Ο Δήμος Δωρίδος συμμετέχει στο «Πρόγραμμα Δωρεάν Διανομής Τροφίμων έτους 2013» του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. το οποίο  συντονίζει ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Καραχάλιος.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που είναι δικαιούχοι να απευθυνθούν στα δημοτικά καταστήματα των Δημοτικών Ενοτήτων, για να υποβάλλουν ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ώστε να προσδιοριστούν οι τελικοί δικαιούχοι που θα ενταχθούν στο Πρόγραμμα για την ορθή διανομή των Τροφίμων.
Δικαιούχοι της δωρεάν διανομής τροφίμων είναι αποκλειστικά και μόνο ημεδαπά άπορα άτομα ή άπορες οικογένειες ή αλλοδαποί που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα.
Τα Κριτήρια επιλεξιμότητας για τους απόρους διαμορφώνονται με βάση τα οικονομικά και κοινωνικά στοιχεία και είναι:
  1. Για το άπορο μοναχικό άτομο, ατομικό εισόδημα μέχρι 7.200 ευρώ,
  2. Για την άπορη οικογένεια, οικογενειακό εισόδημα ως
ακολούθως:
α) Για οικογένεια με (2) μέλη, μέχρι 10.700 ευρώ
β) Για οικογένεια με (3) μέλη, μέχρι 11.520 ευρώ
γ) Για οικογένεια με (4) μέλη, μέχρι 14.400 ευρώ
δ) Για οικογένεια με (5) μέλη, μέχρι 17.280 ευρώ
ε) Για κάθε ένα προστατευόμενο μέλος πέραν των τριών (3),
το εισόδημα προσαυξάνεται κατά 2.880 ευρώ
  1. Στην περίπτωση άπορου ατόμου που έχει αναπηρία 67% και
άνω, το εισοδηματικό κριτήριο προσαυξάνεται κατά 3.600
ευρώ.
Σε περίπτωση άπορης οικογένειας, με ένα ή και περισσότερα
μέλη, που παρουσιάζουν αναπηρία 67% και άνω, το
εισοδηματικό κριτήριο προσαυξάνεται άπαξ κατά το ίδιο
ποσό.
Στο πλαίσιο του εν λόγω προγράμματος διανέμονται τα παρακάτω είδη τροφίμων:
Κεφαλογραβιέρα, Γραβιέρα, Ρύζι, Ελαιόλαδο, Ζυμαρικά, Φέτα.
Οι ενδιαφερόμενοι, ως τελικοί δικαιούχοι του προγράμματος, υποβάλλουν την τυποποιημένη ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ συμμετοχής, που υπάρχει στα Δημοτικά Καταστήματα των Δημοτικών Ενοτήτων προσκομίζοντας και τα εξής δικαιολογητικά:
  1. Ακριβές αντίγραφο  αστυνομικής ταυτότητας
  2. Άδεια διαμονής σε ισχύ (μόνο για τους αλλοδαπούς)
  3. ΑΦΜ αιτούντος και συζύγου
  4. Αριθμός διαβατηρίου (μόνο για αλλοδαπούς)
Για πληροφορίες και υποβολή αιτήσεων οι ενδιαφερόμενοι θα απευθύνονται στους παρακάτω υπαλλήλους ανά Δημοτική Ενότητα:
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥΔέσποινα Τίττου, Κυριακή Βελίγκου22660 22066
ΤΟΛΟΦΩΝΟΣΙωάννης Σταθόπουλος22660 31100
ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝΦωτεινή Νικολέτου22660 41244
ΕΥΠΑΛΙΟΥΠαναγιώτα Πενταγιώτη26343 50040
Η κατάθεση υποβολής των δικαιολογητικών λήγει στις
14 Ιουνίου 2014.