Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2015

Βρέθηκε λύση για τα ανταποδοτικά των δήμων


Σε μια λύση που να ικανοποιεί και τις ανάγκες των προαπαιτούμενων, αλλά και να σέβεται την οικονομική αυτοτέλεια των ΟΤΑ προχώρησαν το υπουργείο Εσωτερικών και οι εμπλεκόμενοι φορείς, αναφορικά με την προωθούμενη ρύθμιση που προέβλεπε ότι απαλλάσσονται από ανταποδοτικά τέλη και από φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων οι ανάδοχοι σε συμβάσεις παραχώρησης με το Ελληνικό Δημόσιο, ΤΑΙΠΕΔ ή ΟΤΑ.

Ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Εσωτερικών Κ. Πουλάκης, απαντώντας στο αίτημα της ΚΕΔΕ για απόσυρση του άρθρου 10 του σχεδίου νόμου για τα προαπαιτούμενα, που οδεύει προς κατάθεση, συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή, ανακοινώνει ότι άλλαξε το περιεχόμενο του άρθρου 10 μετά από παρέμβαση του υπουργείου Εσωτερικών και πλέον δεν θα καταβάλλουν ανταποδοτικά τέλη οι ανάδοχοι- επενδυτές στις περιπτώσεις εκείνες που βάσει της σύμβασης δεν θα τους παρέχονται ανταποδοτικές υπηρεσίες από τους οικείους δήμους.

Στην επιστολή του ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Εσωτερικών Κ. Πουλάκης διευκρινίζει ότι στο εν λόγω νομοσχέδιο, «βρίσκεται και η διάταξη που αφορά τη μη καταβολή ανταποδοτικών τελών εκ μέρους των αναδόχων σε συμβάσεις παραχώρησης με το Ελληνικό Δημόσιο, ΤΑΙΠΕΔ ή ΟΤΑ στις περιπτώσεις εκείνες που – βάσει των όρων της οικείας σύμβασης παραχώρησης – δεν παρέχονται εκ μέρους του οικείου Δήμου οι υπηρεσίες έναντι των οποίων επιβάλλονται τα τέλη».

Επίσης τονίζει ότι πρόκειται για μια και μόνο διάταξη που βρισκόταν στη νομοθετική πρόταση του υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, η οποία αποτελεί συμμόρφωση στην πρόσφατη αντίστοιχη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας και στοχεύει στη διασφάλιση της αρχής της ανταποδοτικότητας.

Αντίθετα, όπως αποκαλύπτει στην επιστολή του ο κ. Πουλάκης, «ουδέποτε το υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης συμφώνησε ή αποδέχθηκε τη θέσπιση και άλλων απαλλαγών, όπως λόγου χάρη ο φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων του ν. 1080/1980.

Ακόμη αναφέρει ότι σε σύσκεψη που έγινε με δική του πρωτοβουλία και σε συνεννόηση με τον υπουργό κ. Κουρουμπλή, και συμμετείχαν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς και υπηρεσίες (ΥΠΟΙΚ, ΤΑΙΠΕΔ, Γενική Γραμματεία Συντονισμού του Κυβερνητικού Έργου), «κατέστη σαφές ότι η οικονομική βιωσιμότητα, η δημοσιονομική ισορροπία και ο σεβασμός στην αυτοτέλεια των ΟΤΑ δεν μπορεί να τίθεται σε διακινδύνευση, με μόνο γνώμονα τη δημιουργία ελκυστικού περιβάλλοντος για τους ενδιαφερόμενους επενδυτές».

Τέλος ο κ. Πουλάκης ανακοινώνει ότι το αμέσως προσεχές διάστημα θα ανοίξει συζήτηση με τη συμμετοχή της ΚΕΔΕ και του ΤΑΙΠΕΔ και ενδιαφερόμενων δήμων για θέματα σχετικά με τη λειτουργία, την περιουσία και τα έσοδα των ΟΤΑ, τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο δραστηριοτήτων του ΤΑΙΠΕΔ.Η ΚΕΔΕ, μετά από αυτήν την εξέλιξη, με τη Νομική της Υπηρεσίας εξετάζει ήδη τα διαλαμβανόμενα, και το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεδρίασή του, πριν τη ψήφιση του νόμου, θα λάβει τις δέουσες αποφάσεις.

Αναλυτικά το επαναδιατυπωμένο περιεχόμενο στο νομοσχέδιο με τις διαάξεις αρμοδιότητας του υπουργείου Εσωτερικών είναι το εξής:
Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου, που κατατέθηκε απόψε στη Βουλή, στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β” – ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – Άρθρο 13, ορίζεται ότι, οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 82 του από 24-9/20-10-1958 β.δ/τος (Α΄171) αναριθμούνται σε 5 και 6 και προστίθενται νέες παράγραφοι 3 και 4 ως εξής:
«3. Δεν επιβάλλονται ανταποδοτικά τέλη από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες προς τους οποίους το ελληνικό δημόσιο ή το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας Δημοσίου Α.Ε. ή Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχουν αναθέσει την παροχή υπηρεσίας ή την εκτέλεση έργου, με σύμβαση παραχώρησης, εφόσον στην εν λόγω σύμβαση προβλέπεται ότι οι σχετικές υπηρεσίες παρέχονται από τα ανωτέρω πρόσωπα ή οντότητες.
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου