Τρίτη 14 Ιανουαρίου 2014

«Αποκατάσταση τεχνικών έργων στο χείμαρρο Σκίτσα» προϋπολογισμού 370.000,00€


Ολοκληρώθηκε το έργο της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας «Αποκατάσταση τεχνικών έργων στο χείμαρρο Σκίτσα» προϋπολογισμού 370.000,00€.

Οι εργασίες αφορούν την αποκατάσταση της λειτουργίας του τεχνικού έργου στη θέση «ΚΤΕΟ – Γέφυρα Σκίτσας» και την αποκατάσταση του αναβαθμού στη θέση «Μεσοβούνι» του χειμάρρου.

Στα συγκεκριμένα σημεία, τα τεχνικά έργα παρουσίαζαν καταστροφές, οι οποίες οφείλονταν στην ορμή των ομβρίων υδάτων και των φερτών υλικών σε περιόδους βροχοπτώσεων καθώς επίσης επιβαρυντικό ήταν και το μεγάλο διάστημα που είχαν να πραγματοποιηθούν εργασίες συντήρησης.

Επιπλέον, οι εργασίες αποκατάστασης ήταν άμεσης ανάγκης μιας και η κοίτη του χειμάρρου και οι παρόδιες ιδιοκτησίες χρειάζονταν προστασία από την ανεξέλεγκτη ροή των υδάτων καθώς επίσης αποκατάσταση χρειάζονταν οι ρηγματώσεις και ολισθήσεις οι οποίες εκδηλώθηκαν στο υφιστάμενο τεχνικό λόγω των έντονων πλημμυρικών φαινομένων.

Οι εργασίες οι οποίες πραγματοποιήθηκαν ήταν εκσκαφής για την εξυγίανση του υπεδάφους, απομάκρυνση σαθρών στοιχείων, εργασίες σκυροδέτησης και τοποθετήθηκαν βράχοι μεγάλου διαμετρήματος για την προστασία της κοίτης και των πρανών.


 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου