Αλλαγές στον τρόπο διεξαγωγής των ευρωεκλογών με την καθιέρωση σταυροδοσίας, αλλά και προβλέψεις για άρση των απαγορεύσεων που αφορούν τις δημοσκοπήσεις περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών που δόθηκε στη δημοσιότητα.

Συγκεκριμένα ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του υπέρ τεσσάρων, κατ’ ανώτατο όριο, υποψηφίων του συνδυασμού, ενώ ψηφοδέλτια με περισσότερους σταυρούς θα προσμετρώνται μόνο υπέρ του συνδυασμού, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη κανένας σταυρός προτίμησης. Για την εκλογή των ευρωβουλευτών, ολόκληρη η ελληνική επικράτεια αποτελεί μία ενιαία εκλογική περιφέρεια. Σε ισχύ εξάλλου παραμένει η το κώλυμα μεταξύ της ιδιότητας του βουλευτή και του υποψήφιου ευρωβουλευτή.
 
Δικαίωμα υποβολής πρότασης υποψηφίων έχουν μόνο τα κόμματα ή οι συνασπισμοί συνεργαζομένων κομμάτων. Στους συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων μπορούν να συμμετέχουν και πολιτικές κινήσεις που δεν αποτελούν πολιτικό κόμμα. Για κάθε υποψήφιο επισυνάπτεται γραμμάτιο ΔΟΥ για κατάθεση χρηματικού ποσού εκατόν πενήντα ευρώ, ενώ στην πρόταση κάθε συνδυασμού επισυνάπτεται γραμμάτιο για την κατάθεση χρηματικού ποσού τριών χιλιάδων ευρώ
 
Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο εκλογικών δαπανών για κάθε υποψήφιο στις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθορίζεται στα 135.000 ευρώ. Για κάθε υποψήφιο ευρωβουλευτή επιτρέπονται μέχρι δύο εμφανίσεις σε ραδιοτηλεοπτικά μέσα εθνικής εμβέλειας και μέχρι τρεις σε τοπικής εμβέλειας.
 
Στα ψηφοδέλτια δύναται να αναγράφονται πριν από το έμβλημα και το όνομα του συνδυασμού του κόμματος ή του συνασπισμού συνεργαζόμενων κομμάτων, το έμβλημα και το όνομα του ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος με το οποίο κάθε συνδυασμός συνδέεται.
 
 Σε ό,τι αφορά την μετάδοση από τον τύπο και τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα αποτελεσμάτων δημοσκοπήσεων για τις ευρωεκλογές, αλλά και τις αυτοδιοικητικές (καθώς και του επαναληπτικού τους γύρου) επιτρέπονται μέχρι μία ημέρα πριν από τη διενέργεια των εκλογών. Η απαγόρευση ισχύει μέχρι και τις 7 το απόγευμα της ημέρας διεξαγωγής των εκλογών.