Παρασκευή 11 Μαρτίου 2016

Συνεδριάζει το Δημ. Συμβούλιο Ναυπακτίας


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ   11-3-2016

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ                              ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 5715

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ                                               

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Πληρ.: Χωραφά Σταυρούλα-Μαρία

Ταχ.Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37,

Ναύπακτος 30300

Τηλ:2634360110                                                         ΠΡΟΣ

FAX: 2634360121                                         

1.           κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους

2.           κ. Δήμαρχο

3.           κ. Πρόεδρο Δ.Κ. Ναυπάκτου

4.           κ. Πρόεδρο Τ.Κ Αντιρρίου

5.           κ. Πρόεδρο Τ.Κ Λυγιά

6.           κ. Πρόεδρο Τ.Κ Γαλατά

7.           κ. Πρόεδρο Τ.Κ Αράχωβας

8.           κ. Εκπρόσωπο Τ.Κ Στράνωμας

9.           κ. Εκπρόσωπο Τ.Κ Λεύκας

10.       κ. Εκπρόσωπο Τ.Κ Αμπελακιώτισσας       ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπακτίας»       Σας προσκαλούμε, στις 16 Μαρτίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00  να προσέλθετε στο  Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:1.      Έκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης στο «Κίνημα Αντίστασης Αλληλέγγυων Πολιτών Ναυπακτίας και Δωρίδας» (εισηγητής κ. Σιαμαντάς)

2.      Συγχώνευση των εδρών ταξί της Τοπικής Κοινότητας Λυγιά με τα ταξί της Ναυπάκτου (εισηγητής κ. Καρακώστας)

3.      Παραχώρηση χρήσης μηχανήματος καθαρισμού ακτών (εισηγητής κ. Κοτσανάς)

4.      Ορισμός ενός (1) υπαλλήλου ως τακτικού μέλους και ενός αναπληρωματικού μέλους για την συμμετοχή του στην επιτροπή παραλαβής του φυσικού εδάφους για το τμήμα του έργου « ΟΔΟΠΟΙΙΑ Τ.Κ ΒΛΑΧΟΜΑΝΔΡΑΣ, ΒΕΛΒΙΝΑΣ , ΡΙΓΑΝΙΟΥ, ΠΙΤΣΙΝΕΙΚΩΝ, ΛΥΓΙΑ, ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟ,ΔΑΦΝΗΣ,ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΚΙΟΥ, Δ.Ε ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ» (εισηγητής κ. Καρακώστας)

5.      Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση - συντήρηση οδικού δικτύου Δ.Ε. Ναυπάκτου (εκτός Δ.Κ. Ναυπάκτου, Τ.Κ Ριγανίου  και Τ.Κ Παλαιοχωρακίου)» (εισηγητής κ. Καρακώστας)

6.      Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ Σκάλας» (εισηγητής κ. Καρακώστας)

7.      Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινή-οριστική παραλαβής του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΚ ΠΙΤΣΙΝΕΙΚΩΝ» (εισηγητής κ. Καρακώστας)

8.      Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση βατότητας δρόμων πρόσβασης προς Χ.Υ.Τ.Α. Τ.Κ. Βλαχομάνδρας» προϋπολογισμού 10.243,90 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) (εισηγητής κ. Καρακώστας)

9.      Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή κρασπεδορείθρον για τη διευθέτηση των ομβρίων υδάτων οδού πρόσβασης προς Χ.Υ.Τ.Α.» Τ.Κ. Βλαχομάνδρας προϋπολογισμού 10.243,90 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ)(εισηγητής κ. Καρακώστας)

10.  Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Ναυπάκτου» προϋπολογισμού 289.789,56 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) (εισηγητής κ. Καρακώστας)

11.  Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Ολοκλήρωση Εργασιών Κέντρου Τέχνης και Πολιτισμού Ναυπάκτου» προϋπολογισμού 98.373,98 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) (εισηγητής κ. Καρακώστας)

12.  Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή τσιμεντένιας σκάλας και αγωγού ομβρίων Τ.Κ. Νεοκάστρου» προϋπολογισμού 9.883,74 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).(εισηγητής κ. Καρακώστας)

13.  Παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ασφαλτόστρωση γηπέδου μπάσκετ Τ.Κ Αράχωβας» (εισηγητής κ. Καρακώστας)

14.  Παράταση προθεσμίας του έργου: «Ανάπλαση- διαμόρφωση ανατολικού τμήματος πόλης Ναυπάκτου με σύνδεση των πλατειών Φαρμάκη- Πια Κεφαλοβρύσου- Τζαβελλαίων- Ησιόδου και Οξύλου» (εισηγητής κ. Καρακώστας)

15.  Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ Ασπριά, Κοκκινοχωρίου, Λιμνίτσας, Γρηγορίου Δ.Ε Αποδοτίας» (εισηγητής κ. Καρακώστας)

16.  Συγκρότηση επιτροπής εκτίμησης για μίσθωση ακινήτων από το Δήμο για το έτος 2016. (εισηγητής κ. Κοτρωνιάς)

17.  Έγκριση διενέργειας προμηθειών (εισηγητής κ. Κοτρωνιάς)

18.  Αναμόρφωση προϋπολογισμούκαι τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 2016 (εισηγητής κ. Κοτρωνιάς)

19.  Ανάθεση και σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών σε ιδιώτες για το έτος 2016 (εισηγητής κ. Κοτρωνιάς)

20.  Τροποποίηση της αριθμ.254/2015 απόφασης Δ.Σ. «περί ορισμού αρμοδίων για την υπογραφή επιταγών και για την διαδικασία έκδοσης αυτών» (εισηγητής κ. Κοτρωνιάς)

21.  Εκμίσθωση ακινήτου στη θέση «ΛουτροπηγήΣτάχτης-Πόριαρι Τ.Κ Στράνωμας»(εισηγητής κ. Κοτρωνιάς)

22.  Λήψη απόφασης εκμίσθωσης του δημοτικού ακινήτου της Τοπικής Κοινότητας Λεύκας και καθορισμός του χρονικού διαστήματος εκμίσθωσης (εισηγητής κ. Κοτρωνιάς)

23.  Λήψη απόφασης για δημοπράτηση αγροτικής έκτασης στη θέση “ΠΑΝΑΓΙΑ”   της Τ.Κ. Γαλατά - Δ.Ε. Χάλκειας (εισηγητής κ. Κοτρωνιάς)

24.  Λήψη απόφασης για δημοπράτηση αγροτικής έκτασης στη θέση “ΜΠΟΥΚΑ ΣΑΛΤΣΙΝΑ” της Τ.Κ. Γαλατά - Δ.Ε. Χάλκειας (εισηγητής κ. Κοτρωνιάς)

25.  Εξουσιοδότηση από το Δ.Σ. Δήμου Ναυπακτίας προς τον Πρόεδρο της Τ.Κ. Αμπελακιώτισσας κ. Δούρο Ιωάννη του Πολύκαρπου (εισηγητής κ. Κοτρωνιάς)

26.  Εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητή στο περιοδικό «Γεωργία- Κτηνοτροφία των εκδόσεων της εταιρείας ΑΓΡΟΤΥΠΟΣ Α.Ε» (εισηγητής κ. Κοτρωνιάς)

27.  Αποδοχή & διάθεση ποσού 470.000 ευρώ προερχόμενο από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για το έργο «Αποκατάσταση Ζημιών Οδικού Δικτύου στην ΤΚ Αράχωβας ΔΕ Πλατάνου Δήμου Ναυπακτίας που προκλήθηκαν από θεομηνία τον Ιανουάριο & Φεβρουάριο 2015» (εισηγητής κ. Κοτρωνιάς)

28.  Παραχώρηση χρήσης κτιρίου που βρίσκεται σε δημοτικό κτίριο ανατολικά του οικισμού Αντιρρίου και δίπλα στο νηπιαγωγείο Αντιρρίου, για τις ανάγκες του περιφερειακού ιατρείου Αντιρρίου (εισηγητής κ. Κοτσανάς)

29.  Μετατόπιση επίτονου δικτύου ΔΕΗ στη θέση Αηλιάδες της ΤΚ Βομβοκούς. (εισηγητής κ. Κοτσανάς)

30.  Μετατόπιση στύλου ΔΕΗ στην Τ.Κ Λυγιά Ναυπάκτου (εισηγητής κ. Κοτσανάς)

31.  Ορισμός μελών σε γνωμοδοτική επιτροπή για θέματα ανέλκυσης- απομάκρυνσης-εξουδετέρωσης ναυαγίων στις θαλάσσιες περιοχές δικαιοδοσίας του Κ.Λ Πατρών. (εισηγητής κ. Κοτσανάς)

32.  Τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας Τράπεζας Αγαθών (Κοινωνικής  Αλληλεγγύης )  Δήμου Ναυπακτίας (εισηγητής κ. Ράπτης)

33.  Εορτασμός Εθνικής Επετείου 25η Μαρτίου (εισηγητής κ. Ράπτης)

34.  Έκδοση Τοπικής Κανονιστικής απόφασης ρύθμισης της κυκλοφορίας για το εορτασμό της Εθνικής Επετείου 25ης Μαρτίου (εισηγητής κ. Ράπτης)

35.  Διοργάνωση  Μαθητικού Φεστιβάλ  αρχαίου θεάτρου Μακύνειας (εισηγητής κ. Ράπτης)

36.  Διοργάνωση 2ου Μαθητικού Φεστιβάλ Μοντέρνων Χορών.(εισηγητής κ. Ράπτης)

37.  Διοργάνωση εκδηλώσεων για την επέτειο της Απελευθέρωσης της Ναυπάκτου (εισηγητής κ. Ράπτης)

38.  Διοργάνωση εκδήλωσης «Οι επιπτώσεις του προσφυγικού – μεταναστευτικού ζητήματος στην Ελλάδα» (εισηγητής κ. Ράπτης)

39.  Συνδιοργάνωση του 5ου Διεθνή αγώνα δρόμου ΔΟΛΙΧΟΣ ΔΕΛΦΟΙ-ΟΛΥΜΠΙΑ 255 χμ. 22 – 23 – 24  Απριλίου 2016» (εισηγητής κ. Σύψας)

40.  Συνδιοργάνωση του 2ου ημιμαραθώνιου  αγώνα Ναυπάκτου “LepantoRun” και παράλληλων αγώνων την Κυριακή 17 Απριλίου 2016 (εισηγητής κ. Σύψας)

41.  Έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης ρύθμισης της κυκλοφορίας για την Συνδιοργάνωση του 5ου Διεθνή αγώνα δρόμου ΔΟΛΙΧΟΣ ΔΕΛΦΟΙ-ΟΛΥΜΠΙΑ 255 χμ. 22 – 23 – 24  Απριλίου 2016» (εισηγητής κ. Σύψας)

42.  Έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης ρύθμισης της κυκλοφορίας για την Συνδιοργάνωση του 2ου ημιμαραθώνιου  αγώνα Ναυπάκτου “LepantoRun” και παράλληλων αγώνων την Κυριακή 17 Απριλίου 2016 (εισηγητής κ. Σύψας)

43.  Υποβολή Προτάσεων υλοποίησης προγραμμάτων άθλησης για Όλους περιόδου 2016-2017, ψήφιση καταβολής αντιτίμου υπό μορφή διδάκτρων από τους αθλούμενους &  Προγραμματισμό πρόσληψης 4 ατόμων Π.Φ.Α (εισηγητής κ. Σύψας)

44.  Πρόσληψη  προσωπικού με σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με κάλυψη της δαπάνης από τουςΚεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, στα πλαίσια του προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2016.(εισηγητής κ.Σύψας)

45.  Παραχώρηση απλής χρήσης χώρου Ψανής και Γριμπόβου στο δήμο Ναυπακτίας, για την τοποθέτηση παιχνιδιών για την αναψυχή παιδιών (εισηγητής κ. Φράγκος)

46.  Λήψη Αποφάσεως περί ανανέωσης άδειας λειτουργίας Κολυμβητικής Δεξαμενής της Εταιρείας με την Επωνυμία « ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΠΑΝΟΥ Α.Ε.» στην περιοχή Παλαιοπαναγιάς Δήμου Ναυπακτίας (εισηγητής κ. Σύψας)

47.  Λήψη απόφασης για διατήρηση ή κατάργηση κενωθείσας θέσης περιπτέρου στην Τ.Κ. Σίμου –ΔΕ Πυλήνης του Δήμου Ναυπακτίας. (εισηγητής κ. Σύψας).

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού ΣυμβουλίουΣιαμαντάς  Γεώργιος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενέργεια)

 1. Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
 2. Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
 3. Διευθυντή Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
 4. Διευθυντή Περιβάλλοντος (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
 5. Διευθυντή Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικών Υποθέσεων (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενημέρωση)

 1. Εργατικό Κέντρο Ναυπακτίας και Δωρίδας.
 2. Ομοσπονδία Επαγγελματιών και Βιοτεχνών.
 3. Σύλλογο Μηχανικών Ναυπάκτου.
 4. Τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.
 5. Ο.ΣΥ.Ν.
 6. Τεχνικό Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας.
 7. Πρόεδρο Σωματείου Ταξί

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου