Πέμπτη 7 Νοεμβρίου 2013

Στις 11 Νοέμβρη.... Δημοτικό Συμβούλιο


 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ  07-11-2013

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ                                                ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:39756

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Πληροφορίες: Μηνόπουλος Αθανάσιος

Ταχ.Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37

Ναύπακτος 30300

Τηλ:2634360143                                                         ΠΡΟΣ

FAX: 2634023600                                          

1.           κ.κ Δημοτικούς Συμβούλους

2.           κ. Δήμαρχο

3.           κ. Πρόεδρο Δ.Κ. Ναυπάκτου

4.           κ.κ.Προέδρους Τ.Κ.Δήμου

5.           κ.κ.Εκπροσώπους Τ.Κ.Δήμου

 

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπακτίας»

 

       Σας προσκαλούμε, στις 11-11-2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20.30 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), σε ειδική τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1.      Ψήφιση προϋπολογισμού  και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης  Δήμου  έτους 2014.

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Σικώλας Χρήστος

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενέργεια)

 1. Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
 2. Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
 3. Διευθυντή Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
 4. Διευθυντή Περιβάλλοντος (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
 5. Διευθυντή Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικών Υποθέσεων (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενημέρωση)

 1. Εργατικό Κέντρο Ναυπακτίας και Δωρίδας
 2. Ομοσπονδία Επαγγελματιών και Βιοτεχνών
 3. Σύλλογο Μηχανικών Ναυπάκτου
 4. Τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
 5. Ο.ΣΥ.Ν
 6. Τεχνικό Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ   7-11-2013

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ                                                  ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 39755

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Πληροφορίες: Μηνόπουλος Αθανάσιος

Ταχ.Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37

Ναύπακτος 30300

Τηλ:2634360143                                                         ΠΡΟΣ

FAX: 2634023600                                          

1.           κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους

2.           κ. Δήμαρχο

3.           κ. Πρόεδρο Δ.Κ. Ναυπάκτου

4.           κ.κ.Προέδρους Τ.Κ.Δήμου

5.           κ.κ.Εκπροσώπους Τ.Κ.Δήμου

 

 

       ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπακτίας»

 

       Σας προσκαλούμε, στις 11-11-2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

      

1.      Ψήφιση  τεχνικού προγράμματος Δήμου  έτους 2014.(Εισηγ.κ.Ζιαμπάρα).

2.      Απολογισμός της εμποροπανήγυρης 2013.  (Εισηγ.κ.Καρκατσούλης).

3.      Έγκριση πρωτοκόλλου παράδοσης-παραλαβής των πάγιων περιουσιακών στοιχείων (Δίκτυα, εγκαταστάσεις ύδρευσης –αποχέτευσης και μηχανολογικός εξοπλισμός) των υπηρεσιών ύδρευσης –αποχέτευσης των Δημοτικών Ενοτήτων Αποδοτίας, Πλατάνου, Πυλήνης & Χάλκειας στην Δ.Ε.Υ.Α Ναυπακτίας.( Εισηγ.κ.Σταυρόπουλος).

 1. Έγκριση υποκατάστασης της αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης Κ. Ευθυμιόπουλος Ο.Ε. στην κατασκευή τμήματος του έργου «Οδοποιία σύνδεσης 24ης Ε.Ο. – Καστανιάς (Α’ Φάση)».(Εισηγ.κ.Ζιαμπάρα).
 2. Παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ Δ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Ν. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟ – ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ (Β’ ΦΑΣΗ)» του αναδόχου Γεννάτου Θεοφάνη. (Εισηγ.κ.Ζιαμπάρα).
 3. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του Έργου «Βελτίωση συντήρηση οδικού δικτύου Δ.Ε. Ναυπάκτου (εκτός Αφροξυλιάς, Μαμουλάδας, Βομβοκούς και Σκάλας). (Εισηγ.κ.Ζιαμπάρα).
 4. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του Έργου «Οδοποιία σύνδεσης 24ης Ε.Ο. - Καστανιάς (Α' ΦΑΣΗ). (Εισηγ.κ.Ζιαμπάρα).
 5. Έγκριση 2ου ΑΠΕ υποέργου ‘’ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΝΩ ΧΩΡΑΣ’’ και χορήγηση παράτασης συνολικής προθεσμίας έργου.(Εισηγ.κ.Τσέλιος).
 6. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για σύνταξη  υπομνήματος-γνωμοδότησης ώστε να ανασταλούν οι εργασίες της ΔΕΗ για την διέλευση του δικτύου υψηλής τάσης στις Τοπικές Κοινότητες Αντιρρίου και Μολυκρείου της ΔΕ Αντιρρίου.(Εισηγ.κ.Σταυρόπουλος).
 7. Απόδοση μισθωμάτων στην Α/θμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου. (Εισηγ.κ.Σταυρόπουλος).
 8. Αίτηση για μείωση μισθώματος δημοτικού καταστήματος Τ.Κ.Ελευθέριανης Δ.Ε. Πυλήνης.. (Εισηγ.κ.Σταυρόπουλος).
 9. Δωρεάν παραχώρηση της χρήσης του  πρώην Δημοτικού Σχολείου  Βομβοκούς στον «Εξωραϊστικό Σύλλογο Βομβοκούς» για την λειτουργία του Λαογραφικού Μουσείου. (Εισηγ.κ.Σταυρόπουλος).
 10. Ορισμός ενός (1) δημοτικού συμβούλου μετά του αναπληρωτή του ως εκπρόσωπο του Δήμου στην γνωμοδοτική επιτροπή για την εξέταση θεμάτων ανέλκυσης, απομάκρυνσης και εξουδετέρωσης ναυαγίων.(Εισηγ.κ.Τσέλιος).

 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Σικώλας Χρήστος

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενέργεια)

 

 1. Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
 2. Διευθυντή Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
 3. Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
 4. Διευθυντή Περιβάλλοντος (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
 5. Διευθυντή Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικών Υποθέσεων (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενημέρωση)

 

 1. Εργατικό Κέντρο Ναυπακτίας και Δωρίδας
 2. Ομοσπονδία Επαγγελματιών και Βιοτεχνών.
 3. Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας
 4. Σύλλογο Μηχανικών Ναυπάκτου
 5. Τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
 6. Ο.ΣΥ.Ν
 7. Τεχνικό Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου