Παρασκευή 15 Ιουλίου 2016

Δημ. Συμβούλιο την Τετάρτη 20/7... Βασικό θέμα τα.... "Παζάρια"!!ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ               ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ  15-7-2016

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ                            ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ:16973

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

         

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Πληρ.: Χωραφά Σταυρούλα-Μαρία

Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37,Ναύπακτος 30300

Τηλ:2634360143-160                                                  ΠΡΟΣ

FAX: 2634360121

1.           κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους

2.           κ. Δήμαρχο

3.           κ. Πρόεδρο Δ.Κ. Ναυπάκτου

                                                              

            ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας»            Σας προσκαλούμε, την Τετάρτη 20Ιουλίου 2016,και ώρα 14:00 μ.μ.να προσέλθετεστο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N.3852/2010, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:1.      Έγκριση τοπικής κανονιστικής απόφασης για την οργάνωση και τις προϋποθέσεις λειτουργίας της τουριστικής έκθεσης Ναυπάκτου. (Εισηγητής κ. Σύψας).

2.      Έγκριση τοπικής κανονιστικής απόφασης για την οργάνωση και τις προϋποθέσεις λειτουργίας της εμποροπανήγυρης Ναυπάκτου. (Εισηγητής κ. Σύψας).

3.      Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης για τη διοργάνωση τουριστικής έκθεσης στο δήμο Ναυπακτίας. (Εισηγητής κ. Σύψας).

4.      Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης για τη διοργάνωση εμποροπανήγυρης στο δήμο Ναυπακτίας. (Εισηγητής κ. Σύψας).

5.      Τροποποίηση της αρ.74/2016 απόφασης Δ.Σ. περί: «Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου μετά του αναπληρωτή του στην επιτροπή για την επιλογή ενός (1) δικηγόρου με έμμισθη εντολή καθώς και ορισμός γραμματέα της επιτροπής μετά του αναπληρωτή του», ως προς τον ορισμό Γραμματέα της Επιτροπής μετά του αναπληρωτή του. (Εισηγητής κ. Σύψας).

6.      Λειτουργία τμήματος βρεφών στον 2οΔημοτικό Παιδικό Σταθμό. (Εισηγητής κ. Σύψας).

7.      Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 2016. (Εισηγητής κ. Κοτρωνιάς).

8.      Έγκριση διενέργειας προμηθειών.  (Εισηγητής κ. Κοτρωνιάς).

9.      Έγκριση εισηγητικής έκθεσης Β΄ τριμήνου του έτους 2016 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού(Εισηγητής κ. Κοτρωνιάς).10.  Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση και ανύψωση σχαρών, φρεατίων Δ.Ε. Ναυπάκτου» προϋπολογισμού 28.455,28 (χωρίς Φ.Π.Α.) € (Εισηγητής κ. Καρακώστας).

11.  Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Αναπλάσεις Τ.Κ. Δ.Ε. Πλατάνου» προϋπολογισμού 42.470,73(χωρίς Φ.Π.Α.) € (Εισηγητής κ. Καρακώστας).

12.  Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστου χώρου Τ.Κ. Τρικόρφου» προϋπολογισμού 10.162,60 (χωρίς Φ.Π.Α.) € (Εισηγητής κ. Καρακώστας).

13.  Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή τσιμεντένιου ανοικτού αγωγού απορροής ομβρίων στη θέση Ελαιοστάσιο Δ.Κ. Ναυπάκτου» προϋπολογισμού 9.755,44(χωρίς Φ.Π.Α.) € (Εισηγητής κ. Καρακώστας).

14.  Έγκριση του 5ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα   του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ».(Εισηγητής κ. Καρακώστας).

15.  Παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ» της Δημοτικής Ενότητας Ναυπάκτου.(Εισηγητής κ. Καρακώστας).

16.  Παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ. Μολυκρείου» της Δημοτικής Ενότητας Αντιρρίου. (Εισηγητής κ. Καρακώστας).

17.  Τροποποίηση σχεδίου πόλεως επί του Ο.Τ.353 (δικαστική απόφαση 132/2006 Τριμελές Πρωτοδικείο Μεσολογγίου) ανατολικών επεκτάσεων 1978, ιδιοκτησίας Ταξιάρχη Σταυρόπουλου.(Εισηγητής κ. Καρακώστας).

18.  Διοργάνωση έκθεσης ζωγραφικής στο Κέντρο  Τέχνης και Πολιτισμού.(Εισηγητής κ. Ράπτης).

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Σιαμαντάς  Γεώργιος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενέργεια)

 1. Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
 2. Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
 3. Διευθυντή Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
 4. Διευθυντή Περιβάλλοντος (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
 5. Διευθυντή Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικών Υποθέσεων (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενημέρωση)

 1. Εργατικό Κέντρο Ναυπακτίας και Δωρίδας.
 2. Ομοσπονδία Επαγγελματιών και Βιοτεχνών.
 3. Σύλλογο Μηχανικών Ναυπάκτου.
 4. Τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.
 5. Ο.ΣΥ.Ν.
 6. Τεχνικό Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας.
Αλήθεια.....  Ποίο το Πόρισμα της Επιτροπής σύμφωνα με την Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου;


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου