Δευτέρα 11 Νοεμβρίου 2013

Σύσκεψη για την ολοκλήρωση του αρδευτικού έργου πεδιάδας ΜόρνουΣύσκεψη πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο γραφείο της Διεύθυνσης Τεχνικών Μελετών και Κατασκευών με τη συμμετοχή της Αντιπεριφερειάρχη Φωκίδας κας Παναγιώτας Γαζή, του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής κου Δημήτριου Βουρδάνου, του Δημάρχου Δωρίδας κου Γεώργιου Καπεντζώνη, του αντιδημάρχου Δωρίδας κου Π. Καλιαμπέτσου, του Προέδρου και Γραμματέα του Τ.Ο.Ε.Β. Μόρνου και υπηρεσιακών παραγόντων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας, με την Διευθύντρια κα Αικατερίνη Συντήλα και υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου με θέμα την πορεία ολοκλήρωσης του αρδευτικού έργου της πεδιάδας Μόρνου και Τ.Ο.Ε.Β.

            Στην σύσκεψη αποφασίστηκαν:

  1. Να πραγματοποιηθούν άμεσα οι προγραμματιζόμενοι έλεγχοι στις 11 και 20 Νοεμβρίου τρέχοντος έτους, στην Δεξαμενή και το αρδευτικό δίκτυο με ευθύνη του αναδόχου, και στην περίπτωση που αυτός δεν συμμορφωθεί, να κηρυχτεί εκ νέου έκπτωτος.

Κατά τον έλεγχο να εντοπιστούν τα σημεία που υπάρχει επίχωση, ρωγμές λόγω κακοτεχνίας, καθίζηση υποβάθρου, καθώς και η περιοχή πέριξ των  κεντρικών  στραγγιστικών  διωρύγων  (Τ5) και (Τ3)  και ο τρόπος λειτουργίας αυτής, σε σχέση με την υφιστάμενη εκβολή «Παλαιοπόταμος», και «Καραχασάναινα» καθώς και η αναγκαιότητα σύνδεσης των δευτερευουσών τάφρων μεταξύ τους, λόγω των πλημμυρών που παρουσιάζονται συχνά εκεί.

  1. Συζητήθηκε η αναγκαιότητα  κατασκευής της περιμετρικής τάφρου  στα πλαίσια μιας νέας εργολαβίας που θα ενταχτεί στο υφιστάμενο ή σε άλλο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Θα  περιλαμβάνει την περιμετρική τάφρο, τα τεχνικά διέλευσης, και άλλα τεχνικά  ιδίως στην περιοχή όπου η στέψη του αύλακος είναι χαμηλότερα του εδάφους  της σύνδεσης των αγροτικών οδών, τη σύνδεση των στραγγιστικών τάφρων  μεταξύ τους, καθώς και τις εργασίες ισοπεδώσεων και συστηματοποιήσεων των εδαφών. Επίσης να συνταχθεί μελέτη των ανωτέρω από την Γενική Δ/νση Δομών και Τεχνικών έργων της Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, σε συνεργασία με την Δ/νση Τεχν Έργων της ΠΕ Φωκίδας και το Υπ Αγροτικής Ανάπτυξης, με  απαραίτητη τη υψομετρική τοπογραφική αποτύπωση και να εξετάσει τη δυνατότητα συνεργασίας επ’ αυτού με τον υφιστάμενο  ανάδοχο των τοπογραφικών  του αναδασμού.
  2. Για το θέμα των αποζημιώσεων ετών 2011-12-13. δεδομένου ότι υπάρχουν σημαντικές αντικειμενικές δυσκολίες στην δυνατότητα  άρδευσης  και πρόσβασης  και μετά το 2011, συμφωνήθηκε να τεθεί το θέμα υπόψη του κ.κ. Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και να ευρεθεί τρόπος χρηματοδότησης , στο μέτρο της δυνατότητας  της δύσκολης εποχής που διανεύει η χώρα.
  3. Όλες οι ενέργειες πρέπει να έχουν  ολοκληρωθεί,  μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου τρέχοντος έτους έτσι ώστε κάθε εκκρεμότητα να έχει αποκατασταθεί μέχρι το τέλος της περιόδου του χρηματοδοτικού προγράμματος που είναι η 31-12-2015.

Ζητήθηκε η ουσιαστική και έμπρακτη συνδρομή και προσπάθεια όλων για την ολοκλήρωση του έργου το συντομότερο δυνατόν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου