Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2015

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπακτίας


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ   22-10-2015
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ                                                ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 30130
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληροφορίες: Μηνόπουλος Αθανάσιος
Ταχ.Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37
Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360143                                                         ΠΡΟΣ
FAX: 2634360121                             
1.           κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους
2.           κ. Δήμαρχο

       ΘΕΜΑ: «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ  σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπακτίας»

       Σας προσκαλούμε, στις  23-10-2015  ημέρα Παρασκευή  και ώρα  20:00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα),  σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του N.3852/2010 με το εξής θέμα  ημερήσιας διάταξης:

  1. Χορήγηση αδειών στους συμμετέχοντες στην Εμποροπανήγυρη 2015. (Εισηγ. κ.Σύψας )
  2. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του έτους 2015 (αλλαγή τίτλου έργου). (Εισηγ. κ.Καρακώστας).
Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα για το 1ο θέμα  λόγω έναρξης της εμποροπανήγυρης,  στις 26/10/2015 και για το 2ο θέμα λόγω άμεσης ανάγκης εκτέλεσης του έργου που αφορά (Αναπλάσεις Τ.Κ.Αντιρρίου).

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Σιαμαντάς  Γεώργιος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενέργεια)

  1. Πρ/νο Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου  (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενημέρωση)
  1. Εργατικό Κέντρο Ναυπακτίας και Δωρίδας.
  2. Ομοσπονδία Επαγγελματιών και Βιοτεχνών.
  3. Σύλλογο Μηχανικών Ναυπάκτου.
  4. Τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου