Σάββατο 19 Μαρτίου 2016

Παρουσίαση Μητρώου Πλατάνων Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ναυπάκτου
Παραδόθηκε στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ναυπάκτου το Μητρώο Πλατάνων του παραλιακού μετώπου Γριμπόβου και Ψανής. Το μητρώο αποτελείται από έναν τόμο 300 σελίδων με αντίστοιχη ψηφιακή έκδοση και περιέχει μόνιμα στοιχεία των πλατάνων Γριμπόβου και Ψανής, όπως είδος, θέση , διαθέσιμο αυξητικό χώρο και μεταβαλλόμενα στοιχεία, τα οποία εξαρτώνται από την αύξηση και κλάδευση τους, όπως ύψος, στηθιαία διάμετρο και εύρος κόμης.

Ακόμη περιλαμβάνει στοιχεία αξιολόγησης των δένδρων, όπως ζωτικότητα, υγεία, σταθερότητα, προβλήματα κορμού, κόμης και ριζών, και ασθένειες που προκύπτουν από μύκητες ή έντομα.

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία γίνεται εκτίμηση της κατάστασης κάθε δένδρου και προτείνονται τα απαραίτητα μέτρα, που πρέπει να ληφθούν. Με την βοήθεια των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS) έχει χαρτογραφηθεί η περιοχή και έχει αποτυπωθεί ακριβώς η θέση του κάθε δένδρου. Κάθε δένδρο υποστηρίζεται από βάση δεδομένων με τα αναφερόμενα στοιχεία και τα προτεινόμενα μέτρα, τα οποία θα παρακολουθούνται και θα ενημερώνονται κατά τακτά χρονικά διαστήματα μετά από επιτόπιους ελέγχους.

Τα πλατάνια του παραλιακού μετώπου αποτελούν σημείο αναφοράς για την πόλη μας. Είναι υποχρέωση μας να τα προστατεύσουμε και να τα διατηρήσουμε. Οφείλουμε να είμαστε σε εγρήγορση ιδιαίτερα τώρα που η ασθένεια του μεταχρωματικού έλκους του πλατάνου, η οποία επιφέρει νέκρωση τους, έχει πλέον επεκταθεί σε 4 Νομούς της Πελοποννήσου: Αρκαδίας, Αχαΐας, Ηλείας και Μεσσηνίας.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου