Ολόκληρη η απάντηση του Λιμενικού Ταμείου

Συνήλθε σήμερα 13-7-2012 σε τακτική συνεδρίαση το Δ.Σ. της Λιμενικής Επιτροπής Αιτωλ/νίας. Το Δ.Σ. της Λιμενικής Επιτροπής σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στη Ναύπακτο (πεζοδρόμηση παραλιών και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων) στο υπό σύσταση Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ναυπάκτου ανακοινώνει τα εξής:
  1. Οι όποιες αποφάσεις για πεζοδρομήσεις παραλιακών χώρων πρέπει να γίνονται με τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής και της Λιμενικής Επιτροπής και να τηρείται η προβλεπόμενη διαδικασία του Ν. 4058/ΦΕΚ Α 63/22-3-2012 άρθρο 23, δηλαδή μετά την εκπόνηση σχετικών μελετών ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας για την ύπαρξη σχετικής ΚΥΑ των Υπουργών Ναυτιλίας και Προστασίας του Πολίτη, εάν αυτό απαιτείται και δεν είναι προσωρινού χαρακτήρα οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
  2. Η θέση του μέλους της Λιμενικής Επιτροπής κ. Βασίλη Μπαρμπαγιάννη, ήταν και είναι σαφής. Η Λιμενική Επιτροπή υλοποιώντας ομόφωνη απόφασή της στις 11-6-2012 για ανάληψη πρωτοβουλίας διαλόγου για το κλείσιμο των παραλιών Ψανής και Γριμπόβου, κάλεσε όλους τους φορείς της Ναυπάκτου την επομένη 12-6-2012, από την οποία ο Δήμος απουσίαζε, προκειμένου να ακούσει όλες τις απόψεις σχετικά με την πεζοδρόμηση και έλαβε στις 14-6-2012 ΟΜΟΦΩΝΗ απόφαση σχετικά με την πεζοδρόμηση η οποία ουσιαστικά ταυτίζονταν με την υπ’ αριθ. 200/13-5-2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπάκτου. Δεδομένου δε ότι πλέον ήδη οι παραλίες ήταν κλειστές, επί της ουσίας δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα, ούτε διαφοροποίηση μελών της Επιτροπής, ούτε προσπάθεια επιβολής διαφορετικής πρότασης, αν και η Λιμενική Επιτροπή είναι κατά νόμο υπεύθυνη για τη λήψη σχετικής απόφασης. Είθισται όμως η απόφαση της Λιμενικής Επιτροπής να ταυτίζεται με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπάκτου, όπως και έγινε. Κατ’ επέκταση ζητήματα που έχουν να κάνουν με την εσωτερική λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπάκτου, δεν αφορούν την Λιμενική Επιτροπή Αιτωλ/νίας. Επομένως τυχόν ευθύνες που αποδίδονται στον κ. Μπαρμπαγιάννη δεν έχουν βάση και είναι μη αποδεκτές.
  3. Επειδή δημιουργούνται εντυπώσεις περί “άδειων ταμείων” και κωλυσιεργίας της μεταβίβασης αρμοδιοτήτων κυρίως στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ναυπάκτου, δηλώνουμε τα εξής:
α) Η διαδικασία απογραφής και το πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής παραδίδονται οριστικά μέχρι το τέλος Ιουλίου και αποστέλλονται υπηρεσιακά στον Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων για την έκδοση σχετικής απόφασης.
β) Ο σχετικός Ν. 4071/2012, σαφέστατα οριοθετεί ότι αν δεν τελειώσει η ανωτέρω διαδικασία, δεν μπορούν να λειτουργήσουν τα Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία, ούτε να έχουν αξιώσεις επί των πάσης φύσεως δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του Κρατικού Λιμενικού Ταμείου. Τυχόν ολιγοήμερη καθυστέρηση οφείλεται στο γεγονός ότι το Κρατικό Λιμενικό Ταμείο σπάει σε δύο χωρικές ενότητες και δεν είναι δυνατόν να γίνει απογραφή με ταχύτατους ρυθμούς λόγω και έλλειψης προσωπικού (1 άτομο). Εξάλλου η προθεσμία περαίωσης της σχετικής διαδικασίας είναι σαφέστατα ενδεικτική και δεν είναι αποκλειστική.
γ) Οι κάθε είδους αμφισβητήσεις εκ μέρους του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου έχουν απορριφθεί από την Επιτροπή του άρθρου 46 του Ν. 4071/2012. Να θυμίσουμε εδώ ότι και παλαιότερη δικαστική διαμάχη του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου κατά του Λιμενικού Ταμείου Αιτωλ/νίας για διεκδίκηση πόρων για τα έτη 2004 και 2005 απερρίφθη οριστικά το Σεπτέμβριο του 2010.
δ) Όσον αφορά τυχόν αποδόσεις χρημάτων προς την περιοχή της Ναυπάκτου, καταθέτουμε τα εξής στοιχεία που ζητούν απάντηση από όσους εξανίστανται ότι δεν παίρνει χρήματα η Ναύπακτος:
i) Το έτος 2011 εισπράχθηκαν από τα τέλη στο πορθμείο Ρίου – Αντιρρίου 113.000 ευρώ και αποδόθηκαν προς εκτέλεση – συντήρηση έργων στη Ναύπακτο 85.000 ευρώ και
ii) Από του έτους 2007 μέχρι σήμερα παραχωρήθηκε ο χώρος που κάθε χρόνο γίνεται το παζάρι στη Ναύπακτο προς εκμετάλλευση στο Δήμο Ναυπάκτου με δύο προϋποθέσεις: α) την απόδοση 10% των εσόδων στο Λιμενικό Ταμείο Αιτωλ/νίας και β) την εκτέλεση έργων από το Δήμο Ναυπάκτου στη συγκεκριμένη περιοχή.
Τα έσοδα προς τον Δήμο Ναυπάκτου σε ετήσια βάση ανέρχονται σε 150.000 ευρώ! Από αυτά τίποτε δεν αποδόθηκε στο Λιμενικό Ταμείο Αιτωλ/νίας και κανένα έργο δεν έγινε. Τα συμπεράσματα δικά σας. Κρείττον σιγάν λοιπόν. Οσονούπω τελειώνει η διαδικασία μεταβίβασης και η όλη υπόθεση περνάει στη δική σας αρμοδιότητα.
Από τη Διοίκηση του
Λιμενικού Ταμείου Αιτωλ/νίας