Τετάρτη 22 Μαΐου 2013

Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων


 Δυνατότητα ολοκλήρωσης υποβολής προτάσεων υπαγωγής στο Πρόγραμμα

«Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς

Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών»

λόγω αντιμετώπισης προβλημάτων

 

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας ενημερώνει τις επιχειρήσεις-μέλη του ότι αποφασίστηκε από  το Υπουργείου Ανάπτυξης:

Α. Να δοθεί η δυνατότητα, σε όσους υποψήφιους επενδυτές έχουν υποβάλλει έγκαιρα στο Helpdesk σχετικό ηλεκτρονικό αίτημα επίλυσης τεχνικού προβλήματος που τους εμπόδισε τελικά να υποβάλουν την πρότασή τους, να ολοκληρώσουν την ηλεκτρονική υποβολή, από την Πέμπτη 23/5/2013 και ώρα 9:00 μέχρι την Παρασκευή 24/5/2013 και ώρα 17:00. Οι αντίστοιχοι Φάκελοι Υποψηφιότητας σε έντυπη μορφή πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθούν έως και την Δευτέρα 27/5/2013,

α. Ιδιοχείρως, σε έναν από τους εταίρους του ΕΦΕΠΑΕ (στην προκειμένη περίπτωση στο Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας) ανάλογα με τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης , με βάση την περιφερειακή αρμοδιότητά του καθένα καθώς και στα συνεργαζόμενα με τον ΕΦΕΠΑΕ Τραπεζικά Ιδρύματα και Αναπτυξιακούς Φορείς, τις εργάσιμες ώρες και ημέρες.

β. Ταχυδρομικά, στον περιφερειακά αρμόδιο εταίρο του ΕΦΕΠΑΕ (ή στα αντίστοιχα συνεργαζόμενα με τον ΕΦΕΠΑΕ Τραπεζικά Ιδρύματα και Αναπτυξιακούς Φορείς) με συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορά. Δεκτές θα γίνονται οι προτάσεις με ημερομηνία

αποστολής μέχρι και την 27/5/2013.

Η ΜΟΔ Α.Ε. διατηρεί το αρχείο υποβολών προτάσεων και των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν.

 

Β. Τη δημοσίευση της απόφασης αυτής στις ιστοσελίδες της ΕΥΔ ΕΠΑΕ http://www.antagonistikotita.gr,  του ΕΣΠΑ www.espa.gr  και του ΕΦΕΠΑΕ www.efepae.gr.

 

Πέραν των ανωτέρω οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από τον ιστοχώρο του Επιμελητηρίου www.etakcci.gr και στο τηλέφωνο 2641074500.

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου