Τρίτη 11 Φεβρουαρίου 2014

Δημοπράτηση και άλλου έργου από την Π.Ε. Φωκίδας


Δημοπρατήθηκε το έργο: «Καθαρισμός ποταμού Πλειστού στις θέσεις Καλόγερος, Πουρνάρι, Μοντλια, Προσφυλιάτικα και Γεροδήμος» προϋπολογισμού 24.600,00€

Δημοπρατήθηκε από την Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας το έργο: «Καθαρισμός ποταμού Πλειστού στις θέσεις Καλόγερος, Πουρνάρι, Μοντλια, Προσφυλιάτικα και Γεροδήμος» προϋπολογισμού 24.600,00€

Πρόκειται για έργο το οποίο αφορά εργασίες καθαρισμού του ποταμού Πλειστού, καθώς μετά από την ετήσια αυτοψία στο ποτάμι παρατηρήθηκε η άνοδος της στάθμης των φερτών υλικών και συνεπώς είναι αναγκαίος ο καθαρισμός της κοίτης με ταυτόχρονη ενίσχυση των πρανών.

Από την μελέτη η οποία συντάχθηκε, προβλέπονται να πραγματοποιηθούν οι παρακάτω εργασίες.
1)      Ο καθαρισμός του ποταμού Πλειστού στις περιοχές όπου παρατηρήθηκαν πλημμυρικά φαινόμενα με καταστροφές πρανών, όχθων και ελαιοκτημάτων με την εισροή σε αυτά ρεόντων υδάτων και μπαζών – φερτών υλικών,
2)      Ο καθαρισμός θα γίνει σε θέσεις που θα υποδεχθούν από την υπηρεσία επί τόπου του έργου, στο πλήρες πλάτος του και με εκβάθυνση ανά θέση,
3)      Οι εργασίες προβλέπουν την απόθεση προϊόντων εκσκαφής στα πρανή του ποταμού με σκοπό την ενίσχυσή τους, τυχόν περισσευούμενα προϊόντα εκσκαφής θα τοποθετηθούν στη συμβολή του χειμάρρου με την θάλασσα για τον εμπλουτισμό της ακτής ή σε θέση που θα υποδειχθεί

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου