Κυριακή 10 Απριλίου 2016

Πώς θα φορολογηθούν τα εισοδήματα του 2015
Γράφει ο Γιώργος Α. Κορομηλάς, Πρόεδρος Ινστιτούτου Οικονομικών και Φορολογικών Μελετών

Μετά από σημαντική καθυστέρηση, άνοιξε η ηλεκτρονική πύλη του Taxisnet και άρχισε η υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν το φορολογικό έτος 2015.

Τα εισοδήματα αυτά, θα φορολογηθούν με τα ισχύοντα στον κώδικα φορολογίας εισοδήματος όπως αυτός διαμορφώθηκε μετά τις τροποποιήσεις που δέχθηκε το προηγούμενο καλοκαίρι στα πλαίσια των ρυθμίσεων για τη διαπραγμάτευση και τη σύναψη της συμφωνίας με τους δανειστές.

Στα φυσικά πρόσωπα δεν έγινε καμία αλλαγή στις κλίμακες φορολογίας εισοδήματος, συνεπώς δεν αναμένονται διαφορές στις φορολογικές επιβαρύνσεις με εξαίρεση όσους δηλώσουν εισοδήματα άνω των 30.000 ευρώ όπου θα δουν αύξηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης λόγω της νέας κλίμακας υπολογισμού αυτής για τα εισοδήματα που έχουν αποκτηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2015 και μετά και όσους αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα που θα δουν την προκαταβολή φόρου εισοδήματος να αυξάνεται από το 55% στο 75% για τα εισοδήματα του 2015 και στο 100% για τα εισοδήματα του 2016 και επομένων ετών.

Για τα νομικά πρόσωπα αναμένεται το επόμενο διάστημα να ανοίξει η ηλεκτρονική εφαρμογή για την υποβολή των δηλώσεων. Εκεί έχουμε ουσιαστικές μεταβολές στους συντελεστές φόρου εισοδήματος αλλά και τους συντελεστές προκαταβολής. Ειδικότερα αυξήθηκε από 26% σε 29% ο συντελεστής φορολογίας εισοδήματος των κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν οι κεφαλαιουχικές εταιρείες (Α.Ε., ΕΠΕ, ΙΚΕ) οι προσωπικές εταιρίες (Ο.Ε., Ε.Ε.), οι κοινωνίες, οι αστικές κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές εταιρείες, οι συμμετοχικές ή αφανείς εταιρείες οι συνεταιρισμοί και οι κοινοπραξίες. Για τις προσωπικές εταιρίες, τις κοινωνίες, τις αστικές κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές εταιρείες, τις συμμετοχικές ή αφανείς εταιρείες, τους συνεταιρισμούς και τις κοινοπραξίες με απλογραφικά βιβλία παραμένει η κλίμακα φορολογίας με συντελεστή 26% για τα πρώτα 50.000 ευρώ καθαρού εισοδήματος και 33% για το υπερβάλλον ποσό. Επίσης αμετάβλητος στο 13% παρέμεινε ο συντελεστής φορολογίας εισοδήματος των αγροτικών συνεταιρισμών και των ομάδων παραγωγών.

Επισημαίνεται ότι πέραν του φόρου εισοδήματος έχουμε και την επιβολή τέλους επιτηδεύματος το οποίο ουσιαστικά είναι επιπλέον φόρος εισοδήματος όπως σαφώς προκύπτει και από την αιτιολογική έκθεση για το άρθρο 31 του Ν. 3986/2011 η οποία αναφέρει «?προτείνεται η θέσπιση ελάχιστου φόρου εισοδήματος από τη δραστηριότητα των εμπορικών επιχειρήσεων και των ελευθέρων επαγγελματιών ούτως ώστε να ενισχυθούν τα δημόσια έσοδα». Κατά συνέπεια αν για παράδειγμα ένα νομικό πρόσωπο έχει φορολογητέα κέρδη ύψους 100.000 ευρώ και ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα σε πόλη με πληθυσμό πάνω από 200.000 κατοίκους, η συνολική φορολογική επιβάρυνση παραμένει στο 30,5%, όπως και πέρυσι αν είναι προσωπική εταιρεία με απλογραφικά βιβλία, ενώ αντίθετα αν είναι κεφαλαιουχική εταιρεία που έστω θα διανείμει το σύνολο των κερδών η συνολική φορολογική επιβάρυνση αυξάνεται από το 33,4% στο 37,1%.

Πέραν των ανωτέρω έχουμε και αύξηση των συντελεστών προκαταβολής φόρου εισοδήματος. Ειδικότερα για τις κεφαλαιουχικές εταιρείες, τους συνεταιρισμούς και τις ενώσεις συνεταιρισμών, στις κοινοπραξίες στις οποίες δεν συμμετέχουν μόνο προσωπικές εταιρείες και τις λοιπές νομικές οντότητες ο συντελεστής προκαταβολής αυξήθηκε από 80% στο 100% αναδρομικά και για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2014, ενώ για τις προσωπικές εταιρείες, τις κοινοπραξίες προσωπικών εταιρειών, τις κοινωνίες αστικού δικαίου κ.λπ. ο συντελεστής προκαταβολής αυξάνεται από το 55% στο 75% για τα εισοδήματα του 2015 και στο 100% για τα εισοδήματα του 2016 και επομένων ετών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου