Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 2013

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 26 Νοεμβρίου 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ
Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού,
Διοικητικής Μέριμνας και Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Ταχ. Δ/νση: Λιδωρίκι
Ταχ. Κώδικας: 330 53
Πληροφορίες: Χ. Μπάκας
Τηλέφωνο: 2266 0 22066
FAX: 2266 0 22393
Λιδωρίκι, 21 Νοεμβρίου 2013
Αριθ. Πρωτ.: 16412
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου».

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Δωρίδος στο Λιδωρίκι στις 26 Νοεμβρίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00΄, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1.Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 193/2013 απόφασής μας για τον καθορισμό ημερομηνίας απολογισμού πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
2.Έγκριση διενέργειας προμηθειών του Οργανισμού Παιδείας και Πολιτισμού Δήμου Δωρίδος. (Εισηγητής: Αναπληρωτής Προϊστάμενος Αυτοτελούς Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών Χασούρας Ξενοφών)
3.Παραχώρηση χρήσης δημοτικού ακινήτου (κτίριο Δημοτικού Σχολείου Λευκαδιτίου) χωρίς αντάλλαγμα. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
4.Εξέταση αιτήματος Πολιτιστικού Συλλόγου για παραχώρηση χρήσης δημοτικού ακινήτου (Δημοτικό Σχολείο Κοκκίνου) χωρίς αντάλλαγμα. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
5.Συγκρότηση του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών του Δήμου Δωρίδος. (Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος Τσιλίκης Χρήστος)
6.Αίτηση κ. Μπρούμα Νικολάου για τοποθέτηση ενδεικτικών πινακίδων στην Τ.Κ. Λιδωρικίου. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
7.Ανάκληση άδειας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου (ΚΑΝΤΙΝΑΣ) στην Τ.Κ. Σεργούλας της Δ.Ε. Ευπαλίου του κ. Σκρέκα Ευθυμίου του Αποστόλου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καλλιαμπέτσος Παναγιώτης)
8.Έγκριση και παραλαβή της με αριθμ. 25/2013 μελέτης με τίτλο “Τσιμεντοστρώσεις δημοτικών δρόμων Δ.Ε. Τολοφώνας” και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καλλιαμπέτσος Παναγιώτης)
9.Έγκριση άδειας απουσίας από συνεδριάσεις Δ.Σ. και εν γένει υποχρεώσεις ως Δημοτικού Συμβούλου. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
10.Εξέταση αίτησης Κτηνοτρόφου κ. Κάζου Κωνσταντίνου του Ιωάννη. (Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος Γκόλφης Γεώργιος)
11.Καθορισμός θέσεων σπουδαστών Τ.Ε.Ι. για πρακτική άσκηση αυτών στο Δήμο Δωρίδος. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καραχάλιος Δημήτριος)
12.Έγκριση και παραλαβή της μελέτης με τίτλο “Τοπογραφική μελέτη εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Παλαιοξαρίου Δ.Ε. Ευπαλίου”. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καλλιαμπέτσος Παναγιώτης)
13.Έγκριση και παραλαβή της με αριθμ. 22/2013 μελέτης με τίτλο “Διευθέτηση ομβρίων υδάτων Δ.Ε. Βαρδουσίων” και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καλλιαμπέτσος Παναγιώτης)
14.Έγκριση και παραλαβή της με αριθμ. 23/2013 μελέτης με τίτλο “Δημοτική οδοποιία εντός οικισμών Δ.Ε. Λιδωρικίου” και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καλλιαμπέτσος Παναγιώτης)
15.Έγκριση και παραλαβή της με αριθμ. 24/2013 μελέτης με τίτλο “Δημοτική οδοποιία  Δ.Ε. Ευπαλίου” και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καλλιαμπέτσος Παναγιώτης)
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου