Τρίτη 29 Οκτωβρίου 2013

Τετάρτη δημ. Συμβούλιο


 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ  29-10-2013

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ                                                  ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:38748

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Πληροφορίες: Μηνόπουλος Αθανάσιος

Ταχ.Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37

Ναύπακτος 30300

Τηλ:2634360143                                                         ΠΡΟΣ

FAX: 2634023600                                          

1.           κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους

2.           κ. Δήμαρχο

3.           κ. Πρόεδρο Δ.Κ. Ναυπάκτου

 

 

       ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπακτίας»

 

 

       Σας προσκαλούμε, στις 30-10-2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ  συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του N.3852/2010 με τα εξής θέματα  ημερήσιας διάταξης:

 

1.      Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2013. (Εισηγ. κ. Σταυρόπουλος).

2.      Παράταση συνολικής προθεσμίας του έργου «Οδοποιία πρόσβασης προς ΧΥΤΑ (Παράκαμψη Δ.Δ. Βλαχομάνδρας) αναδόχου Κοινοπραξίας Φούντζηλας Βασίλειος – Φούντας Νικόλαος». (Εισηγ.κ. Ζιαμπάρα).

3.      Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Ναυπακτίας στην ημερίδα που διοργανώνει η 22η Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων στη Ναύπακτο και έγκριση δαπάνης. (Εισηγ.κ. Ζιαμπάρα).

4.      Καθορισμός ανώτατου αριθμού επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών. (Εισηγ. κ. Καρκατσούλης).

5.      Παροχή γνώμης για τον ανώτατο αριθμό αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου και υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου τύπου Α΄& Β΄. (Εισηγ. κ. Καρκατσούλης).

6.      Παροχή γνώμης για τον ανώτατο αριθμό αδειών υπαίθριου και στάσιμου εμπορίου τύπου Β εντός της Χερσαίας Ζώνης Λιμένος και για το έτος 2014. (Εισηγ. κ. Καρκατσούλης).

7.      Έγκριση επιλογής νηπίων – βρεφών στους Δημοτικούς Παιδικούς – Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Δήμου Ναυπακτίας. (Εισηγ. κ. Σταυρόπουλος).

8.      Καθαρισμός χώρου εμποροπανήγυρης. (Εισηγ. κ. Τσέλιος)

9.      Πραγματοποίηση  εκδηλώσεων στην  Εμποροπανήγυρη Ναυπάκτου-έγκριση δαπανών. (Εισηγ. κ. Zιαμπάρα).

10.  Εγκριση δαπάνης για εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου  1940. (Εισηγ. κ. Zιαμπάρα).

 

Η συνεδρίαση έχει  κατεπείγοντα χαρακτήρα για τους εξής λόγους:

Για το 1ο θέμα επειδή οι αναμορφώσεις του πρ/σμού αφορούν κατεπείγουσες  ανάγκες και δαπάνες του Δήμου, για το 2ο θέμα λόγω των προθεσμιών της υλοποίησης του έργου, για το 3ο θέμα επειδή η εκδήλωση πραγματοποιείται την 2-11-2013, για τα 4ο, 5ο και 6ο θέματα λόγω της προθεσμίας που υπάρχει για την λήψη των σχ. αποφάσεων, για το 7ο θέμα για την άμεση εγγραφή των νηπίων-βρεφών στους παιδικούς σταθμούς, για τα 8ο και 9ο θέματα επειδή ήδη η εμποροπανήγυρη είναι σε εξέλιξη, για το 10ο θέμα  επειδή ήδη ο εορτασμός της Εθνικής Επετείου έχει γίνει.( Σύμφωνα με την παραγρ.5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010)Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Σικώλας Χρήστος

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενέργεια)

 1. Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
 2. Διευθυντή Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
 3. Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
 4. Διευθυντή Περιβάλλοντος (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
 5. Διευθυντή Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικών Υποθέσεων (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)

      
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενημέρωση)

 1. Εργατικό Κέντρο Ναυπακτίας και Δωρίδας
 2. Ομοσπονδία Επαγγελματιών και Βιοτεχνών.
 3. Πρόεδρο Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου.
 4. Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας
 5. Σύλλογο Μηχανικών Ναυπάκτου
 6. Τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
 7. Ο.ΣΥ.Ν
 8. Τεχνικό Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου