Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 2016

Σύγκληση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ    16-2-2016

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ                                           ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 3558

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                                                                                

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                                                                                  

Πληρ.: Παυλοχρήστου Σπυρ.                                                                             

 Ταχ.Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37                                                                                           

 Ναύπακτος 30300                 

 Τηλ:2634360110                                                                                                                                                                                                                                                                    

  FAX: 2634360121                                                              

                                                                                                Π Ρ Ο Σ

                                                                       1.    Τα μέλη της Δημοτικής  Επιτροπής

                                                                              Διαβούλευσης                                                                                                                                                                     2.    Επικεφαλής Δημοτικών  παρατάξεων                                                                            

                                                                             

                                                                        ΚΟΙΝ.:      1.κ.κ.Αντιδημάρχους    

                                                                                     2.κ.κ.Διευθυντές Υπηρεσιών του ΔήμουΘΕΜΑ : « Σύγκληση  Δημοτικής Επιτροπής  Διαβούλευσης»          Σας  προσκαλούμε την   29-2-2016  ημέρα  Δευτέρα    και ώρα   18:30   να προσέλθετε στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του  N.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:1. Συζήτηση για το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων.Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, ήτοι την  1-3-2016   ημέρα Τρίτη   και  ώρα  18:30  σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 76 τουΝ.3852/2010, οπότε θεωρείται  σε κάθε περίπτωση ότι υφίσταται απαρτία.                                                              Ο  Δήμαρχος  και Πρόεδρος της

         Δημοτικής  Επιτροπής Διαβούλευσης

                                                        

                                                               

                               

                                                                   Λουκόπουλος Παναγιώτης   

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου