Κυριακή 10 Ιουλίου 2016

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
     ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ 
     ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
                                                                                                                       Ναύπακτος  08-07-2016
                                                                                                              Αριθ. Πρωτ. 719 
ΠΡΟΣ
Τα μέλη του Δ.Σ.
* Ασημακόπουλος Γεώργιος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
* Σμπούκης Βασίλειος
* Σπυροπούλου Σοφία
* Ζιαμπάρα Μαρία
* Γούλας Γεώργιος
* Λιμενάρχη Ναυπάκτου κα. Θωμοπούλου Μαρία
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
Δήμαρχο Ναυπακτίας κ. Λουκόπουλο Παναγιώτη

ΘΕΜΑ:  «Σύγκληση  Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου».

 Σας προσκαλούμε την Τρίτη 12-07-2016  και ώρα 18:00 να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Ξενία  σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95 & 234 του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114/8-6-2006) και του άρθρου 67 του N.3852/2010 και με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ναυπακτίας και του Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου για την εκτέλεση του έργου με τίτλο « Διαμόρφωση χώρου εντός του Β.Κ. 283» σύμφωνα με την υπ΄αρίθμ. 269/2016 Απόφαση του Δ.Σ Δήμου Ναυπακτίας. 
2. Έγκριση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στις παραλιακές ζώνες του Δήμου Ναυπακτίας
3. Ορισμός υπολόγου και έγκριση εντάλματος προπληρωμής  για πληρωμή στη ΔΕΔΔΗΕ
4.Συζήτηση περί πρόσληψης ενός φύλακα, για την φύλαξη του αλσυλλίου Γριμπόβου και του Λιμένος Ναυπάκτου .
5. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού  2016
6. Δέσμευση πιστώσεων προϋπολογισμού  2016

7. Λήψη  απόφασης περί διαγραφής ποσού από βεβαιωμένο χρηματικό κατάλογο .

8. Λήψη απόφασης περί διαγραφής ποσού από βεβαιωμένο χρηματικό κατάλογο


                                                                ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
                                                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
                                                                                      
                                                                        ΦΡΑΓΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ                   

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου