Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2016

Αλλαγές στην αξιολόγηση των Δ.Υ.

 
Στην πάταξη της «κομματοκρατίας» στο Δημόσιο και στη βελτίωση των ικανοτήτων των δημοσίων υπαλλήλων στοχεύει το νομοσχέδιο για τη σύσταση Εθνικού Μητρώου Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, την αξιολόγηση των υπαλλήλων και το νέο σύστημα επιλογής προϊσταμένων, τόνισε ο αναπληρωτής υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης Χριστόφορος Βερναρδάκης.

Παρουσιάζοντας το νομοσχέδιο, το οποίο θα κατατεθεί στη Βουλή την προσεχή Πέμπτη, ο κ. Βερναρδάκης είπε ότι στο Μητρώο εντάσσονται δημόσιοι υπάλληλοι και μέλη ΔΕΠ ΑΕΙ και ΑΤΕΙ με αυξημένα διοικητικά και εκπαιδευτικά προσόντα και από αυτή τη «δεξαμενή» θα επιλέγονται τα πρόσωπα που θα στελεχώσουν τις διοικητικές θέσεις αυξημένης ευθύνης.

Σε αυτές περιλαμβάνονται οι γενικοί γραμματείς, οι αναπληρωτές γενικοί γραμματείς και οι ειδικοί γραμματείς των υπουργείων, οι πρόεδροι, οι διοικητές, οι διευθύνοντες σύμβουλοι και όλα τα μέλη των διοικήσεων των δημοσίων νομικών προσώπων, των οποίων ο διορισμός διενεργείται από την κυβέρνηση.

Όπως ανέφερε, τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται για την εγγραφή στο Μητρώο (υψηλός βαθμός σε αξιολογήσεις, κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, διοικητική εμπειρία κ.λπ.) τα διαθέτουν περί τις 40.000-50.000 υπάλληλοι. Σε αυτό δεν θα έχουν τελικά δικαίωμα εγγραφής στελέχη του ιδιωτικού τομέα παρά μόνο εάν υπάρχει αδυναμία κάλυψης επιτελικής θέσης σε ΝΠΙΔ από τα υπάρχοντα μέλη του Μητρώου.

Η επιλογή θα γίνεται από ειδικό συμβούλιο, υπό το ΑΣΕΠ, βάσει των προσόντων των υποψηφίων, γεγονός που εκτιμάται ότι θα συμβάλει στην αποκομματικοποίηση του δημοσίου τομέα.

Η εφαρμογή στην πράξη εκτιμάται ότι θα απαιτήσει δύο με τρία χρόνια, καθώς απαιτείται σειρά παρεμβάσεων όπως η σύσταση του Μητρώου, η δημιουργία οργανογραμμάτων στις υπηρεσίες που δεν διαθέτουν, καθώς και η επαναξιολόγηση των ήδη υπαρχόντων των υπουργείων. Ο αναπληρωτής υπουργός σημείωσε ότι η στελέχωση με το νέο σύστημα θα γίνει ομαλά, καθώς το μέτρο θα εφαρμοστεί όπου οι σχετικές θέσεις είναι κενές ή λήγει η θητεία των στελεχών.

Αξιολόγηση υπαλλήλων σε όλο το Δημόσιο, αλλά και προϊσταμένων

Όσον αφορά το σύστημα αξιολόγησης, αυτό περιλαμβάνει τη «βαθμολόγηση» των μονίμων υπαλλήλων και των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε όλο το δημόσιο τομέα (εξαιρούνται οι εκπαιδευτικοί και οι θρησκευτικοί λειτουργοί) από τους προϊσταμένους τους αλλά και των τελευταίων από τους υφισταμένους τους.

Υπάρχει επίσης μέριμνα και για την αξιολόγηση των υπηρεσιών από τους συναλλασσόμενους πολίτες ανά δίμηνο.

Σύμφωνα με τον κ. Βερναρδάκη, το νέο σύστημα αξιολόγησης δεν έχει τιμωρητικό χαρακτήρα, καθώς δεν συνδέεται με διαθεσιμότητες ή με απολύσεις. Αποτελεί εργαλείο βελτίωσης της απόδοσης των υπαλλήλων και των δομών του Δημοσίου, γεγονός που θα έχει θετικό αντίκτυπο στις παρεχόμενες υπηρεσίες προς την κοινωνία» υπογράμμισε.

Η διαδικασία αξιολόγησης εκτιμάται ότι θα αρχίσει περί τα τέλη του 2016.

Πώς θα γίνει η επιλογή προϊσταμένων

Σχετικά με την επιλογή προϊσταμένων (γενικών διευθυντών, διευθυντών, τμηματαρχών) λαμβάνονται υπόψη τα τυπικά, εκπαιδευτικά προσόντα και τα προσόντα επαγγελματικής κατάρτισης, η εμπειρία στην άσκηση καθηκόντων ευθύνης (συμπεριλαμβανομένης της θητείας στον ιδιωτικό τομέα), ο βαθμός της αξιολόγησης, καθώς και η μοριοδότηση από τη συνέντευξη.

Η συνέντευξη, την οποία διενεργεί ανεξάρτητη επιτροπή υπό το ΑΣΕΠ, θα είναι ανοιχτή για το κοινό και θα κρατούνται πρακτικά ώστε να διασφαλιστεί το αδιάβλητο του συστήματος και να αποφευχθούν τυχόν πρακτικές αναπαραγωγής του πελατειακού συστήματος.

Η διαδικασία επιλογής των γενικών διευθυντών με το νέο σύστημα θα αρχίσει αμέσως μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου με την προοπτική να έχει ολοκληρωθεί σε δύο μήνες, ενώ οι διευθυντές και οι τμηματάρχες θα έχουν επιλεγεί το αργότερο έως τον Ιούνιο.


πηγή:ΑΜΠΕ
- See more at: http://airetos.gr/default.aspx?pageid=17553#sthash.Q0QoshjC.dpuf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου