Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου 2014

Ξεκινά από σήμερα η ενδοδημοτική κινητικότητα

Ξεκινά από σήμερα η ενδοδημοτική κινητικότητα

Ξεκινά από σήμερα η διαδικασία της ενδοδημοτικής κινητικότητας και έως τις 6 Μαρτίου δήμοι και περιφέρειες πρέπει να στείλουν στο υπουργείο Εσωτερικών τα αιτήματά τους για προσωπικό.

Το υπουργείο Εσωτερικών έχει αποσαφηνίσει ότι όσοι υπάλληλοι ΟΤΑ κάνουν αιτήσεις μετάταξης ή μεταφοράς θα μείνουν ένα μήνα σε διαθεσιμότητα, και εφόσον τοποθετηθούν σε νέα θέση θα εξαιρεθούν από οποιαδήποτε μελλοντική διαδικασία διαθεσιμότητας. Συγχρόνως, σημειώνει ότι η διαδικασία της ενδοδημοτικής κινητικότητας θα προχωρήσει κανονικά, χωρίς να επηρεασθεί από την απαγόρευση υπηρεσιακών αλλαγών λόγω εκλογών.
Χθες, το υπουργείο Εσωτερικών απέστειλε έγγραφο-εγκύκλιο προς τους δήμους και τις περιφέρειες της χώρας για το πρόγραμμα της «ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας», στο οποίο διευκρινίζεται ότι το πρόγραμμα αφορά το μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό. Οι υπάλληλοι που θα μεταταχθούν θα τεθούν σε διαθεσιμότητα για ένα μήνα από την ημέρα δημοσίευσης της απόφασης του ΓΓ Αποκεντρωμένης Διοίκησης για τη μετάταξη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η διαθεσιμότητα παύει αυτοδικαίως μετά τον μήνα, οπότε και εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του αρμοδίου προς διορισμό φορέα υποδοχής. Κατά τη διάρκεια της διαθεσιμότητας, η μισθοδοσία του προσωπικού βαρύνει τον φορέα προέλευσης και μετά το πέρας της διαθεσιμότητας βαρύνει τον φορέα υποδοχής. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, όπως υπογραμμίζεται, το συγκεκριμένο προσωπικό δεν μπορεί «να χαρακτηρισθεί πλεονάζον και να τεθεί εκ νέου, άνευ αιτήσεώς του σε καθεστώς κινητικότητας ή διαθεσιμότητας».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου