Δευτέρα 21 Μαρτίου 2016

Το νέο δ.σ. του "ΕΡΜΗΣ"


Στην Ναύπακτο, στα γραφεία του Σωματείου ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ «Ο ΕΡΜΗΣ», την 18η Μαρτίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 21:15μμ., συνήλθαν τα εκλεγμένα από τη Γενική Συνέλευση της 17ης Μαρτίου 2016 μέλη του Διοικητικού Συμβούλιο του Σωματείου σε πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή τους, μετά από πρόσκληση του πλειοψηφούντος συμβούλου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του Καταστατικού.
Παρόντες οι : 1) Βασιλόπουλος Νίκος, 2) Γιαννίκας Σωτήρης,  3) Ευθυμιόπουλος Ευθύμιος, 4) Λαβίδα Χριστίνα, 5) Μελίστας Χαράλαμπος, 6) Παπαϊωάννου Αποστόλης, και 7) Φράγκου Παγώνα.
Απουσιάζουν οι : –

 Θέματα ημερησίας διάταξης :
  1. Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα
Την προσωρινή προεδρία ανέλαβε το μέλος που πλειοψήφισε σε σταυρούς, κ. Παπαϊωάννου Αποστόλης, ο οποίος κάλεσε το σώμα να προχωρήσει στη συζήτηση των θεμάτων, σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη.
 Θέμα 1ο: Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του συλλόγου σε Σώμα
Τα μέλη προχωρούν στη συγκρότησή τους σε Σώμα και στην εκλογή προσώπων για τις θέσεις του Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γραμματέα και Ταμία. Ακολουθεί σχετική συζήτηση και εκλέγεται  Πρόεδρος κ. Παπαϊωάννου Αποστόλης (κατά πλειοψηφία), Αντιπρόεδρος η κ. Φράγκου Παγώνα (ομόφωνα), Γραμματέας ο κ Βασιλόπουλος Νίκος (κατά πλειοψηφία) και  Ταμίας ο κ. Ευθυμιόπουλος Ευθύμιος (ομόφωνα)

Μετά τη συγκρότησή του σε σώμα, σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής:

  1. Παπαϊωάννου Αποστόλης, Πρόεδρος
  2. Φράγκου Παγώνα, Αντιπρόεδρος
  3. Βασιλόπουλος Νίκος, Γραμματέας
  4. Ευθύμιος Ευθυμιόπουλος Ταμίας
  5. Γιαννίκας Σωτήρης, μέλος
  6. Λαβίδα Χριστίνα, μέλος
  7. Μελίστας Χαράλαμπος, μέλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου