Παρασκευή 1 Ιουλίου 2016

Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ               ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 30-6-2016

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ                            ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ:15468

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ                                             

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Πληρ.: Χωραφά Σταυρούλα-Μαρία

Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37,Ναύπακτος 30300

Τηλ:2634360110                                                         ΠΡΟΣ

FAX: 2634360121

1.           κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους

2.           κ. Δήμαρχο

3.           κ. Πρόεδρο Δ.Κ. Ναυπάκτου

4.           κ. Πρόεδρο Τ.Κ.Μακύνειας

                                                              

            ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας»            Σας προσκαλούμε, την Δευτέρα 4Ιουλίου 2016,και ώρα 18:00να προσέλθετεστο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N.3852/2010, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.      Έγκρισητροποποίησης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου Ναυπακτίας. (Εισηγητής κ.Σύψας).

2.      Έγκριση και τήρηση διαδικασίας μελέτης αναθεώρησης τμήματος του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Ναυπάκτου (περιοχή Μεγαλομάτας - Φαλτσοπόρτι), σύμφωνα με σχετικό έγγραφο Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού». (Εισηγητής κ. Καρακώστας).

3.      Συμμετοχή του Δήμου Ναυπακτίας στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD LEADER, της Αιτωλικής Αναπτυξιακής. (Εισηγητής κ. Σιαμαντάς).

4.      Συμμετοχή του Δήμου Ναυπακτίας στην Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος CLLD LEADER, της Αιτωλικής Αναπτυξιακής και ορισμός εκπροσώπων. (Εισηγητής κ. Σιαμαντάς).

5.      Έγκριση τοπικής κανονιστικής απόφασης για την οργάνωση και τις προϋποθέσεις λειτουργίας της τουριστικής έκθεσης Ναυπάκτου.(Εισηγητής κ. Σύψας).

6.      Έγκριση τοπικής κανονιστικής απόφασης για την οργάνωση και τις προϋποθέσεις λειτουργίας της εμποροπανήγυρης Ναυπάκτου.(Εισηγητής κ. Σύψας).

7.      Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης για τη διοργάνωση τουριστικής έκθεσης στο δήμο Ναυπακτίας. (Εισηγητής κ. Σύψας).

8.      Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης για τη διοργάνωση εμποροπανήγυρης στο δήμο Ναυπακτίας. (Εισηγητής κ. Σύψας).

9.      Έγκριση μελέτης και επιλογή τρόπου εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση χώρου εντός του Β.Κ 283». (Εισηγητής κ. Καρακώστας).

10.  Έγκριση μελέτης και επιλογή τρόπου εκτέλεσης του έργου «Εσωτερική Οδοποιία ΔΕ Αποδοτίας (πλην ΤΚ Γραμμένης Οξυάς Άνω Χώρας και ΤΚ Αμπελακιώτισσας)». (Εισηγητής κ. Καρακώστας).

11.  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Ναυπάκτου». (Εισηγητής κ. Καρακώστας).

12.  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Ολοκλήρωση Εργασιών Κέντρου Τέχνης και Πολιτισμού Ναυπάκτου». (Εισηγητής κ. Καρακώστας).

13.  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή τεχνικού πλησίον γηπέδου Τ.Κ. Δάφνης». (Εισηγητής κ. Καρακώστας).

14.  Έγκριση 1ουΑνακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικός) του έργου        «Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ. Γαβρολίμνης, Τρικόρφου, Καλαβρούζας, Άνω Βασιλικής, Κάτω Βασιλικής» της ΔΕ Χάλκειας. (Εισηγητής κ. Καρακώστας).

15.  Έγκριση 3ουΑνακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Ανάπλαση –   Διαμόρφωση ανατολικού τμήματος πόλης Ναυπάκτου με σύνδεση πλατειών Φαρμάκη – Πια Κεφαλοβρύσου – Τζαβελλαίων – Ησιόδου και Οξύλου» (Εισηγητής κ. Καρακώστας).

16.  Έγκριση 1ουΑνακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) & 1ου Πρωτόκολλου Κανονισμού Τιμών Μονάδων Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου «Αναπλάσεις Τ.Κ. Νεοχωρίου, Αχλαδοκάστρου, Αράχωβας». (Εισηγητής κ. Καρακώστας).

17.  Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Ασφαλτόστρωση γηπέδου μπάσκετ Τ.Κ. Αράχωβας». (Εισηγητής κ. Καρακώστας).

18.  Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικός) του Έργου        «Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ. Γαλατά, Περιθωρίου» της ΔΕ Χάλκειας.(Εισηγητής κ. Καρακώστας).

19.  Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Συντήρηση & αποκατάσταση κτιρίου Ξενία». (Εισηγητής κ. Καρακώστας).

20.  Παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ανάπλαση- Διαμόρφωση ανατολικού τμήματος πόλης Ναυπάκτου με σύνδεση των πλατειών Φαρμάκη- Πια- Κεφαλοβρύσου- Τζαβελλαίων- Ησιόδου και Οξύλου» (Εισηγητής κ. Καρακώστας).

21.  Παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αναπλάσεις Τ.Κ. Αντιρρίου» της Δημοτικής Ενότητας Ναυπάκτου. (Εισηγητής κ. Καρακώστας).

22.  Παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Εσωτερική Οδοποιία Τ.Κ Γαλατά, Περιθωρίου» της Δημοτικής Ενότητας Χάλκειας. (Εισηγητής κ. Καρακώστας).

23.  Παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανακατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων στην Τ.Κ Γαβρολίμνης Δ.Ε Χάλκειας Δήμου Ναυπακτίας»  (Εισηγητής κ. Καρακώστας).

24.  Παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανακατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων στην Τ.Κ Λυγιά Δ.Ε Ναυπάκτου Δήμου Ναυπακτίας»  (Εισηγητής κ. Καρακώστας).

25.  Παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ. Κλεπάς» (Εισηγητής κ. Καρακώστας).

26.  Υποβολή  πρότασης   για την χρηματοδότηση της πράξης «Δημιουργία ποδηλατικών, πεζοπορικών και ορειβατικών διαδρομών στη Ναυπακτία» στην ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  του  Ε. Π.  «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ»  2014-2020 άξονα  προτεραιότητας 2  «Προστασία του Περιβάλλοντος – μετάβαση  σε  μία  οικονομία  φιλική στο περιβάλλον» με κωδικό 26c22b-1 και τίτλο «Δράσεις/ έργα υποστήριξης της ελκυστικότητας των  φυσικών  περιοχών. Έργα των οποίων η υλοποίηση ξεκίνησε στο πλαίσια της  προηγούμενης προγραμματικής  περιόδου». (Εισηγητής κ. Καρακώστας).

27.  Παραχώρηση κατά χρήση κτιρίων δημοτικού σχολείου και νηπιαγωγείου Μακύνειας στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτ/νίας και Λευκάδας. (Εισηγητής κ. Καρακώστας).

28.  Λήψη απόφασης για λειτουργία δημοτικών χώρων στάθμευσης χωρίς τέλος στάθμευσης.  (Εισηγητής κ. Καρακώστας).

29.  Λήψη απόφασης για τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων καθοδήγησης προς δημοτικούς χώρους στάθμευσης και παραλιών της πόλης. (Εισηγητής κ. Καρακώστας).

30.  1η τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ δήμου Ναυπακτίας, Αιτωλικής Αναπτυξιακής και Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 1ης ΓΕΝ Αιτ/νίας, για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα ποιότητας ζωής. (268/2016 απόφαση δημοτικού συμβουλίου σχετικά με την λήψη προγραμματικής σύμβασης). (Εισηγητής κ. Καρακώστας).

31.  Πρόταση πιλοτικού προγράμματος διαλογής στην πηγή οργανικών - αστικών  αποβλήτων και  υγιεινοποίησης - κομποστοποίησης. (Εισηγητής κ. Καρακώστας).

32.  Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 2016. (Εισηγητής κ. Κοτρωνιάς).

33.  Έγκριση διενέργειας προμηθειών.  (Εισηγητής κ. Κοτρωνιάς).

34.  Τροποποίηση της 16/2016 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου για αντικατάσταση τακτικού μέλους επιτροπής παραλαβής προμηθειών. (Εισηγητής κ. Κοτρωνιάς).

35.  Έγκριση απευθείας ανάθεσης  της  συντήρησης επισκευής  μεταφορικών μέσων προμήθεια και τοποθέτηση ελαστικών. (Εισηγητής κ. Κοτρωνιάς).

36.  Πληρωμή 2ου λογαριασμού του έργου «Ανακατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων Τ.Κ Λυγιά, Δ.Ε Ναυπάκτου, δήμου Ναυπακτίας» μέσω άλλης πηγής χρηματοδότησης. (Εισηγητής κ. Κοτρωνιάς).

37.  Προμήθεια μεταχειρισμένου εκσκαφέα φορτωτή. (Εισηγητής κ. Κοτσανάς).

38.  Τοποθέτηση βοηθητικής επαφής στην οδό Θέρμου στη Ναύπακτο. (Εισηγητής κ. Κοτσανάς).

39.  Συμμετοχή του Δήμου  στην πρόσκληση προς τους Φορείς/Δομές στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» 2016-2017 της ΕΕΤΑΑ ΑΕ. και εξουσιοδότηση προς το νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου Ναυπακτίας να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και να  υπογράψει οποιοδήποτε έγγραφο απαιτηθεί, στο πλαίσιο της εν λόγω δράσης. (Εισηγητής κ. Ράπτης).

40.  Κανονισμός Χρήσης, Λειτουργίας και Διάθεσης του Κέντρου Τέχνης και Πολιτισμού Δήμου Ναυπακτίας. (Εισηγητής κ. Ράπτης).

41.  Έγκριση συνδιοργάνωσης «Ποδηλατικοί αγώνες 2016 Ορεινής Ναυπακτίας»-συμμετοχή Δήμου  στη δαπάνη συνδιοργάνωσης – διάθεση πίστωσης. (Εισηγητής κ. Σύψας).

42.  Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου  8μηνης διάρκειας, για κάλυψη άμεσων αναγκών τηςυπηρεσίας ηλεκτροφωτισμού. (Εισηγητής κ. Σύψας).

43.  Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας (δύο εργατών) για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή άλλων πρόσκαιρων αναγκών (έκτακτων αναγκών).(Εισηγητής κ. Σύψας).

44.  Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας (ενός ηλεκτρολόγου)για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή άλλων πρόσκαιρων αναγκών (έκτακτων αναγκών). (Εισηγητής κ. Σύψας).

45.  Κάλυψη κενών οργανικών θέσεων  ΟΕΥ Δήμου Ναυπακτίας δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 32 Ν. 4369/2016. (Εισηγητής κ. Σύψας).

46.  Παροχή γνώμης για κατάργηση ή διατήρηση κενωθείσας θέσης περιπτέρου της αποθανούσας αδειούχου – Θύματος Εθνικής Αντίστασης Παναγιωτοπούλου Αγγελικής, χας Γεωργίου, στην Δ.Κ. Ναυπάκτου – Δ.Ε. Ναυπάκτου του Δ. Ναυπακτίας.(Εισηγητής κ. Σύψας).

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Σιαμαντάς  Γεώργιος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενέργεια)

 1. Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
 2. Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
 3. Διευθυντή Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
 4. Διευθυντή Περιβάλλοντος (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
 5. Διευθυντή Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικών Υποθέσεων (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενημέρωση)

 1. Εργατικό Κέντρο Ναυπακτίας και Δωρίδας.
 2. Ομοσπονδία Επαγγελματιών και Βιοτεχνών.
 3. Σύλλογο Μηχανικών Ναυπάκτου.
 4. Τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.
 5. Ο.ΣΥ.Ν.
 6. Τεχνικό Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας.
 7. Σύλλογο Εργαζομένων ΟΤΑ Ναυπακτίας & Δωρίδας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου