Παρασκευή 31 Μαΐου 2013

«ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ» από το Ε,Κ,Ν.Δ.


Το Εργατοϋπαλληλικό  Κέντρο Ναυπακτίας & Δωρίδας (Ε.Κ.Ν.Δ.)σε συνεργασία με το Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της ΓΣΕΕ (ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ) θα υλοποιήσουν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ» σε τρεις τριήμερες συναντήσεις (ΠΑΡ-ΣΑΒ-ΚΥΡ) στο Εργατικό Κέντρο Ναυπακτίας & Δωρίδας  (7-8-9/6/2013, 14-15-16/6/2013 και 28-29-30/6/2013) .


Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε ευαισθητοποιημένα σε θέματα Κοινωνικής Οικονομίας στελέχη & μέλη του εργατικού και συνδικαλιστικού μας κινήματος, σε εργαζόμενους και ανέργους, σε εκπαιδευτικούς και φοιτητές, σε κάθε ενεργό πολίτη της Ναυπακτίας & Δωρίδας, ασχέτως μορφωτικού επιπέδου, που διαισθάνεται ότι η οικονομική και κοινωνική αυτό-οργάνωση των ενεργών πολιτών, δεν είναι αντίδραση και διαμαρτυρία, αλλά σχεδιασμένη βιώσιμη και συλλογική δράση που δεν αποβλέπει στο κέρδος, αλλά επιζητά την παραγωγή κοινωνικού οφέλους.


Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, συνολικής διάρκειας 60 διδακτικών ωρών, αποβλέπει στην ευαισθητοποίηση και εξοικείωση των εκπαιδευομένων με μαθησιακά αντικείμενα που κρίνονται πλέον απαραίτητα για την ανάπτυξη του κινήματος των ενεργών πολιτών στη χώρα μας και τους εξοικειώνει με σύγχρονους τρόπους οργάνωσης και διοίκησης των κοινωνικών επιχειρήσεων και φορέων.


Το πρόγραμμα, αποδίδοντας ιδιαίτερη έμφαση στην πρακτική και βιωματική εκπαίδευση και στην ανάπτυξη των ικανοτήτων και δεξιοτήτων των εκπαιδευομένων, δεν έχει τη μορφή διαλέξεων, αλλά αξιοποιεί όλες τις σύγχρονες τεχνικές εκπαίδευσης ενηλίκων (εργασία σε ομάδες, μελέτη γραπτών και οπτικοακουστικών πηγών, καταιγισμό ιδεών κ.α), παρέχοντας στους εκπαιδευομένους εξειδικευμένο στο αντικείμενο εκπαιδευτικό υλικό (Βιβλίο Δραστηριοτήτων, Βιβλίο Θεωρητικών σημειώσεων και Νομοθεσίας και Οδηγό Σπουδών).


Η φοίτηση είναι δωρεάν. Λόγω της λειτουργίας των ομάδων εργασίας η φοίτηση των ενδιαφερομένων  είναι υποχρεωτική. Όσοι εκπαιδευόμενοι έχουν ήδη φοιτήσει στο προαπαιτούμενο πρόγραμμα «Κοινωνική Οικονομία» που λειτούργησε στο Εργατικό Κέντρο Ναυπάκτου τον Απρίλιο αυτοδίκαια θα ενταχθούν στο τμήμα της Διοίκησης Κοινωνικών Φορέων αν το επιθυμούν. Με την επιτυχή παρακολούθηση του προγράμματος εκδίδεται για κάθε εκπαιδευόμενο/-η σχετικό Πιστοποιητικό Εκπαίδευσης στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» που συγχρηματοδοτείται  από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα (ΕΣΠΑ 2007-2013) στις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου