Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2019

Διαμαρτυρία Δήμου Ναυπακτίας στη ΔΕΔΔΗΕ - ΕΓΓΡΑΦΟ για... γέλιαΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αποτέλεσμα εικόνας για δεη
    
    

Ναύπακτος 31/1/2019
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
Αρ. Πρωτ:1857


Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ


ΠΡΟΣ:

1.      Υπουργό Ανάπτυξης κο Σταθάκη
Ταχ.Δ/νση : Εθνική Οδός Ναυπάκτου – Αντιρρίου και Βαρελά  Παλαιοπαναγιά
2.      ΠεριφεριακόΔιευθυντηΔΕΔΔΗΕ ΠΑΤΡΑ
3.    ΔΕΔΔΗΕ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
Τ.Κ. 303 00 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ

Τηλ.            :2634 3 61217

Fax.            :2634 3 61210

Διαμαρτυρία Δήμου Ναυπακτίαςστη ΔΕΔΔΗΕ για τις συχνές και επαναλαμβανόμενες διακοπές ρεύματοςΜεταφέρονταςτηδυσαρέσκεια, τηνανησυχία, αλλάκαιτονέντονοπροβληματισμότωνκατοίκωντηςΔημοτικήςΕνότηταςΑντιρρίου,καθώςκαιτηςΤ.Κ. Καλαβρούζας, οΔήμοςΝαυπακτίαςδιαμαρτύρεταιεντόνωςσχετικάμε τιςσυχνέςαυξομειώσειςτηςτάσηςτουηλεκτρικούρεύματοςστησυγκεκριμένηπεριοχή, όσοκαιαπότιςσυχνότατεςκαιπολύωρεςαπροειδοποίητεςδιακοπέςστηνηλεκτροδότηση.ΘεσμικοίεκπρόσωποικαθώςκαικάτοικοιτουΑντιρρίουκαιτηςευρύτερης περιοχήςμεταφέρουνστοΔημοτικόΣυμβούλιολειτουργικάπροβλήματασεοικιακέςκαιεπαγγελματικέςσυσκευές, εξαιτίαςτωνσυχνώνπροβλημάτωνηλεκτροδότησης, πουοδηγούνείτεσεολικήκαταστροφή, είτεσεσημαντικέςβλάβες, κάτιπουόπωςείναιγνωστόσυμβαίνειμετιςαπότομεςμεταβολέςτουηλεκτρικούφορτίου.Λόγωδετηςεπαναλαμβανόμενηςκαιαπαράδεκτηςαυτήςκατάστασης, αλλάκαιτωναπροειδοποίητωνδιακοπώνρεύματος, όπωςσημειώνεται, δημιουργούνταισοβαράπροβλήματαστηνκαθημερινότητατωνδημοτώνκαιστηλειτουργίατωντοπικώνεπιχειρήσεων, μεσυνέπειεςτόσοοικονομικές, όσοκαιστέρησηςτωνβασικώνέννομωναγαθώντωνκατοίκωντηςσυγκεκριμένηςπεριοχής.Μεαφορμήδε, τιςτελευταίεςσυχνέςεπαναλαμβανόμενεςδιακοπέςκαι πτώσειςτάσης, χωρίςναπροϋφίσταταιήναβρίσκεταισεεξέλιξηκάποιοακραίοκαιρικόφαινόμενο, αλλάκαιμεταφέρονταςτησυσσωρευμένηπλέοναγανάκτησητωνκατοίκωντηςΔ.Ε. Αντιρρίουκαιτωνομόρων  περιοχών, μετηνδιαμαρτυρίαμας, οΔήμοςΝαυπακτίαςζητάαπότονΔΕΔΔΗΕ, άμεσεςαπαντήσειςσταεξής :·         Ναπροσδιοριστούντααίτιατουπροβλήματοςτωναπότομωνμεταβολώντουφορτίουκαιτωνσυχνότατων, πολύωρωνκαιμηοφειλόμενωνσεανωτέραβίαδιακοπώντηςηλεκτροδότησηςστηνενλόγωΔημοτικήΕνότητα·         ΠοιαηλύσηπουθαπρέπειναυλοποιηθείάμεσααπόπλευράςΔΕΔΔΗΕώστενααντιμετωπιστείοριστικάκαιάμεσατοπρόβλημακαιτέλος.·         Ανκαιεφόσοναπαιτείταιαναβάθμισηήαντικατάστασητουδικτύουτηςπεριοχήςποιοςοχρόνοςολοκλήρωσηςτηςσυγκεκριμένηςδιαδικασίας.Μετην παρούσαδιαμαρτυρία, οΔήμοςΝαυπακτίαςζητάάμεσεςαπαντήσειςσταερωτήματαπουθέτει, ευελπιστείστηνομαλήσυνεργασίαστηνκατεύθυνσηοριστικήςεπίλυσηςτουπροβλήματοςκαισεκάθεπερίπτωσηεπιφυλάσσεταιγιακάθενόμιμηενέργειάτουώστεναεπιτευχθείησυμβατικήυποχρέωσητουΔημόσιουΔιαχειριστή, γιαπαροχήηλεκτρικήςενέργειαςυψηλούκαιποιοτικούεπιπέδουπροςτουςδημότεςμας.Ο ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΩΝ

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

                        ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΟΤΣΑΝΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ


Σ.Σ.   Εάν αυτό το "Έγγραφο Διαμαρτυρίας" απεστάλη στην ΔΕΗ όπως ήρθε και σε μας, πιστεύουμε ότι θα αντιστραφούν οι όροι της Διαμαρτυρίας …  Με άλλα λόγια θα διαμαρτυρηθεί η ΔΕΗ και οι αρμόδιοι υπάλληλοί της για το Έγγραφο που δεν θα μπορέσουν να το... διαβάσουν!    Εσείς μπορέσατε;


Σάββατο 26 Ιανουαρίου 2019

Αποκάλυψη Μπερίσα: Η Ελληνίδα «πράκτορας» που ξελόγιασε τον Έντι Ράμα

Αποκάλυψη Μπερίσα: Η Ελληνίδα «πράκτορας» που ξελόγιασε τον Έντι Ράμα

Αποκαλύψεις για το παρελθόν του Αλβανού πρωθυπουργού Έντι Ράμα έκανε ο προκάτοχός του πρώην πρωθυπουργός Σαλί Μπερίσα μιλώντας σε αλβανικό τηλεοπτικό σταθμό. Μολονότι η συζήτηση ήταν πολιτική με τον Μπερίσα να αναφέρεται στην τελευταία μάχη για την πτώση του Ράμα την οποία τοποθέτησε χρονικά στον Φεβρουάριο, η συζήτηση οδηγήθηκε σε μια ιστορία που συνέβη πίσω στη δεκαετία του ’90.

«Ο Έντι Ράμα μετανάστευσε τότε λόγω μιας Ελληνίδας. Οι υπηρεσίες μας παρακολούθησαν εκείνον και τη διπλωμάτη γιατί γνωρίζαμε πως δεν είχαν φιλική σχέση. Δεν ακολουθούσε μια δημοσιογράφο ή συγγραφέα όπως λεγόταν, αλλά εκείνη με την οποία είχαν σχέση. Δεν γνωρίζω αν εκείνη στρατολόγησε τον Ράμα ή συνέβη το αντίθετο αλλά βρέθηκαν μαζί στο Παρίσι. Οι υπηρεσίας μας είχαν ενημερώσει για προβλήματα που αντιμετώπισε και με τη βίζα. Το μόνο που μπορώ να πω με βεβαιότητα είναι πως χάθηκαν μαζί» υποστήριξε ο Αλβανός πολιτικός.

«Η Ελληνίδα διπλωμάτης είχε επαφή τότε με όλους τους δημοσιογράφους» υποστήριξε η δημοσιογράφος που φιλοξενούσε τον Μπερίσα, με τον πρώην πρωθυπουργό της Αλβανίας να συμπληρώνει «πως δεν ήταν τέτοια σχέση, το πρόβλημα που παρουσιάστηκε με τις αγορασμένες visa είχε συνέπειες. Δεν υποστηρίζω πως η διπλωμάτης ήταν πράκτορας ή πως τον στρατολόγησε. Εγώ δεν μπορώ να το πω αυτό. Αν πάλι ρωτήσεις τις υπηρεσίες όμως αυτό θα σου απαντήσουν. Μέχρι σήμερα δεν μίλησα ποτέ για αυτό το θέμα γιατί ήταν χαρακτηρισμένο. Μόλις πρόσφατα αποχαρακτηρίστηκε».