Πέμπτη 28 Απριλίου 2016

Ο Δήμος Ναυπακτίας ερευνά τις χρεώσεις δημπσιευμάτων του.. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ναυπακτίας στη συνεδρίαση που έγινε στις 27/4/2016 Μ. Τετάρτη, στη συζήτηση σχετικά με τα αποτελέσματα της Επιτροπής Διερεύνησης για τις χρεώσεις των δημοσιευμάτων στον τοπικό Τύπο, αποφάσισε ομόφωνα:

1. Η έρευνα της Επιτροπής διαπίστωσε μεγάλες αποκλίσεις στην κοστολόγηση ίδιων δημοσιευμάτων σε διαφορετικές εφημερίδες και σε διαφορετικές περιόδους δημοτικών αρχών, παρά την
κρατική διατίμηση που ισχύει.

2. Επειδή μερικές αποκλίσεις φτάνουν μέχρι και 150% (!!), αποφασίστηκε να αποσταλούν τα στοιχεία στα ελεγκτικά όργανα (Οικονομικούς Επιθεωρητές, Εισαγγελέα, Επιθεωρητές Δημόσιας
Διοίκησης), για τυχόν ποινικές και πειθαρχικές ευθύνες.

3. Πλέον κάθε Εντολή Δημοσίευσης στον Τύπο, θα συνοδεύεται με την ανώτερη τιμή χρέωσης, που θα υπολογίζεται από τις υπηρεσίες του Δήμου.

4. Ολες οι δημοσιεύσεις, θα αναρτώνται και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

5. Ζητά από τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου (Σύνδεσμος, ΔΕΥΑΝ, ΑΙΤΩΛΙΚΗ, ΚΕΔΝ) να δοθεί λεπτομερής λίστα όλων των χρημάτων που εκταμιεύτηκαν ανά δημοτική θητεία σε κάθε εφημερίδα και για οποιονδήποτε λόγο.  

6. Καταδικάζει τις ενέργειες ορισμένων προμηθευτών που ανεβάζουν τις τιμές των προϊόντων τους, όταν προμηθεύουν τον Δήμο, οι οποίοι όταν εντοπίζονται θα αποκλείονται οριστικώς.

Εντολή Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Σιαμαντάς

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου