Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου 2013

Ο Δήμος Δωρίδας έχει την.... Α.Ε.Κ. του

ΟΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Γ. ΚΑΠΕΝΤΖΩΝΗ Λίστα 136 εργασιών ποσού 1.300.000 € σ'ένα χρόνο

 
ΟΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Γ. ΚΑΠΕΝΤΖΩΝΗ
 
Λίστα 136 εργασιών ποσού 1.300.000 € σ'ένα χρόνο
 
Απίστευτο και όμως αληθινό. Οι άνθρωποι της νέας διοικούσας Δημοτικής Αρχής του Δήμου Δωρίδος και ιδιαίτερα ο Δήμαρχος κ. Γ. Καπεντζώνης, που προεκλογικά έλεγαν, όλα στο φως, καμμία απευθείας ανάθεση έργου, όλα τα έργα – εργασίες – προμήθειες με δημοπρασίες και ανοιχτούς διαγωνισμούς, σήμερα πράττουν το ακριβώς αντίθετο, ξεπερνώντας και τους προκατόχους τους.
Ευτυχώς που υπάρχει και το πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, για να αντλούμε κάποιες πληροφορίες, ώστε να μαθαίνουμε πως ενεργούν, και τι κάνουν οι έχοντες εξουσία. Ο κ. Γ. Καπεντζώνης εγκαινίασε ένα νέο μοντέλο υλοποίησης έργων, κάνοντας κατάχρηση του νόμου (παρ. 9 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08) για τις απευθείας αναθέσεις παροχής υπηρεσιών ή εργασιών.
 
Σ'ένα χρόνο μέσα (περίοδος 30 Νοεμβρίου 2012 – 27 Νοεμβρίου 2013) παρακάμπτοντας την Οικονομική Επιτροπή (πενταμελής επιτροπή αιρετών συμβούλων για έργα), με απόφαση και υπογραφή δική του, προέβη σε απευθείας αναθέσεις 136 εργασιών ύψους 1.300.000 € , σε διάφορους εργολάβους, μηχανικούς κλπ.
Το στήσιμο και το κόλπο είναι απλό. Βαφτίζοντας τα έργα, σε εργασίες, για να αυξάνεται το όριο της απευθείας ανάθεσης απο 7.000€ εως 24.000€ , με μια τεχνική περιγραφή γενικών και αόριστων εργασιών κατά κανόνα, χωρίς να προσδιορίζονται οι θέσεις εκτέλεσης του συγκεκριμένου έργου και με παραλαβή της εργασίας μόνο από υπαλλήλους του Δήμου (όχι από αιρετούς), για το έτος 2013 έχει υλοποιήσει τουλάχιστον το 60% του τεχνικού προγράμματος του Δήμου. Με τον τρόπο αυτό ανατέθηκαν εργασίες, για συντηρήσεις σε δημοτικούς – αγροτικούς δρόμους, δίκτυα ύδρευσης – αποχέτευσης, για διευθετήσεις σε χειμάρρους – ρέματα, κλπ.
Το χειρότερο όλων είναι, ότι για ομοειδείς εργασίες απασχολούνται και οι υπηρεσίες του Δήμου ή και της Νομαρχίας ενίοτε (με τα μηχανήματα για δρόμους ή ρέματα), οπότε οι ανάδοχοι του έργου συμβαίνει να πληρώνονται και για εργασίες, που κάνουν οι εργάτες του Δήμου (αφού οι μελέτες των έργων είναι αόριστες σε θέσεις), δεδομένου και της αδυναμίας ελέγχου των εργασιών από τους υπαλλήλους.
Το γεγονός αυτό έχει δυσαρεστήσει και αρκετούς δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας, διότι τώρα πήρανε «χαμπάρι» τι γίνεται στο Δωρικό τοπίο. Όταν ερωτώνται οι αρμόδιοι του Δήμου γιατί αυτή η βιομηχανία των απευθείας αναθέσεων, οι απαντήσεις είναι στερότυπες απ'όλους «γίνονται για να λειτουργήσει ο Δήμος και είναι αναγκαίες»
Η δημαρχιακή ομάδα όμως Α(ντωνόπουλος) – Ε(υσταθίου) – Κ(απεντζώνης) που πρωτοστατεί στα θέματα αυτά του Δήμου, αγνοώντας την σημερινή οικονομική κατάσταση, ας γνωρίζει και το πάθημα της ομώνυμης ποδοσφαιρικής ομάδας Α.Ε.Κ., που από την κορυφή έπεσε στα αζήτητα. Άραγε και η υπόλοιπη διοικούσα δημοτική ομάδα (τα τρία Κ) ήτοι Καλλιαμπέτσος – Καραχάλιος – Κοκμοτός συμφωνούν ή διαφωνούν και απλώς συμπαρίστανται στις αποφάσεις του Δημάρχου;
Οι δημοτικές εκλογές έρχονται. Η ετυμηγορία των πολιτών στους επιλήσμονες, στην κάλπη θα είναι η πρέπουσα. Η δικαιοκρισία των δημοτών «κατά τα έργα τους!»
Παρακάτω παραθέτουμε τις δύο λίστες εργασιών των απευθείας αναθέσεων του Δημάρχου, για να γνωρίζουν οι Πρόεδροι – Εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων (που παραπονιούνται ότι δεν γίνονται έργα, αφού όπως λένε οι άρχοντες του Δήμου δεν υπάρχουν λεφτά) και οι δημότες που πηγαίνουν και που κατασπαταλούνται τα χρήματα του Δήμου.
 
 

Α. ΛΙΣΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΩΡΙΔΟΣ 
ΟΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012
Πίνακας εργασιών α) με απ’ ευθείας ανάθεση του Δημάρχου (χωρίς διαγωνισμό) β) που δεν έχουν περάσει για ανάθεση από την Οικονομική Επιτροπή (πενταμελές όργανο δημοτικών συμβούλων ανάθεσης έργων) γ) με τεχνικές περιγραφές αόριστες και οι οποίες δεν έχουν αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ δ) που έχουν προέλθει από αναμόρφωση προϋπολογισμού του Νοεμβρίου και οι οποίες οι περισσότερες έχουν παραλειφθεί και πληρωθεί το 2012.
Α/Α
ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΠΟΣΟ (€)
ΑΝΑΔΟΧΟΣ
1
Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Ευπαλίου
4.999,98
Σακελλάρης – Λιάρος Α.Τ.Ε. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
2
Δαπάνες εκκένωσης – απόφραξης αγωγών Δ. Δωρίδος
9.938,40
Νερούτσος Χρ. ΓΑΛΑΞΙΔΙ
3
Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Τολοφώνος
3.499,35
Σακελλάρης – Λιάρος Α.Τ.Ε. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
Α/Α
ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΠΟΣΟ (€)
ΑΝΑΔΟΧΟΣ
4
Εργασίες συντήρησης πλατειών
15.000
Υφαντής Π. ΠΕΝΤΑΠΟΛΗ
5
Συντήρηση ομβροδεξαμενών
9.999,90
Υφαντής Π. ΠΕΝΤΑΠΟΛΗ
6
Εκχιονισμός οδικού δικτύου Δήμου για Δ.Ε. Ευπαλίου και Τολοφώνος
6.642
Σπυρόπουλος Ευθύμιος ΚΡΟΚΥΛΕΙΟ
7
Εκχιονισμός οδικού δικτύου Δήμου για Δ.Ε. Λιδωρικίου
6.642
Γ. Καραχάλιος-Βλαχοπ.- Καραχ Ε.Τ.Ε.: ΛΙΔΩΡΙΚΙ
8
Εκχιονισμός οδικού δικτύου Δήμου για Δ.Ε. Βαρδουσίων
6.642
Ράπτης Γεώργιος
 
Σύνολο (1 έως 8)
63.363,63
 
9
Συντήρηση δικτύων ύδρευσης Δ.Ε. Λιδωρικίου
9.999,90
Υφαντής Π. ΠΕΝΤΑΠΟΛΗ
10
Συντήρηση δικτύων ύδρευσης Δ.Ε. Ευπαλίου
9.999,90
Δ. Ζωργιός: ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ
11
Συντήρηση δικτύων ύδρευσης Δ.Ε. Τολοφώνος
8.999,91
Γ.Δ. Κακκαβάς: ΠΑΤΡΑ
12
Συντήρηση δικτύων ύδρευσης Δ.Ε. Βαρδουσίων
8.999,91
Ράπτης Δημήτριος
 
Σύνολο (9 έως 12)
37.999,62
 
13
Συντήρηση αντλιοστασίων Δ.Ε. Ευπαλίου
12.000
Δ. Ζωργιός: ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ
14
Συντήρηση αντλιοστασίων Δ.Ε. Λιδωρικίου
4.000
Δ. Ζωργιός: ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ
15
Συντήρηση αντλιοστασίων Δ.Ε. Τολοφώνος
12.000
Δ. Ζωργιός: ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ
16
Συντήρηση αντλιοστασίων Δ.Ε. Βαρδουσίων
4.000
Γ. Καραχάλιος-Βλαχοπ.- Καραχ Ε.Τ.Ε.: ΛΙΔΩΡΙΚΙ
 
Σύνολο (13 έως 16)
32.000
 
17
Συντήρηση δικτύου αποχέτευσης Δ.Ε. Λιδωρικίου
6.999,93
Γ. Καραχάλιος-Βλαχοπ.- Καραχ Ε.Τ.Ε.: ΛΙΔΩΡΙΚΙ
18
Συντήρηση δικτύου αποχέτευσης Δ.Ε. Βαρδουσίων
3.999,96
Γεώργιο Δρόσο
19
Συντήρηση δικτύου αποχέτευσης Δ.Ε. Τολοφώνος
5.999,94
Υφαντής Π. ΠΕΝΤΑΠΟΛΗ
20
Συντήρηση δικτύου αποχέτευσης Δ.Ε. Ευπαλίου
3.333,30
Τσέλιος Δημ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ
21
Συντήρηση δικτύου αποχέτευσης Δ.Ε. Ευπαλίου
3.666,63
Καψάλης Χαρ. ΕΥΠΑΛΙΟ
 
Σύνολο (17 έως 21)
23.999,76
 
22
Καθαρισμός χαντάκων και ρεμάτων Δ.Ε. Ευπαλίου
4.998,79
Σκόκας Νικ. ΓΛΥΦΑΔΑ
23
Καθαρισμός χαντάκων και ρεμάτων Δ.Ε. Ευπαλίου
8.747,76
Κοτρότσος Ανδρέας
24
Καθαρισμός χαντάκων και ρεμάτων Δ.Ε. Ευπαλίου
9.997,44
Ανδρίτσος Ανδρέας: ΣΕΡΓΟΥΛΑ
25
Καθαρισμός χαντάκων και ρεμάτων Δ.Ε. Τολοφώνος
19.994,00
Μαραγιάννης Δημ.: ΤΟΛΟΦΩΝΑ
26
Καθαρισμός χαντάκων και ρεμάτων Δ.Ε. Βαρδουσίων
17.994,80
Ράπτης Κων/νος: ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ
27
Καθαρισμός χαντάκων και ρεμάτων Δ.Ε. Λιδωρικίου
23.977,80
Κυριαννάκης Αθανάσιος: ΠΕΝΤΑΠΟΛΗ
 
Σύνολο (22 έως 27)
85.710,59
 
28
Καθαρισμός και απόφραξη αγωγών και ομβρίων Δ.Ε. Ευπαλίου
13.999,80
Ν. Βίτσας: ΤΡΙΚΟΡΦΟ
Α/Α
ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΠΟΣΟ (€)
ΑΝΑΔΟΧΟΣ
29
Καθαρισμός και απόφραξη αγωγών και ομβρίων Δ.Ε. Λιδωρικίου
 
13.999,80
Καλλιαντέρης Ευθ.: ΕΡΑΤΕΙΝΗ
30
Καθαρισμός και απόφραξη αγωγών και ομβρίων Δ.Ε. Τολοφώνος
9.999,90
Δρόσο Γεώργιο: ΝΑΥΠΑΚΤΟ
31
Καθαρισμός και απόφραξη αγωγών και ομβρίων Δ.Ε. Βαρδουσίων
6.999,93
Δρόσο Γεώργιο: ΝΑΥΠΑΚΤΟ
 
Σύνολο (28 έως 31)
44.999,43
 
32
Συντήρηση αγροτικών δρόμων Δ.Ε. Ευπαλίου
7.945,50
Τσέλιος Δημ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ
33
Συντήρηση αγροτικών δρόμων Δ.Ε. Ευπαλίου
15.891,90
Σακελλάρης – Λιάρος Α.Τ.Ε. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
34
Συντήρηση αγροτικών δρόμων Δ.Ε. Βαρδουσίων
23.616,00
Σπυρόπουλος Ευθύμιος ΚΡΟΚΥΛΕΙΟ
35
Συντήρηση αγροτικών δρόμων Δ.Ε. Τολοφώνος
19.680
Σακελλάρης – Λιάρος Α.Τ.Ε. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
36
Συντήρηση αγροτικών δρόμων Δ.Ε. Λιδωρικίου
7.085
Κυριαννάκης Αθανάσιος: ΠΕΝΤΑΠΟΛΗ
37
Συντήρηση αγροτικών δρόμων Δ.Ε. Λιδωρικίου
7.085
Σαλαγιάννης Κων/νος: ΧΟΛΑΡΓΟΣ
38
Συντήρηση αγροτικών δρόμων Δ.Ε. Λιδωρικίου
7.601
Γ. Καραχάλιος-Βλαχοπ.- Καραχ Ε.Τ.Ε.: ΛΙΔΩΡΙΚΙ
 
Σύνολο (32 έως 38)
88.904,40
 
39
Συντήρηση δημοτικών δρόμων Δ.Ε. Λιδωρικίου
7.945,50
Σαλαγιάννης Κων/νος: ΧΟΛΑΡΓΟΣ
40
Συντήρηση δημοτικών δρόμων Δ.Ε. Λιδωρικίου
7.945,50
Γ. Καραχάλιος-Βλαχοπ.- Καραχ Ε.Τ.Ε.: ΛΙΔΩΡΙΚΙ
41
Συντήρηση δημοτικών δρόμων Δ.Ε. Ευπαλίου
13.800,60
Δρόσο Γεώργιο: ΝΑΥΠΑΚΤΟ
42
Συντήρηση δημοτικών δρόμων Δ.Ε. Τολοφώνος
11.832,60
Δρόσο Γεώργιο: ΝΑΥΠΑΚΤΟ
43
Συντήρηση δημοτικών δρόμων Δ.Ε. Βαρδουσίων
13.800,60
Σπυρόπουλος Ευθύμιος ΚΡΟΚΥΛΕΙΟ
 
Σύνολο (39 έως 43)
55.324,80
 
 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (1 έως 43)
432.302,23
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου