Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου 2013

«Κατεπείγουσα Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπακτίας»


Ο Δήμαρχος Ναυπακτίας κάλεσε σήμερα 2-12-2013  ημέρα Δευτέρα  και ώρα 20.00  σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ  συνεδρίαση το δημοτικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του N.3852/2010 με τα εξής θέματα  ημερήσιας διάταξης:

1.      Στέγαση του 2ου Γυμνασίου και του 2ου Γενικού Λυκείου σε μισθωμένα κτίρια. (Εισηγ. κ. Σταυρόπουλος)

2.      Καθορισμός λειτουργίας  1ου Γυμνασίου-2ου Γυμνασίου-1ου Γενικού Λυκείου και 2ου Γενικού Λυκείου σε πρωινή βάρδια. (Εισηγ. κ. Σταυρόπουλος).

3.      Έγκριση απόφασης της Δ.Ε.Π. για κατανομή ποσού 46.626,97 ευρώ στην Πρωτοβάθμια και Δευτ/θμια Σχολική Επιτροπή. (Εισηγ. κ. Σταυρόπουλος).

4.      Γνωμοδότηση σχετικά με το θέμα «Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2014-2015» (Εισηγ. κ. Σταυρόπουλος).

 
Η συνεδρίαση, σύμφωνα με το κάλεσμα, έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα για τους εξής λόγους:

Για το 1ο  και 2ο θέμα για την άμεση επίλυση του προβλήματος της λειτουργίας των εν λόγω σχολείων σε διπλή βάρδια, για το 3ο θέμα λόγω  των άμεσων οικονομικών αναγκών των Σχολικών Επιτροπών για  την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων και για το 4ο θέμα λόγω της προθεσμίας που υπάρχει.( Σύμφωνα με την παραγρ.5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου