Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2014

«Μαύρη» εργασία στην Αιτωλοακαρνανία

400.000 ευρώ πρόστιμα στη Δυτική Ελλάδα
Η τρίτη έκθεση του επιχειρησιακού σχεδίου «Αρτεμις» παρουσιάστηκε σήμερα Τρίτη 21 Ιανουαρίου και αποτυπώνει τη δράση των ελεγκτικών μηχανισμών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας, σε όλη τη χώρα για το διάστημα 15 Σεπτεμβρίου – 31 Δεκεμβρίου 2013 και παράλληλα εμπεριέχει στατιστικά στοιχεία της κοινής ελεγκτικής δράσης του ΣΕΠΕ και της ΕΥΠΕΑ για την καταπολέμηση της ανασφάλιστης εργασίας από 1.1.2013 έως 31.12.2013.
Αναλυτικά για την Δυτική Ελλάδα, τα στοιχεία του σχεδίου «Αρτεμις» για την περίοδο 15 Σεπτεμβρίου έως 31 Δεκεμβριου του 2013 δείχνουν ότι σε σύνολο 365 επιχειρήσεις που ελέγχθησαν βρέθηκαν αδήλωτοι εργαζόμενοι και επιβλήθηκαν συνολικά πρόστιμα ύψους 402.841 ευρώ. Ενώ για την Αιτωλοακαρνανία σε 172 επιχείρησεις με 920 εργαζομένους βρέθηκαν 10 αδήλωστοι εργαζόμενοι.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Δυτικής Ελλάδος
Αριθμός Ελεγχθεισών Επιχειρήσεων 365
Αριθμός Επιχειρήσεων με Αδήλωτους Εργαζόμενους 18
Ποσοστό % Παραβατικών Επιχειρήσεων 4,93
Αριθμός Εργαζομένων 1.643
Αριθμός Αδήλωτων Εργαζομένων 39
Ποσοστό % Αδήλωτων Εργαζομένων σε σχέση με το σύνολο των εργαζομένων 2,37
Ποσά Προστίμων σε (€) 402.841
Αιτωλοακαρνανία
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΘΕΙΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 172
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 920
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 10
ΠΟΣΟΣΤΟ % ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 1,09

http://www.agrinioculture.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου