Τρίτη 28 Μαΐου 2013

'Ενταξη τεσσάρων νέων έργων στο πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Φωκίδας


Ψηφίστηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο η ένταξη τεσσάρων νέων έργων στο πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Φωκίδας από πιστώσεις ιδίων πόρων προϋπ. 69.293,00€

 

Εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας για την Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας η ένταξη τεσσάρων νέων έργων και η διαγραφή δυο, από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων από Πιστώσεις Ιδίων Πόρων.

            Τα έργα τα οποία εντάσσονται είναι:

Ø  Προμήθεια ερπιστριοφόρου εκσκαφέα και GCB φορτωτή εκσκαφέα προϋπολογισμού 24.600,00€.

Ø  Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων για την ανάδειξη της τοπικής ποικιλίας της Ελιάς – Γιορτή Ελιάς προϋπολογισμού 12.393,00€

Ø  Δημιουργία έντυπης και ηλεκτρονικής προβολής της τοπικής ποικιλίας της Ελιάς, προϋπολογισμού 16.593,00€

Ø  Τουριστική προβολή και προώθηση τουριστικών πλεονεκτημάτων της περιοχής νήσου Τριζονίων σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή προϋπολογισμού 15.707,00€.

Τα παραπάνω έργα ανάδειξης και προβολής είναι ενταγμένα στο LEADER.

Τα δυο έργα που διαγράφονται από το πρόγραμμα είναι:

Ø  Η τουριστική προβολή 2013 προϋπολογισμού 20.000,00€ και

Ø  Η προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού προϋπολογισμού 25.000,00€

Τα έργα αυτά θα επανενταχθούν όταν πληρωθούν τα παραπάνω από το LEADER.

Το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία. Αρνητικά ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι Χρονάς Αναστάσιος, Ντούρου Σοφία – Ιωάννα και Γκικόπουλος Γιώργος. Λευκό ψήφισε ο Καρακικές Σεραφείμ ενώ απείχε ο Στουπής Νικόλαος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου