιαίτερα με υποθέσεις τόσο ποινικές όσο και αστικές καθώς και  κοινωνικών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αντιπρόεδρος του ΛΕΑΔΠΑ ΤΟΥ Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών.
Έχει συμμετάσχει σε πολλές οργανώσεις σχετικά  με τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ισότητα των φύλων, την ενδοοικογενειακή βία, για την οποία έχει μιλήσει δημοσίως επανηλλειμένα
Έχει συμμετάσχει ήδη από την δεκαετία του 1980 στην πορεία και τους αγώνες του οικολογικού κινήματος. Έχει πολλές συμμετοχές σε συνέδρια οικολογικού περιεχομένου στην χώρα μας αλλά και στην Γαλλία, Βέλγιο, Γερμανία και Λουξεμβούργο. Πήρε μέρος για πρώτη φορά σε οικολογικό ψηφοδέλτιο το 1989, όπως και 2009.

Λέρη Ελένη
Γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Αγρίνιο. Σπούδασε στο τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών και έκτοτε εργάζοται ως εκπαιδευτικός στην ιδιωτική εκπαίδευση. Διαμένει στη Πάτρα με τον σύζυγο της και τους δύο γιους τους. Χαρακτηριστική δήλωσή της : «Θεωρώ πως μόνο το οικολογικό κίνημα μπορεί να δώσει προοπτική και διέξοδο στα παιδιά μου και σε όλα τα παιδιά για ένα καλύτερο μέλλον με καλύτερες συνθήκες ποιότητας ζωής».

Κουνινιώτη Παναγούλα
Γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Ροδοδάφνη και είναι ελεύθερη επαγγελματίας. Έχει δύο κόρες απόφοιτες Πανεπιστημίου και εργάζεται για πέντε χρόνια κοντά σε φοιτητές. Χαρακτηριστικά δηλώνει: «Η στενή επαφή μου με τους νέους με έκανε να κατανοήσω τα τωρινά αλλά και μελλοντικά προβλήματά τους και να θέλω να παλέψω για την ποιότητα και τις πραγματικές αξίες της ζωής».


Βέμης Εμμανουήλ 
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1968 αλλά μεγάλωσε στο Ναύπλιο, όπου και τελείωσε το Λύκειο. Παντρεμένος, έχει μια κόρη. Απόφοιτος του τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών ασχολήθηκε σε μεταπτυχιακό επίπεδο με θέματα που σχετίζονται με την ψηφιακή επεξεργασία εικόνων δημοσιεύοντας εργασίες σε συνέδρια και επιστημονικά περιοδικά.
Παρέμεινε για αρκετά χρόνια στο χώρο της εκπαίδευσης παραδίδοντας μαθήματα Φυσικής, για να στραφεί οριστικά στη συνέχεια, στο χώρο της μηχανογράφησης του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα. Από τη θέση αυτή έχει συμβάλει στη διάδοση και υλοποίηση της ιδέας για την ανακύκλωση ηλεκτρονικών συσκευών και εξαρτημάτων. Μέλος των Οικολόγων Πράσινων από το 2009.
Ζωγόπουλος Βασίλης
42 ετών, παντρεμένος και πατέρας ενός παιδιού. Διπλωματούχος ηλεκτρολόγος μηχανικός του Πανεπιστημίου Πατρών. Ιδρυτικό μέλος και πρώην πρόεδρος (2005-2009) του Συνδέσμου Ελλήνων Ορειβατών Πάτρας "ΩΛΕΝΟΣ" και πρώην μέλος (2008-9) Παν. Συμβουλίου των Οικολόγων Πράσινων. Πιστεύει πως η μόνη ρεαλιστική απάντηση στην κρίση είναι η τοπικότητα και η αποανάπτυξη και ότι ο καθένας από μας πρέπει να γίνει η αλλαγή που θέλει να δει στον κόσμο.


Λιανός Κώστας
Γεννήθηκε το 1965 στην Αθήνα. Ασκεί το επάγγελμα του οδοντίατρου – προσθετολόγου (Πανεπιστήμιο Αθηνών, UNC at Chapel Hill, USA)  στην Πάτρα από τον Μάρτιο 1993 και ήταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οδοντιατρικού Συλλόγου Αχαΐας το διάστημα 1999-2006. Είναι παντρεμένος και έχει δυο παιδιά 9 και 12 ετων.

  Ζαχαρόπουλος Παναγιώτης
Γεννημένος το 1954 στην Πάτρα, όπου ζει και εργάζεται μέχρι σήμερα. Μετέχει αδιάλειπτα εδώ και 25 χρόνια στη συγκρότηση του φορέα της πολιτικής οικολογίας, την τεκμηρίωση του ρεαλισμού των προτάσεών της, με τη μέγιστη υπευθυνότητα που απαιτεί το συγκεκριμένο εγχείρημα στη χώρα μας. Μετέχει χωρίς δισταγμό σε κάθε κίνημα που διεκδικεί την κοινωνική χειραφέτηση, την υπεράσπιση δημοσίων αγαθών, την εξάλειψη του αρνητικού στίγματος του πολιτισμού μας της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο με ταυτόχρονη λεηλασία των φυσικών πόρων.

Κουμπούρας Βασίλης
  Γεννήθηκε στην Πάτρα το 1979. Είναι απόφοιτος διετούς σχολής προπονητών καλαθοσφαίρισης και πραγματοποιεί σπουδές στον Ελληνικό πολιτισμό. Προέρχεται από την κοινωνία των πολιτών και έχει ενεργοποιηθεί σε μη κυβερνητικές οργανώσεις για το περιβάλλον και το πολιτισμό. Έχει παρακολουθήσει  σεμινάρια σχετικά με την διοίκηση επιχειρήσεων , την αειφόρο ανάπτυξη καθώς και σεμινάρια του Ευρωπαϊκού πράσινου κόμματος.
  Μέλος των Πρασίνων από το 2007, υπήρξε συντονιστής της πολιτικής κίνησης Αχαΐας από τον Ιούλιο του 2009 έως τον Σεπτέμβριο του 2010. Από τον Μάιο του 2011 είναι μέλος του Δ.Σ. Δημοτική βιβλιοθήκη – Πολιτιστικός οργανισμός του δήμου της Πάτρας.

Τζένος Νίκος

Γεννήθηκε το 1956 στην Κέρτεζη Αχαΐας Είναι δικηγόρος, ζει και εργάζεται στα Καλάβρυτα. Διετέλεσε για 3 χρόνια ειδικός συνεργάτης στο Υπουργείο Νέας Γενιάς. Είναι παντρεμένος με τη δασκάλα Αναστασία Φλογερά και έχει ένα γιό. Από τη νεανική του ηλικία είναι πολιτικά ενεργός στο φοιτητικό κίνημα, την Αυτοδιοίκηση, τον πολιτισμό, τα ανθρώπινα δικαιώματα. Έχει διατελέσει:
  • Εκλεγμένος Νομαρχιακός Σύμβουλος στο (παλαιού τύπου) Νομαρχιακό Συμβούλιο Αχαΐας (1988-1990).
  • Αντιδήμαρχος και Δημοτικός Σύμβουλος στον Καποδιστριακό Δήμο Καλαβρύτων για δύο τετραετίες (1988 -2006).
  • Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης - Ποιότητας Ζωής Καλαβρύτων (1999-2001).
  • Μέλος του Πανελλαδικού συμβουλίου των Οικολόγων Πράσινων
  • Αρθρογραφεί συχνά για θέματα Πολιτικής Οικολογίας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων. Άρθρα του έχουν δημοσιευθεί στούς διαδικτυακούς ιστιότοπους: inews, indy.gr, Athens indymedia, στα Αχαϊκά the Best και Kalavryta news και το περιοδικό "Ένεκεν" στη Θεσσαλονίκη.

Τρίτη 29 Μαΐου 2012

Πορεία της Χρυσής Αυγή στο Κέντρο της Αθήνας για την Άλωση της Πόλης


Ήθελαν να καταθέσουν στεφάνι στον Άγνωστο Στρατιώτη αλλά δεν τους άφησαν. Κλειστοί οι δρόμοι στο Κέντρο.
Πορεία από την πλατεία Μητροπόλεως προς το Σύνταγμα έκαναν μέλη της Χρυσής Αυγής.
Νωρίτερα είχαν συγκεντρωθεί στην πλατεία Μητροπόλεως όπου βρίσκεται άγαλμα του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, και πραγματοποίησαν εκδήλωση για την Άλωση της Κωνσταντινούπολης.
Η όλη εκδήλωση ήταν και μια προεκλογική συγκέντρωση της Χρυσής Αυγής αφού παρόντες ήταν όλοι οι βουλευτές καθώς και Νίκος Μιχαλολιάκος ενώ είχαν συγκεντρωθεί περίπου 4.000 άτομα.
Όταν έφτασαν στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη δεν τους επετράπη να καταθέσουν στεφάνι καθώς δεν είχαν ζητήσει άδεια και έτσι επέστρεψαν στην πλατεία Μητροπόλεως.Με 43 νέα πρόσωπα τα ψηφοδέλτια της ΝΔ

Στη δημοσιότητα δόθηκαν τα ψηφοδέλτια της ΝΔ σε όλη την επικράτεια, τα οποία περιέχουν 43 νέους υποψηφίους, μεταξύ αυτών των όσους προσχώρησαν στο κόμμα από το ΛΑΟΣ, τους Ανεξάρτητους Ελληνες και τη Δημοκρατική Συμμαχία. Στην τελευταία και τιμητική θέση του ψηφοδελτίου του κόμματος στο νομό Σερρών εντάσσεται ο Κώστας Καραμανλής, γιος του πρώην υπουργού, Αχιλλέα Καραμανλή.

Με 43 νέα πρόσωπα τα ψηφοδέλτια της ΝΔ
Σαράντα τρεις νέους υποψηφίους περιλαμβάνουν τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Στις λίστες του κόμματος περιλαμβάνονται 412 υποψήφιοι, μεταξύ των οποίων 139 γυναίκες.
Στους 14 ανέρχονται οι υποψήφιοι βουλευτές που προέρχονται από τη Δημοκρατική Συμμαχία. Πέντε υποψήφιοι προέρχονται από τους Ανεξάρτητους Έλληνες, τρεις είναι πρώην στελέχη του ΛΑΟΣ και ένας προέρχεται από τη ΔΡΑΣΗ.
Σημειώνεται ότι ο πρόεδρος του κόμματος Αντώνης Σαμαράς είναι υποψήφιος, εκτός από τη Μεσσηνία που είναι η παραδοσιακή εκλογική του περιφέρεια, στο υπόλοιπο Αττικής.
Δείτε τη λίστα των υποψηφίων αναλυτικά
Το ψηφοδέλτιο Επικρατείας θα δοθεί εντός των επομένων ημερών και θα είναι επικεφαλής η Ντόρα Μπακογιάννη. Οι επιτελείς της ΝΔ ευελπιστούν ότι θα αυξήσει το ποσοστό του κόμματος και θα εκλέξουν και τέταρτο βουλευτή επικρατείας, έτσι ώστε να μην χάσει την έδρα του κανείς από τους τρεις που εξέλεξε στις πρόσφατες εκλογές που ήταν οι Χ. Αθανασίου, Χρύσ. Λαζαρίδης και Ι. Μιχελάκης.
Στα ψηφοδέλτια που παρουσιάστηκαν, υπάρχουν αλλαγές στο νομό Ηρακλείου, όπου, μετά τον Μανώλη Κεφαλογιάννη, τοποθετήθηκε ο Λευτέρης Αυγενάκης και στο νομό Χανίων ετέθη επικεφαλής ο Χρήστος Μαρκογιαννάκης, πρώην βουλευτές και οι δύο που συμμετείχαν στη Δημοκρατική Συμμαχία.
Αντίθετα δεν μπαίνει σε εκλόγιμη θέση στο νομό Ηλείας ο πρώην βουλευτής της ΔΗΣΥ, Γιώργος Κοντογιάννης, μετά τις αντιδράσεις των τοπικών φορέων αλλά και των δύο άλλων βουλευτών Κώστα Τζαβάρα και Διονυσίας Αυγερινοπούλου.
Στην ένατη θέση στην Α΄ Αθήνας, περιφέρεια στην οποία η ΝΔ στις 6 Μαΐου, είχε καταλάβει οκτώ έδρες, τοποθετείται ο προερχόμενος από το ΛΑΟΣ, πρώην βουλευτής Θανάσης Πλεύρης.
Αξιοσημείωτο θεωρείται εξάλλου, το γεγονός ότι την τελευταία θέση του ψηφοδελτίου του νομού Σερρών καταλαμβάνει για συμβολικούς λόγους ο Κώστας Καραμανλής, γιός του Αχιλλέα και ανεψιός του ιδρυτή της ΝΔ.
Σε μη εκλόγιμες θέσεις στην Β΄ Αθήνας τοποθετούνται ο δημοσιογράφος Νίκος Χιδίρογλου από τους «Ανεξάρτητους Έλληνες» και η Αλεξάνδρα Πετραλιά από την ΔΗΣΥ.
Στην Κεφαλονιά, επίσης, μονοεδρική περιφέρεια, στην οποία η ΝΔ δεν εξέλεξε βουλευτή, αλλάζει το ψηφοδέλτιο και τίθεται επικεφαλής ο Πέτρος Αλιβιζάτος, πρώην υφυπουργός Τουρισμού στην κυβέρνηση του Λουκά Παπαδήμου.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: Έπιασαν τον Άκη με κινητό στη φυ λακή

akis_29-5-2012
ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ
Κινητό τηλέφωνο συνελήφθη να κατέχει μέσα στη φυλακή, ο Άκης Τσοχατζόπουλος…
ο οποίος είναι προφυλακισμένος στον Κορυδαλλό για ξέπλυμα χρήματος, για την υπόθεση των ακινήτων που περιήλθαν στην ιδιοκτησία της οικογένειάς του, μέσω offshore εταιρειών.
Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες του directNEWS.gr, η συσκευή ανακαλύφθηκε σε αιφνιδιαστικό έλεγχο των σωφρονιστικών υπαλλήλων στο κελί του πρώην υπουργού, το μεσημέρι της Τρίτης.
Είναι το ίδιο κελί στην έκτη πτέρυγα των δικαστικών φυλακών Κορυδαλλού, όπου κρατείτο και ο κατηγορούμενος για το σκάνδαλο της Μονής Βατοπεδίου, ηγούμενος Εφραίμ.
Σύμφωνα με τη νομοθεσία, απαγορεύεται η κατοχή και χρήση κινητού τηλεφώνου από κρατουμένους στα σωφρονιστικά ιδρύματα.
Ο Άκης Τσοχατζόπουλος παραπέμφθηκε στο πειθαρχικό συμβούλιο, ενώ διενεργείται έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί με ποιον τρόπο έφτασε στα χέρια του η παράνομη συσκευή.