Πέμπτη 28 Ιουλίου 2016

Συνεδρίαση Δημ. Συμβουλίου Ναυπακτίας 1/8/2016
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ               ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 28-7-2016

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ                            ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ:18079

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

         

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Πληρ.: Χωραφά Σταυρούλα-Μαρία

Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37,Ναύπακτος 30300

Τηλ:2634360143-160                                                  ΠΡΟΣ

FAX: 2634360121

1.           κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους

2.           κ. Δήμαρχο

3.           κ. Πρόεδρο Δ.Κ. Ναυπάκτου

4.           Εκπρόσωπος Τ.Κ.Περίστας

                                                              

            ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας»            Σας προσκαλούμε, την Δευτέρα 1-8-2016,και ώρα 19:30μ.μ.να προσέλθετεστο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N.3852/2010, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:1.      Υποβολή Πρότασης (Αίτησης Χρηματοδότησης) του Δήμου Ναυπακτίας για τη Σύσταση, Οργάνωση και Λειτουργία «Κέντρου Κοινότητας» στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 4 του ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας 2014-2020 και της Πρόσκλησης με κωδικό 9.ii.1.1.b/29-6-2016 (Α/Α ΟΠΣ: 1527). (Εισηγητής κ. Ράπτης Ι.).

2.      Λειτουργία τμήματος βρεφών στον 2οΔημοτικό Παιδικό Σταθμό. (Εισηγητής κ. Ράπτης Ι.).

3.      Τροποποίηση της υπ’ αριθμ.428/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας. (Εισηγητής κ. Κονίδας).

4.      Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση και ανύψωση σχαρών, φρεατίων Δ.Ε. Ναυπάκτου» προϋπολογισμού 28.455,28 (χωρίς Φ.Π.Α.) € (Εισηγητής κ. Καρακώστας).

5.      Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Αναπλάσεις Τ.Κ. Δ.Ε. Πλατάνου» προϋπολογισμού 42.470,73(χωρίς Φ.Π.Α.) € (Εισηγητής κ. Καρακώστας).

6.      Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστου χώρου Τ.Κ. Τρικόρφου» προϋπολογισμού 10.162,60 (χωρίς Φ.Π.Α.) € (Εισηγητής κ. Καρακώστας).

7.      Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή τσιμεντένιου ανοικτού αγωγού απορροής ομβρίων στη θέση Ελαιοστάσιο Δ.Κ. Ναυπάκτου» προϋπολογισμού 9.755,44(χωρίς Φ.Π.Α.) € (Εισηγητής κ. Καρακώστας).

8.      Έγκριση 1ουΑνακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.)  του έργου «Εσωτερική Οδοποιία ΤΚ Ασπριά, Κοκκινοχωρίου, Λιμνίτσας, Γρηγορίου ΔΕ Αποδοτίας Δήμου Ναυπακτίας. (Εισηγητής κ. Καρακώστας).

9.      Έγκριση 1ουΑνακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.)  του έργου «Οδοποιία ΤΚ Βλαχομάνδρα, Βελβίνας, Ριγανίου, Πιτσινέικων, Λυγιά, Ξηροπηγάδου, Δάφνης, Παλαιοχωρακίου ΔΕ Ναυπάκτου». (Εισηγητής κ. Καρακώστας).

10.  Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.)  του έργου «Εσωτερική Οδοποιία Τ.Κ. Γαλατά-Περιθωρίου»(Εισηγητής κ. Καρακώστας).

11.  Έγκριση του 5ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα   του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ».(Εισηγητής κ. Καρακώστας).

12.  Παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ» της Δημοτικής Ενότητας Ναυπάκτου.(Εισηγητής κ. Καρακώστας).

13.  Παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ. Μολυκρείου» της Δημοτικής Ενότητας Αντιρρίου. (Εισηγητής κ. Καρακώστας).

14.  Τροποποίηση σχεδίου πόλεως επί του Ο.Τ.353 (δικαστική απόφαση 132/2006 Τριμελές Πρωτοδικείο Μεσολογγίου) ανατολικών επεκτάσεων 1978, ιδιοκτησίας Ταξιάρχη Σταυρόπουλου.(Εισηγητής κ. Καρακώστας).

15.  Τροποποίηση - παράταση χρονοδιαγράμματος, της προγραμματικής σύμβασης για την σύνταξη της μελέτης «Τεχνικογεωλογική μελέτη του οικισμού Περίστα του Δήμου Ναυπακτίας, Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας». (Εισηγητής κ. Καρακώστας).

16.  Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 2016. (Εισηγητής κ. Κοτρωνιάς).

17.  Έγκριση διενέργειας προμηθειών.  (Εισηγητής κ. Κοτρωνιάς).

18.  Παροχή υπηρεσιών. (Εισηγητής κ. Κοτρωνιάς).

19.  Έγκριση εισηγητικής έκθεσης Β΄ τριμήνου του έτους 2016 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού (Εισηγητής κ. Κοτρωνιάς).

20.  Τοποθέτηση βοηθητικής επαφής στην οδό Θέρμου – Β΄ Εργατικές κατοικίες στη Ναύπακτο (Εισηγητής κ. Κοτσανάς).

21.  Επέκταση δημοτικού φωτισμού στην Τ.Κ. Μαμουλάδας (Εισηγητής κ.Κοτσανάς).

22.  Συνδρομή έτους 2016 του Δήμου Ναυπακτίας στο πρόγραμμα Γαλάζιες Σημαίες. (Εισηγητής κ.Κοτσανάς).

23.  Χορήγηση αδείας παραγωγού πωλητή λαϊκής αγοράς (Εισηγητής κ. Σύψας).Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Σιαμαντάς  Γεώργιος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενέργεια)

 1. Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
 2. Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
 3. Διευθυντή Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
 4. Διευθυντή Περιβάλλοντος (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
 5. Διευθυντή Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικών Υποθέσεων (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενημέρωση)

 1. Εργατικό Κέντρο Ναυπακτίας και Δωρίδας.
 2. Ομοσπονδία Επαγγελματιών και Βιοτεχνών.
 3. Σύλλογο Μηχανικών Ναυπάκτου.
 4. Τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.
 5. Ο.ΣΥ.Ν.
 6. Τεχνικό Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου