Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2015

«Ἡ ἀνατροφή τῶν ... γονέων» στον Άη Δημήτρη


 
Τήν Τετάρτη 28 Ὀκτωβρίου, στήν αἴθουσα ἐκδηλώσεων τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου Ναυπάκτου, πραγματοποιήθηκε ἐκδήλωση γιά τούς γονεῖς καί ἐκπαιδευτικούς, μέ ὁμιλητή τόν Πρωτοπρ. π. Ἀδαμάντιο Αὐγουστίδη, μέ θέμα «Ἡ ἀνατροφή τῶν ...γονέων». Ὁ Πρωτοπρεσβύτερος π. Ἀδαμάντιος Αὐγουστίδης εἶναι καθηγητής τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν καί Ψυχίατρος ὑπηρετεῖ τήν Ἐκκλησία καί τήν ἐπιστήμη του ἀπό διάφορες ἐπιτελικές θέσεις.
Τήν ἐκδήλωση διοργάνωσε ἡ Ἐνορία τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Ναυπάκτου, μέσα στήν γιορτινή ἀτμόσφαιρα τῆς πανήγυρης τοῦ Ἁγίου Δημητρίου, ἀλλά καί στά γενικότερα πλαίσια τῆς Σχολῆς Γονέων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, πού περιλαμβάνει σειρά ὁμιλιῶν πού θά πραγματοποιηθοῦν φέτος καί ἀπευθύνονται κυρίως στούς γονεῖς γιά νά τούς βοηθήση στό ἔργο τῆς διαπαιδαγώγησης τῶν παιδιῶν καί τῶν νέων.
 
Ὁ π. Ἀδαμάντιος εἶπε ὅτι οἱ γονεῖς δέν γίνονται γονεῖς ἀκούοντας ἁπλῶς κάποια μαθήματα, ἀλλά ἀνατρέφονται γιά νά γίνουν καί αὐτοί γονεῖς. Καί ἡ ἀνατροφή τους αὐτή ἀρχίζει ἐκ κοιλίας μητρός τους, ἀπό τίς προσδοκίες πού εἶχαν οἱ δικοί τους γονεῖς, πρίν ἀκόμη τούς φέρουν στόν κόσμο. Στήν συνέχεια λαμβάνουν ἀνατροφή καί ἐπηρεάζονται ἀπό πολλά πρόσωπα, τά ὁποῖα διέκρινε σέ δύο κατηγορίες, τούς φυσικούς γονεῖς καί τούς θεσμικούς γονεῖς, πού εἶναι οἱ συγγενεῖς, οἱ ἐκπαιδευτικοί, τά μέσα ψυχαγωγίας καί ἐνημέρωσης ἡ Ἐκκλησίακ.λπ. Ὑπογράμμισε δέ ὅτι μεῖζον θέμα τῆς ἐποχῆς μας εἶναι πῶς ἀνατρέφουμε, ὡς κοινωνία, τούς αὐριανούς γονεῖς. Γι' αὐτό πρέπει νά προσέξουμε τά στοιχεῖα πού ἀποτελοῦν τήν ταυτότητά μας καί νά μετανοοῦμε γιά ὅσα λάθη κάνουμε στόν τομέα τῆς εὐθύνης μας.
 
Κατά τήν συζήτηση ἀπάντησε σέ πολλά ἐρωτήματα, ὅπως γιά τήν κακοποίηση τῶν παιδιῶν, γιά τήν ἀντίθεση μεταξύ παραδείγματος φυσικῶν γονέων καί παραδείγματος διαφόρων θεσμικῶν γονέων, γιά ποιό λόγο γίνεται ἡ ἀγωγή, πῶς μεταφέρονται οἱ ἐπιρροές ἀπό γενιά σέ γενιά καί πῶς μπορεῖ νά σταματήση ἡ μετάδοση ἀπό γενιά σέ γενιά τῶν τραυματικῶν ἐμπειριῶν, τί γίνεται μέ τά «ὑπερπροστατευτικά παιδιά», ποιός πρέπει νά εἶναι ὁ χαρακτήρας τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν, περί τοῦ χάσματος τῶν γενεῶν κλπ.
 
Ὁ Σεβασμιώτατος κ. Ἱερόθεος κλείνοντας τήν ἐκδήλωση, διαπίστωσε τήν ἐπιτυχία της καί τήν ὠφέλεια γιά τούς ἀκροατές, ἀπό τήν συμμετοχή τοῦ κόσμου καί ἀπό τίς πολλές ἐρωτήσεις, εὐχαρίστησε τόν π. Ἀδαμάντιο γιά τήν ἀνταπόκριση καί τόν κόπο, ἀλλά καί γιά τήν πολύχρονια συνεργασία σέ διάφορα ζητήματα μέ τόν ἴδιο καί τήν Ἱερά Μητρόπολη Ναυπάκτου. Ἐπήνεσε τήν Ἐνορία γιά τήν προσπάθεια καί τήν καλή ἀρχή στίς ἐκδηλώσεις τῆς Σχολῆς Γονέων τῆς Ἱ. Μητροπόλεως.
 
Στό τέλος προσφέρθηκε δεξίωση στούς συμμετέχοντες ἀπό τά μέλη τοῦ Συνδέσμου Ἀγάπης τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.
 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου