Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2016

Τη Δευτέρα, σύγκληση δ.σ. Ναυπακτίας
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ     7-1-2016

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ                                                ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 189

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Πληροφορίες: Μηνόπουλος Αθανάσιος

Ταχ.Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37

Ναύπακτος 30300

Τηλ:2634360143                                                         ΠΡΟΣ

FAX: 2634360121                                         

 1. κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους
 2. κ. Δήμαρχο
 3. κ. Πρόεδρο Δ.Κ. Ναυπάκτου
 4. κ. Εκπρόσωπο Τ.Κ. Βλαχομάνδρας
 5. κ. Εκπρόσωπο Τ.Κ. Σκάλας
 6. κ. Εκπρόσωπο Τ.Κ. Σίμου


         ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπακτίας»


       Σας προσκαλούμε, στις  11-1-2016  ημέρα Δευτέρα  και ώρα  18:30 να προσέλθετε στο  Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

    

 1. Ενημέρωση  για την  λειτουργία  ΧΥΤΑ   Βλαχομάνδρας   καθώς  και  για το Τοπικό Σχέδιο  Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων (Τ Σ Δ) της  1η ΓΕΝ  Αιτωλ/νίας, κατ’ εφαρμογή  του νέου Εθνικού  Σχεδίου Διαχείρισης  Αποβλήτων (Ε Σ Δ Α). (Εισηγ. κ.Σαλαμούρας).
 2. Παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου « Ανάπλαση κεντρικού δρόμου Τ.Κ. Σίμου » της πράξης με τίτλο «  Βελτίωση και ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων οικισμού Σίμου Πυλήνης » της Δ.Ε. Πυλήνης. (Εισηγητής κ. Καρακώστας).
 3. Παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου « Ανάπλαση Δραγατσούλας Τ.Κ.  Σίμου » της πράξης με τίτλο «  Βελτίωση και ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων οικισμού Σίμου Πυλήνης » της Δ.Ε. Πυλήνης. (Εισηγητής κ. Καρακώστας).
 4. Παράταση συνολικής προθεσμίας του έργου « Ανακατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων στη Τ.Κ. Γαβρολίμνης Δ.Ε. Χάλκειας Δήμου Ναυπακτίας». (Εισηγητής κ. Καρακώστας).
 5. Παράταση συνολικής προθεσμίας του έργου «Ανακατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων στη Τ.Κ. Λυγιά  Δ.Ε. Ναυπάκτου Δήμου Ναυπακτίας». (Εισηγητής κ. Καρακώστας).
 6. Παράταση συνολικής προθεσμίας του έργου «Κατασκευή κτιρίων Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.) του συλλόγου «ΑΛΚΥΟΝΗ». (Εισηγητής κ. Καρακώστας).
 7. Ορισμός δύο (2) δημοτικών συμβούλων μετά των αναπληρωτών τους ως μέλη στην επιτροπή παραλαβής έργων αξίας μέχρι 5.869,40 ευρώ, για το έτος 2016, κατόπιν κληρώσεως. (Εισηγητής κ. Καρακώστας).
 8. Ορισμός δημοτικού συμβούλου μετά του αναπληρωτή του  ως μέλους της επιτροπής βεβαίωσης καλής εκτέλεσης εργασιών - ΠΔ 28/80, για το έτος 2016, κατόπιν κληρώσεως. (Εισηγ.κ. Κοτρωνιάς).
 9. Εκμίσθωση ακινήτου στην θέση «ΑΜΠΛΑ» της Τ.Κ. Σκάλας για δημιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων. (Εισηγ.κ.Κοτρωνιάς).
 10. Αίτηση της Τσιάμη Θεοδώρας για μείωση μισθώματος Δημοτικού καταστήματος Τ.Κ. Σίμου Δ.Ε.  Πυλήνης. (Εισηγ.κ.Κοτρωνιάς).
 11. Μετατόπιση στύλου ΔΕΗ στη Τ.Κ. Κρυονερίων Δ.Ε. Αποδοτίας.  (Εισηγητής κ. Κοτσανάς).
 12. Διάθεση κενού οικογενειακού τάφου στο κοιμητήριο Αγίου Γεωργίου Ναυπάκτου.  (Εισηγητής κ. Κοτσανάς).
 13. Ορισμός ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού μέλους στις επιτροπές αρμοδιότητας Λιμεναρχείου Μεσολογγίου α) για τον χαρακτηρισμό παραλιακών χώρων ως πολυσύχναστων ή μη για την πρόσληψη ναυαγοσώστη και β) θεμάτων θαλασσίων μέσων αναψυχής  (Εισηγητής κ. Κοτσανάς).
 14. Ορισμός ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού μέλους σε γνωμοδοτική επιτροπή για θέματα ανέλκυσης – απομάκρυνσης – εξουδετέρωσης ναυαγίων στις θαλάσσιες περιοχές δικαιοδοσίας του Λιμεναρχείου Μεσολογγίου. (Εισηγητής κ. Κοτσανάς).


Ο Πρόεδρος του Δημοτικού ΣυμβουλίουΣιαμαντάς  Γεώργιος
             ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενέργεια)

 1. Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
 2. Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
 3. Διευθυντή Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
 4. Διευθυντή Περιβάλλοντος (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
 5. Διευθυντή Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικών Υποθέσεων (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενημέρωση)

 1. Εργατικό Κέντρο Ναυπακτίας και Δωρίδας.
 2. Ομοσπονδία Επαγγελματιών και Βιοτεχνών.
 3. Σύλλογο Μηχανικών Ναυπάκτου.
 4. Τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.
 5. Ο.ΣΥ.Ν.
 6. Τεχνικό Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου