Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2019

Διαμαρτυρία Δήμου Ναυπακτίας στη ΔΕΔΔΗΕ - ΕΓΓΡΑΦΟ για... γέλιαΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αποτέλεσμα εικόνας για δεη
    
    

Ναύπακτος 31/1/2019
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
Αρ. Πρωτ:1857


Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ


ΠΡΟΣ:

1.      Υπουργό Ανάπτυξης κο Σταθάκη
Ταχ.Δ/νση : Εθνική Οδός Ναυπάκτου – Αντιρρίου και Βαρελά  Παλαιοπαναγιά
2.      ΠεριφεριακόΔιευθυντηΔΕΔΔΗΕ ΠΑΤΡΑ
3.    ΔΕΔΔΗΕ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
Τ.Κ. 303 00 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ

Τηλ.            :2634 3 61217

Fax.            :2634 3 61210

Διαμαρτυρία Δήμου Ναυπακτίαςστη ΔΕΔΔΗΕ για τις συχνές και επαναλαμβανόμενες διακοπές ρεύματοςΜεταφέρονταςτηδυσαρέσκεια, τηνανησυχία, αλλάκαιτονέντονοπροβληματισμότωνκατοίκωντηςΔημοτικήςΕνότηταςΑντιρρίου,καθώςκαιτηςΤ.Κ. Καλαβρούζας, οΔήμοςΝαυπακτίαςδιαμαρτύρεταιεντόνωςσχετικάμε τιςσυχνέςαυξομειώσειςτηςτάσηςτουηλεκτρικούρεύματοςστησυγκεκριμένηπεριοχή, όσοκαιαπότιςσυχνότατεςκαιπολύωρεςαπροειδοποίητεςδιακοπέςστηνηλεκτροδότηση.ΘεσμικοίεκπρόσωποικαθώςκαικάτοικοιτουΑντιρρίουκαιτηςευρύτερης περιοχήςμεταφέρουνστοΔημοτικόΣυμβούλιολειτουργικάπροβλήματασεοικιακέςκαιεπαγγελματικέςσυσκευές, εξαιτίαςτωνσυχνώνπροβλημάτωνηλεκτροδότησης, πουοδηγούνείτεσεολικήκαταστροφή, είτεσεσημαντικέςβλάβες, κάτιπουόπωςείναιγνωστόσυμβαίνειμετιςαπότομεςμεταβολέςτουηλεκτρικούφορτίου.Λόγωδετηςεπαναλαμβανόμενηςκαιαπαράδεκτηςαυτήςκατάστασης, αλλάκαιτωναπροειδοποίητωνδιακοπώνρεύματος, όπωςσημειώνεται, δημιουργούνταισοβαράπροβλήματαστηνκαθημερινότητατωνδημοτώνκαιστηλειτουργίατωντοπικώνεπιχειρήσεων, μεσυνέπειεςτόσοοικονομικές, όσοκαιστέρησηςτωνβασικώνέννομωναγαθώντωνκατοίκωντηςσυγκεκριμένηςπεριοχής.Μεαφορμήδε, τιςτελευταίεςσυχνέςεπαναλαμβανόμενεςδιακοπέςκαι πτώσειςτάσης, χωρίςναπροϋφίσταταιήναβρίσκεταισεεξέλιξηκάποιοακραίοκαιρικόφαινόμενο, αλλάκαιμεταφέρονταςτησυσσωρευμένηπλέοναγανάκτησητωνκατοίκωντηςΔ.Ε. Αντιρρίουκαιτωνομόρων  περιοχών, μετηνδιαμαρτυρίαμας, οΔήμοςΝαυπακτίαςζητάαπότονΔΕΔΔΗΕ, άμεσεςαπαντήσειςσταεξής :·         Ναπροσδιοριστούντααίτιατουπροβλήματοςτωναπότομωνμεταβολώντουφορτίουκαιτωνσυχνότατων, πολύωρωνκαιμηοφειλόμενωνσεανωτέραβίαδιακοπώντηςηλεκτροδότησηςστηνενλόγωΔημοτικήΕνότητα·         ΠοιαηλύσηπουθαπρέπειναυλοποιηθείάμεσααπόπλευράςΔΕΔΔΗΕώστενααντιμετωπιστείοριστικάκαιάμεσατοπρόβλημακαιτέλος.·         Ανκαιεφόσοναπαιτείταιαναβάθμισηήαντικατάστασητουδικτύουτηςπεριοχήςποιοςοχρόνοςολοκλήρωσηςτηςσυγκεκριμένηςδιαδικασίας.Μετην παρούσαδιαμαρτυρία, οΔήμοςΝαυπακτίαςζητάάμεσεςαπαντήσειςσταερωτήματαπουθέτει, ευελπιστείστηνομαλήσυνεργασίαστηνκατεύθυνσηοριστικήςεπίλυσηςτουπροβλήματοςκαισεκάθεπερίπτωσηεπιφυλάσσεταιγιακάθενόμιμηενέργειάτουώστεναεπιτευχθείησυμβατικήυποχρέωσητουΔημόσιουΔιαχειριστή, γιαπαροχήηλεκτρικήςενέργειαςυψηλούκαιποιοτικούεπιπέδουπροςτουςδημότεςμας.Ο ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΩΝ

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

                        ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΟΤΣΑΝΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ


Σ.Σ.   Εάν αυτό το "Έγγραφο Διαμαρτυρίας" απεστάλη στην ΔΕΗ όπως ήρθε και σε μας, πιστεύουμε ότι θα αντιστραφούν οι όροι της Διαμαρτυρίας …  Με άλλα λόγια θα διαμαρτυρηθεί η ΔΕΗ και οι αρμόδιοι υπάλληλοί της για το Έγγραφο που δεν θα μπορέσουν να το... διαβάσουν!    Εσείς μπορέσατε;


6 σχόλια:

 1. Packers and Movers Chennai Give Safe and Reliable ***Household Shifting Services in Chennai with Reasonable ###Packers and Movers Price Quotation. We Provide Household Shifting, Office Relocation, ✔ ✔ ✔ Local and Domestic Transportation Services, Affordable and Reliable Shifting Service Charges. @ Packers And Movers Chennai

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Excellent Blog! I would like to thank for the efforts you have made in writing this post. I am hoping the same best work from you in the future as well. I wanted to thank you for this websites! Thanks for sharing. Great websites! @ Packers and Movers Ahmedabad

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Thank you very much for writing such an interesting article on this topic. This has really made me think and I hope to read more. @ Packers and Movers Kolkata

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Get Packers and Movers Jaipur List of Top Reliable, 100% Affordable, Verified and Secured Service Provider. Get Free ###Packers and Movers Jaipur Price Quotation instantly and Save Cost and Time. Packers and Movers Jaipur ✔ ✔ ✔ Reviews and Compare Charges for household Shifting, Home/Office Relocation, ***Car Transportation, Pet Relocation, Bike SHifting @ Packers And Movers Jaipur

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Packers and Movers Bangalore - Reliable and Verified Household Shifting Service Providers Give Reasonable ###Packers and Movers Charges. Cheap and Best Office Relocation Compare Quotation for Assurance for Local and Domestic House Shifting and Get estimates today to save upto 20%, ***Read Customer Reviews - @ Packers And Movers Bangalore

  ΑπάντησηΔιαγραφή