Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2015

Αναμόρφωση Π/Υ & τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος έτους 2015 του Δήμου Ναυπακτίας


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ                                                     Ναύπακτος  13/10/2015
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών               
Τμήμα: Π/Υ & Λογιστηρίου                                                
Πληροφορίες: Κούκουνα Παρ.
Ταχ. Δ/νση: Ιλ.Τζαβέλλα                                                                                            
Ναύπακτος ΤΚ 30300
Τηλ. 26343 21932
FAX 26340 21933                                                          Προς: Δημοτικό Συμβούλιο

 

Θέμα: Αναμόρφωση Π/Υ & τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος έτους 2015

 
Δημιουργία νέων για κάλυψη  αναγκών

Α) Στον Κ.Α. 1326.001 εσοδων με τίτλο «Εσοδα από προγραμματικες συμβάσεις» εγγραφει ποσό 48.941,96€ ως έσοδο από την προγραμματική σύμβαση που έχει συνάψει ο Δήμος Ναυπακτίας με την Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδας για το έργο Διερευνητικές  γεωτρήσεις & μελετες για τις κατολισθήσεις στην ΤΚ Κλεπάς (ποσοστό 70% του συνολικού κόστους).                             

Το ποσό αυτό δια μέσω του αποθεματικού το μεταφέρει στους κάτωθι κωδικούς εξόδων προκειμένου μαζί με το ποσό που επιβαρύνεται ο Δήμος και ανέρχεται στο 30% του κόστους ήτοι 20.975,13€, το οποίο το μεταφέρει από τον Κ.Α. 30-7413.006 «Διερευνητικές γεωτρησεις & μελετες για την αντιμετώπιση της κατολίσθησης στην ΤΚ ΚΛΕΠΑ» να διατεθεί ως εξής:

1) Κ.Α. 30-6233.002 ποσό 24.600€ για μίσθωση μηχανήματος διερευνητικών γεωτρήσεων για αντιμετώπιση της κατολίσθησης στην ΤΚ ΚΛΕΠΑΣ (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 70% ΑΠΌ ΠΡΟΓΡ. ΣΥΜΒ. ΠΕΡΙΦ. ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ 30%  ΔΗΜΟ ΑΠΟ ΣΑΤΑ 2011)

2) Κ.Α. 30-6112.002 ποσό 10.671.48€ για ΑΜΟΙΒΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ -ΓΕΩΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ      για αντιμετώπιση της κατολίσθησης στην ΤΚ ΚΛΕΠΑΣ(ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 70% ΑΠΌ ΠΡΟΓΡ. ΣΥΜΒ. ΠΕΡΙΦ. ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ 30%  ΔΗΜΟ ΑΠΟ ΣΑΤΑ 2011)

3) Κ.Α. 30-7412.013 ποσό 17.681,25€       για Εργαστηριακες δοκιμες & μετρησεις -γεωτεχνικη μελετη για αντιμετώπιση κατολισθήσεων ΤΚ ΚΛΕΠΑΣ  (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 70% ΑΠΌ ΠΡΟΓΡ. ΣΥΜΒ. ΠΕΡΙΦ. ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ 30%  ΔΗΜΟ ΑΠΟ ΣΑΤΑ 2011)       

4) Κ.Α. 30-7412.014 ποσό 5.156,36€ για Στατικη μελετη για αντιμετωπιση κατολισθησεων ΤΚ ΚΛΕΠΑΣ (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 70% ΑΠΌ ΠΡΟΓΡ. ΣΥΜΒ. ΠΕΡΙΦ. ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ 30%  ΔΗΜΟ ΑΠΟ ΣΑΤΑ 2011)

5) Κ.Α. 30-6117.008 ποσό 11.808€ για Δημιουργια ορθοφωτογραφηση & ψηφιακου μοντελου εδαφους για αντιμετώπιση  κατολισθησεων ΤΚ ΚΛΕΠΑΣ (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 70% ΑΠΌ ΠΡΟΓΡ. ΣΥΜΒ. ΠΕΡΙΦ. ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ 30%  ΔΗΜΟ ΑΠΟ ΣΑΤΑ 2011)                                                                                              

                                                                             Ο Δ/ντής Οικονομικών

                                                                             Παπαγεωργίου Ηλίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου