Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2015

Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπακτίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ    16-10-2015
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ                               ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 29351
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληροφορίες: Μηνόπουλος Αθανάσιος
Ταχ.Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37
Ναύπακτος 30300
Τηλ: 2634360143                                                        ΠΡΟΣ
FAX: 2634360121                                         

1.      κ.κ Δημοτικούς Συμβούλους
2.      κ. Δήμαρχο
3.      κ. Πρόεδρο Δ.Κ. Ναυπάκτου
4.      κ. Πρόεδρο Τ.Κ. Γαλατ
5.      κ. Πρόεδρο Τ.Κ. Αντιρρίου
6.      κ. Πρόεδρο Τ.Κ. Ξηροπηγάδου
7.      κ. Εκπρόσωπο Τ.Κ. Σκάλας
8.      κ. Εκπρόσωπο  Τ.Κ. Ελευθέριανης
9.      κ. Εκπρόσωπο  Τ.Κ. Κλεπάς
10.  κ. Εκπρόσωπο  Τ.Κ. Πλατάνου
11.  κ. Εκπρόσωπο  Τ.Κ. Κοκκινοχωρίου
12.   κ. Εκπρόσωπο  Τ.Κ. Ελατούς
ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπακτίας».
       Σας προσκαλούμε, στις  21-10-2015  ημέρα  Τετάρτη   και ώρα  19:00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.      Ανάκληση της αρ.420/2015 ΑΔΣ περί «Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής παραδοτέου υλικού, λόγω της μη παραλαβής του από την αρμόδια επιτροπή, που αφορά το υποέργο «Σχεδιασμός και Παραγωγή Υλικού Προβολής Περιοχών Αιτωλικού – Μεσολογγίου – Ναύπακτος». (Εισηγητής κ. Σιαμαντάς).
2.      Ανάκληση της αρ.421/2015 ΑΔΣ περί «Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής παραδοτέου υλικού, λόγω της μη παραλαβής του από την αρμόδια επιτροπή, του έργου «Προβολή & Προώθηση Πλεονεκτημάτων της περιοχής Παρέμβασης Τοπικού Προγράμματος «Εφαρμογή της Προσέγγισης Leader»», του Δήμου Ναυπακτίας» (Εισηγ. κ. Σιαμαντάς).
3.      Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου με εξειδικευμένες γνώσεις δημοσίου δικαίου για την εκπόνηση γνωμοδότησης για μείζον  πολεοδομικό ζήτημα  αναφορικά με τον οικισμό Παλαιοπαναγιάς. (Εισηγητής κ. Καρακώστας).
4.      Αίτηση παράτασης εργασιών του έργου : «Ανάπλαση Σχολικών Κτιρίων Δήμου Ναυπακτίας». (Εισηγητής κ. Καρακώστας).
5.      Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.)   του έργου «Εσωτερική Οδοποιία  ΤΚ Ελατούς ,Άνω Χώρας , Κάτω Χώρας ,Κρυονερίων,Αμπελακιώτισσας, Πόδου της ΔΕ Αποδοτίας». (Εισηγητής κ. Καρακώστας).
6.      Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικός) του έργου : «Ανακαίνιση Δημοτικού Κτιρίου Τ.Κ. Αντιρρίου». (Εισηγητής κ. Καρακώστας).
7.      Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.)  και 1ου ΠΚΤΝΜΕ του έργου «Εσωτερική Οδοποιία Δ. Κ. Ναυπάκτου». (εισηγητής κ. Καρακώστας).
8.      Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) - Μειωτικού του Έργου «Αναπλάσεις Τ.Κ. Δ.Ε. Πλατάνου». (εισηγητής κ. Καρακώστας).
9.      Υποβολή πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Διευθέτηση ομβρίων Τ.Κ. Μαμουλάδας». (εισηγητής κ. Καρακώστας).
10.  Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.-Τακτοποιητικού) του έργου «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ» (Εισηγητής κ. Καρακώστας).
11.  Έκδοση Τοπικής Κανονιστικής απόφασης για προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή του Γριμπόβου κατά την διοργάνωση της εμποροπανήγυρης του έτους 2015. (Εισηγητής κ. Καρακώστας).
12.  Εξέταση αίτησης του κ. Ακρίβου Αθανασίου  για ασφαλή διατήρηση ή όχι αυθαίρετων διαμορφώσεων-διαρρυθμίσεων  σε κοινόχρηστο χώρο  στην περιοχή Κάστρου  στο Ο.Τ.94. (Εισηγητής κ. Καρακώστας).
13.  Ονοματοθεσία οδού στην Τ.Κ.Ξηροπηγάδου Ναυπάκτου. (Εισηγητής κ.Καρακώστας).
14.  Τοποθέτηση βοηθητικής επαφής στην Τ.Κ. Μολυκρείου. (Εισηγητής κ.  Κοτσανάς).
15.  Τοποθέτηση βοηθητικής επαφής στην Τ.Κ. Δάφνης.  (Εισηγητής κ. Κοτσανάς).
16.  Αποδοχή πρωτοκόλλου πρότασης συνεργασίας  με άλλες ευρωπαϊκές  πόλεις με θέμα τη Ναυμαχία της Ναυπάκτου. (εισηγητής κ. Ράπτης).
17.  Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Ναυπακτίας σε Διεθνή Συνεργασία ΟΤΑ α΄ & β΄ βαθμού με έδρα τη Ναύπακτο. (εισηγητής κ. Ράπτης).
18.  Διοργάνωση Εορτασμού της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940-έγκριση δαπανών. (εισηγητής κ. Ράπτης).
19.  Έκδοση Τοπικής Κανονιστικής απόφασης σχετικά με την επέτειο 28ης Οκτωβρίου  στη Δημοτική Κοινότητα Ναυπάκτου.  (Εισηγητής κ. Ράπτης).
20.  Έγκριση εγγραφών νηπίων – βρεφών στους Δημ. Παιδικούς Σταθμούς. (Εισηγητής κ. Ράπτης).
21.  Χρήση σχολικού λεωφορείου στους Δημοτικούς Παιδικούς – Βρεφονηπιακούς Σταθμούς. (Εισηγητής. κ. Ράπτης).
22.  Αναμόρφωση πρ/σμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 2015. (Εισηγητής κ. Κοτρωνιάς).
23.  Αποδοχή & διάθεση ποσού  για εκλογική αποζημίωση υπαλλήλων. (Εισηγητής κ. Κοτρωνιάς).
24.  Εγκριση η μη παράτασης συμβατικού χρόνου παράδοσης των λιπαντικών της προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών έτους 2015. (Εισηγητής κ. Κοτρωνιάς).
25.  Εγκριση η μη παράτασης συμβατικού χρόνου παράδοσης των τόνερ- μελανιών εκτυπωτών της προμήθειας ανταλλακτικών λοιπών μηχανημάτων έτους 2015. (Εισηγητής κ. Κοτρωνιάς).
26.  Έγκριση διενέργειας προμηθειών. (Εισηγητής κ. Κοτρωνιάς).
27.  Αποδοχή σύμφωνης γνώμης για τα σχέδια των Τευχών Δημοπράτησης του        Υποέργου (2) «Προμήθεια εξοπλισμού στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.) του συλλόγου Αλκυόνη της Πράξης «Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) του Συλλόγου Αλκυόνη» . (Εισηγητής κ. Κοτρωνιάς)
28.  Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής προμήθειας με τίτλο "Προμήθεια δεξαμενών πυρόσβεσης". (Εισηγητής κ. Κοτρωνιάς).
29.  Eπικαιροποίηση της αρ. 54/2001 απόφασης Δ.Σ. (Δήμου Ναυπάκτου) περί  ‘Συζήτηση σε αίτημα του αθλητικό σωματείου με την επωνυμία  «Σκοπευτικός Όμιλος Ναυπάκτου» για την παραχώρηση της χρήσης χώρου Θέση ανατολικά χειμάρρου Σκα στη θέση Αμπλα της Τ.Κ. Σκάλας,  πλησίον της δεξαμενής ύδρευσης της ΤΚ Λυγιά, για σκοπευτήριο και εκτέλεση σκοπευτικών αγώνων. (Εισηγητής κ. Κοτρωνιάς).
30.  Αίτηση για μείωση μισθώματος δημοτικού διόροφου κτίσματος που λειτουργεί ως ξενώνας στην Τ.Κ. Ελατούς Δ.Ε. Αποδοτίας. (Εισηγητής κ. Κοτρωνιάς).
31.  Διαγραφή χρεών από βεβαιωτικούς καταλόγους προστίμων αυθαιρέτων κατασκευών. (Εισηγητής κ. Κοτρωνιάς).
32.  Εγκριση της αριθμ. 47/2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ναυπακτίας  περί « Εισηγητική έκθεση προς το Δημοτικό Συμβούλιο  η οποία τεκμηριώνει τα έσοδα και τα έξοδα της ΚΕΔΝ για το έτος 2016». (Εισηγητής κ. Κοτρωνιάς).
33.  Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2015 – έγκριση συνδιοργάνωσης μεταξύ Δήμου και του Συλλόγου Μαραθωνοδρόμων και Υπεραποστάσεων Ναυπάκτου LEPANTO για την πραγματοποίηση του 3ου αθλητικού αγώνα δρόμου «ΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ  2015» που θα πραγματοποιηθεί στον Αγραπιδόκαμπο Αντιρρίου στις  25η Οκτωβρίου 2015".  (Εισηγητής κ. Σύψας)
34.  Έκδοση απόφασης για διατήρηση ή κατάργηση κενωθείσας  θέσης  περιπτέρου στην Τοπική Κοινότητα  Ξηροπηγάδου - Δ.Ε. Ναυπάκτου του Δήμου Ναυπακτίας. (Εισηγητής κ. Σύψας)
35.  Έκδοση απόφασης για διατήρηση ή κατάργηση κενωθείσας  θέσης  περιπτέρου στην Τοπική Κοινότητα  Ελευθέριανης - Δ.Ε. Πυλλήνης του Δήμου Ναυπακτίας. (Εισηγητής κ. Σύψας)
36.  Έκδοση απόφασης για διατήρηση ή κατάργηση κενωθείσας  θέσης  περιπτέρου στην Τοπική Κοινότητα Κλεπάς - Δ.Ε. Πλατάνου του Δήμου Ναυπακτίας. (Εισηγητής κ. Σύψας)
37.  Έκδοση απόφασης για διατήρηση ή κατάργηση κενωθείσας  θέσης  περιπτέρου στην Τοπική Κοινότητα Πλατάνου - Δ.Ε. Πλατάνου του Δήμου Ναυπακτίας. (Εισηγητής κ. Σύψας
38.  Έκδοση απόφασης για διατήρηση ή κατάργηση κενωθείσας  θέσης  περιπτέρου στην Τοπική Κοινότητα Κοκκινοχωρίου - Δ.Ε. Αποδοτίας του Δήμου Ναυπακτίας. (Εισηγητής κ. Σύψας)
39.  Έκδοση απόφασης για διατήρηση ή κατάργηση κενωθείσας θέσης περιπτέρου στην περιοχή ¨Συνοικισμός¨  της Τοπικής Κοινότητας Γαλατά - Δ.Ε. Χάλκειας του Δήμου Ναυπακτίας. (Εισηγ. κ. Σύψας)
40.  Έκδοση απόφασης για διατήρηση ή κατάργηση κενωθείσας  θέσης  περιπτέρου στην Τοπική Κοινότητα Αντιρρίου - Δ.Ε. Αντιρρίου του Δήμου Ναυπακτίας. (Εισηγητής κ. Σύψας
41.  Έκδοση απόφασης για διατήρηση ή κατάργηση κενωθείσας  θέσης  περιπτέρου επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως, πλησίον της συμβολής της με την οδό Θέρμου, στην Δ.Κ Ναυπάκτου του δήμου Ναυπακτίας. (Εισηγητής κ. Σύψας
42.  Έκδοση απόφασης για διατήρηση ή κατάργηση κενωθείσας  θέσης  περιπτέρου επί της οδού Αθανασιάδη Νόβα (έμπροσθεν αντλιοστασίου ΔΕΥΑΝ), στην Δ.Κ Ναυπάκτου του Δήμου Ναυπακτίας. (Εισηγητής κ. Σύψας)
                                                              Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

  Σιαμαντάς Γεώργιος
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενέργεια)
 1. Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
 2. Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
 3. Διευθυντή Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
 4. Διευθυντή Περιβάλλοντος (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
 5. Διευθυντή Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικών Υποθέσεων (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενημέρωση
 1. Εργατικό Κέντρο Ναυπακτίας και Δωρίδας.
 2. Ομοσπονδία Επαγγελματιών και Βιοτεχνών.
 3. Σύλλογο Μηχανικών Ναυπάκτου.
 4. Τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.
 5. Ο.ΣΥ.Ν.
 6. Τεχνικό Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου