Τετάρτη 20 Απριλίου 2016

Τα θέματα συζήτησης Δημάρχου - Προέδρου Συλλόγου ΚλεπαιτώνΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΛΕΠΑΪΤΩΝ ΑΘΗΝΑΣ

Ήβης 13 111 46 Γαλάτσι. Τηλ. 210 2220347

E-mail: syllogosklepa@gmail.comFacebook: ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΛΕΠΑΪΤΩΝ ΑΘΗΝΑΣΠρος  : ΔΗΜΟ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

             Γραφείο Δημάρχου κ.Παναγιώτη Λουκόπουλου

Ημερ.:20-4-2016

Θέμα: Συνάντηση μαζίσας

Κοιν.:  Πρόεδρο  Τ.Κ. Κλεπάς  κο. Κων/νοΛαΪνη

Κύριε Δήμαρχε,

Σας γνωρίζουμεότι στην αυριανή ,ώρα 12:30, κατόπιν σχετικού αιτήματός μας, προγραμματισμένη συνάντησή μας στο Δημαρχείο, τα θέματα πουθα θέλαμενα συζητήσουμεκαιταοποία αφορούν την γενέτειρά μας Κλεπά είναι:1)   3μερής προγραμματικήσύμβασημεταξύΠεριφέρειαςΔυτικής Ελλάδος,ΔήμουΝαυπακτίαςκαι Ι.Γ.Μ.Ε.

2)   2μερής προγραμματικήσύμβαση μεταξύΠεριφέρειαςΔυτικήςΕλλάδος,ΔήμουΝαυπακτίας

3)   Υλοποίησηανωτέρωσυμβάσεων

4)   Απόφασημεαρ.Πρωτ.115222/11-11-2015  Υφυπουργού  ΟικονομίαςΑνάπτυξηςκαιΤουρισμού(Ένταξηέργωνστηνπεριοχή)

5)   ΑναμόρφωσηΠρουπολογισμούκαιτα ροποποίησητεχνικούπρογράμματοςέτους2016τουΔήμουΝαυπακτίας(εισήγηση προς τοΔημοτικόΣυμβούλιο11/4/2016)

ΔιάθεσηπόρωνΑ.Π.Ε.

6)   Απόφαση με αρ. Πρωτ.6689/24-03-2016 Συντονιστ, Οργ. Πολιτικής Προστασ

Ευελπιστώντας σε έναν εποικοδομητικό διάλογο,ΜετιμήΕντολήΔ.ΣΟΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        ΟΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


ΣΩΤΗΡΙΟΣ    ΖΩΓΑΝΑΣ                                  Αλκίνοος Μπέλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου