Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2014

Εγκρίθηκαν 6 έργα για την Π. Ε. Φωκίδος


Συνεδρίασε στις 20/01/2014 η Οικονομική Επιτροπή και ενέκρινε τα παρακάτω έργα για την Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας:

-          Έγκριση επαναληπτικού πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια άλατος περιόδου 2014», Π.Ε. Φωκίδας, προϋπολογισμού 57.500,00€ πλέον Φ.Π.Α..

-          Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου «Κατασκευή τεχνικών έργων και στηθαίων ασφαλείας επί του επαρχιακού δρόμου από Μηλιά - Στίλια», Π.Ε. Φωκίδας, προϋπολογισμού 153.000,00€με Φ.Π.Α..

-          Έγκριση τευχών δημοπράτησης και όρων προφορικής δημοπρασίας του έργου: «Επισκευή – Αποκατάσταση ΕΠ. ΟΔ. 3 Ερατεινής – Τολοφώνας στην παραλία Τολοφώνας», Π.Ε. Φωκίδας, προϋπολογισμού 52.500,00€ με Φ.Π.Α..

-          Έγκριση τροποποιημένων τευχών δημοπράτησης των έργων: α) «Διατήρηση και ανάδειξη γέφυρας στον χείμαρρο Σκίτσας», προϋπολογισμού 205.000,00€ με Φ.Π.Α., β) «Βελτίωση και σήμανση μονοπατιών στην περιοχή της νήσου Τριζονιών», προϋπολογισμού 36.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. και γ) «Σήμανση μνημείων στις περιοχές Γαλαξιδίου, Αγίας Ευθυμίας, Τολοφώνας, Δεσφίνας, Γλυφάδας», προϋπολογισμού 53.078,00 ευρώ με Φ.Π.Α., Π.Ε. Φωκίδας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου