Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2015

Άνοιξε ο διαγωνισμός υποψηφίων για τη Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης


Ανοιξε σήμερα, 20 Οκτωβρίου, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στον 24ο διαγωνισμό για την εισαγωγή 80 σπουδαστών και σπουδαστριών στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης του ΕΚΔΔΑ.
Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να καταχωρίσουν ηλεκτρονικά, μέσω του ιστοτόπου του ΕΚΔΔΑ www.ekdd.gr στον σύνδεσμο “Εισαγωγικός Διαγωνισμός”, την αίτηση συμμετοχής, η οποία εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη πρέπει να ταχυδρομηθεί συστημένα ή να κατατεθεί αυτοπροσώπως στην ΕΣΔΔΑ (Πειραιώς 211, 177 78, Ταύρος) από σήμερα, 20 Οκτωβρίου 2015 έως και τις 9 Νοεμβρίου 2015.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων (ΚΕΕ), το πρώτο στάδιο του διαγωνισμού περιλαμβάνει γραπτή δοκιμασία των υποψηφίων στα ακόλουθα υποχρεωτικά μαθήματα και στις παρακάτω ημερομηνίες:
• Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους: Σάββατο, 19 Δεκεμβρίου 2015
• Μικροοικονομική – Μακροοικονομική και Δημόσια Οικονομική: Κυριακή, 20 Δεκεμβρίου 2015
• Γνώσεις και Δεξιότητες: Δευτέρα, 21 Δεκεμβρίου 2015

Το δεύτερο στάδιο περιλαμβάνει γραπτή και προφορική εξέταση των υποψηφίων σε φάκελο με επίκαιρο θέμα και θα διεξαχθεί μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων του πρώτου σταδίου σε ημερομηνία που θα οριστεί με νεώτερη απόφαση της ΚΕΕ.

Οι ώρες και ο τόπος διεξαγωγής των εξετάσεων θα γνωστοποιηθούν στους υποψηφίους με νεότερη ανακοίνωση που θα αναρτηθεί στο κτήριο και στον ιστότοπο του ΕΚΔΔΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στην ΕΣΔΔΑ, γραφείο 510 από τις 09:00 – 15:00 ή/και στα τηλέφωνα: 213 1306 219, 213 1306 242, 213 1306 243, καθώς και στο Περιφερειακό Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του ΕΚΔΔΑ στη Θεσσαλονίκη (Ι. Κωλέττη 25 Δ) ή/και στα τηλέφωνα 231 3321 104 και 231 3321 145.
Η κατάθεση των αιτήσεων συμμετοχής θα γίνεται κατά τις εργάσιμες ημέρες στο κτήριο του ΕΚΔΔΑ, γραφείο 510, 5ος όροφος, από τις 09:00 – 15:00.

Localit.gr

Περισσότερες πληροφορίες για τη συμμετοχή στο http://www.ekdd.gr/ekdda/index.php/gr/2012-08-31-12-02-14/157-2015/anakoinoseis-2015/471-prokiryksi-24ou-diagonismoy-eisagogis-stin-esdda  
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου