Παρασκευή 18 Οκτωβρίου 2013

Ολοκληρώθηκαν από τον ΕΛ.Γ.Α οι εκτιμήσεις στον ελαιώνα της Άμφισσας


Ολοκληρώθηκαν από τα κλιμάκια του ΕΛ.Γ.Α οι εκτιμήσεις για το ζημιωθέντα ελαιόκαρπο από την πυρκαγιά της 5ης Αυγούστου 2013 και οι καταγραφές για το ζημιωθέν φυτικό κεφάλαιο.

            Για τη συγκεκριμένη πυρκαγιά υποβλήθηκαν, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΛ.Γ.Α., τελικά 500 άτυπες αιτήσεις παραγωγών για χορήγηση κρατικής οικονομικής ενίσχυσης, οι οποίες αφορούν 950 αγροτεμάχια και 37000 δέντρα στις Δημοτικές/Τοπικές Κοινότητες Άμφισσας, Σερνικακίου και Χρισσού.

            Με την υπ’ αρίθμ. 962/98621  Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η οποία δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ 2377/23 – 09 – 2013 «Ανατίθεται  στον ΕΛ.Γ.Α η υλοποίηση του προγράμματος κρατικών οικονομικών ενισχύσεων με μέτρα υπέρ των παραγωγών της χώρας που οι γεωργοκτηνοτροφικές τους εκμεταλλεύσεις ζημιώθηκαν από πυρκαγιές κατά το έτος 2012».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου