Πέμπτη 31 Μαρτίου 2016

Απάντηση Αντωνίου Φράγκου, Προέδρου Δ.Λ.Τ. Ναυπάκτου στην ανακοίνωση της ΑΔΚΝ
Το Δ.Λ.Τ.Ν. στα πλαίσια της προστασίας του Λιμένα Ναυπάκτου ανέθεσε την εκπόνηση μελέτης παρεμβάσεων στην ευρύτερη περιοχή του Λιμένα Ναυπάκτου.

Δεδομένου ότι το Λιμάνι Ναυπάκτου τυγχάνει κηρυγμένο βυζαντινό μνημείο και για οποιαδήποτε παρέμβαση απαιτείται πρωτίστως η σύμφωνη γνώμη των κάτωθι Υπηρεσιών:

Α. Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτ/νιας και Λευκάδος (Μεσολόγγι)

Β. Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων (Πάτρα) και

Β. Υπηρεσία Νεότερων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδος, Πελλοπονήσου και Νοτίου Ιονίου,

εστάλη αντίγραφο της πρότασης στις εν λόγω Υπηρεσίες προκειμένου, έπειτα από διαβούλευση, να καταλήξουμε στον τελικό προτεινόμενο μέσο για την προστασία του Λιμένα.

Η πρόταση ήδη υπόκειται σε ουσιαστικές αλλαγές, έπειτα από συναντήσεις με τις ανωτέρω Υπηρεσίες, ενώ η Υπηρεσία Νεώτερων μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδος, Πελλοπονήσου και Νοτίου Ιονίου με έγγραφο της μας έχει ενημερώσει ότι δεν έχει αρχικώς αντίρρηση για τις προτεινόμενες παρεμβάσεις, χωρίς αυτό να ενέχει θέση άδειας.

Προσέτι, αφού γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις σύμφωνα με τις προτάσεις, θα εκπονηθεί η οριστική μελέτη και το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ναυπάκτου θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αποδοχή, αδειοδότηση και υλοποίηση της.

Το ζήτημα των παρεμβάσεων στον Λιμένα Ναυπάκτου δεν είναι πολιτικό ή παραταξιακό, πρωτίστως άπτεται επιστημονικής και εξειδικευμένης προσεγγίσεως και θα ήταν εντελώς πρόχειρο εκ μέρους μας, τη στιγμή που τον πρώτο λόγο για οποιαδήποτε παρέμβαση στο Λιμάνι Ναυπάκτου τον έχουν προδήλως οι ανωτέρω Υπηρεσίες, να προβούμε σε οποιαδήποτε ενέργεια χωρίς να έχουμε διαβουλευθεί με τις καθ’ ύλην αρμόδιες Υπηρεσίες. Μετά τη διαβούλευση με τις αρμόδιες Υπηρεσίες το ζήτημα θα συζητηθεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Σχετικά με την ανάκληση της απόφασης παραλαβής της βυθομετρικής μελέτης προέβημεν στην ενέργεια αυτή καθώς είχε παραληφθεί χωρίς να ορισθεί επιβλέπων από την Τεχνική Υπηρεσία. Πρόκειται για ένα τυπικό θέμα το οποίο διορθώνεται με την ανάκληση. Σημειώνω ότι το Λιμενικό Ταμείο μέχρι σήμερα δεν έχει καταβάλλει ούτε ένα ευρώ για τις εν λόγω μελέτες.

Επί των αιτιάσεων της ΑΔΚΝ ότι δεν ενημέρωσα επί του θέματος ή ότι δεν προέβην σε δηλώσεις η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο διάστημα έπρεπε να ασχοληθώ με τις απαντήσεις που έπρεπε να στείλω στις πλείστες Υπηρεσίες που η ΑΔΚΝ μας κατήγγειλε για το ζήτημα αυτό και ενδεικτικά αναφέρω τις εξης:

1. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Δ. Ελλάδας

2. Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου  

3. ΥΠΠΟΑ/Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτω/νίας

4. ΥΠΠΟΑ/Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων

5. ΤΕΕ  Αιτ/νίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου