Τρίτη 2 Αυγούστου 2016

Το Προεδρικό Διάταγμα για τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. -Τι αλλάζει σε τοποθετήσεις, μεταθέσεις και άδειες


Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Προεδρικό Διάταγμα με τις διατάξεις του οποίου ρυθμίζονται θέματα μεταθέσεων, αποσπάσεων και μετακινήσεων του ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας.
Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο της εκπεφρασμένης βούλησης της πολιτικής και φυσικής ηγεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας να διαμορφωθεί, σταδιακά και υπεύθυνα, ένα σύγχρονο οργανωτικό και κανονιστικό πλαίσιο, το οποίο θα αποτελεί τη σταθερή λειτουργική και επιχειρησιακή βάση του Σώματος, προς όφελος της χώρας, της κοινωνίας αλλά και του ίδιου του προσωπικού του.
Με τις ρυθμίσεις επιχειρείται η ορθολογική, αποτελεσματική και κατά τρόπο αντικειμενικό και δίκαιο βελτίωση του θεσμικού πλαισίου μέσω στοχευμένων και ουσιαστικών παρεμβάσεων.
Παράλληλα, ικανοποιούνται σχετικά αιτήματα του ίδιου του προσωπικού, όπως αυτά έχουν κατά καιρούς εκφραστεί μέσω των συνδικαλιστικών του εκπροσώπων.

Μερικές από τις αλλαγές, που περιλαμβάνονται στο Π.Δ. (75/2016 – ΦΕΚ 138, τεύχος Α’), για το αστυνομικό προσωπικό (τροποποίηση διατάξεων Π.Δ. 100/2003):
· Το αστυνομικό προσωπικό που αποσπάται – μετακινείται με πρωτοβουλία της Υπηρεσίας δεν «χάνει» τα μόρια απόσπασης.
· Μόρια που λαμβάνει αστυνομικός λόγω αποστάσεως από τον τόπο συμφερόντων του ή τον τόπο εργασίας ή ασκήσεως επαγγέλματος της συζύγου, θα διαγράφονται όχι μόνο μετά την κοινοποίηση της διαταγής μετάθεσης στον τόπο συμφερόντων του, αλλά και μετά την ακύρωση της μετάθεσης σε οποιαδήποτε περιοχή μετάθεσης.
· Η υποβολή δήλωσης αλλαγής τόπου συμφερόντων μεταβάλλει τον αριθμό μορίων που συγκεντρώθηκαν με βάση τον προηγούμενο τόπο συμφερόντων.
· Αυξάνεται ο χρόνος υποχρεωτικής παραμονής από ένα σε δύο έτη, όλων των νεοεξερχόμενων από τις Σχολές (Υπαστυνόμων Β’ και Αστυφυλάκων) σε Αστυνομικά Τμήματα και Αστυνομικούς Σταθμούς.
· Όποιος τοποθετείται σε υπηρεσία γραφείου, όταν επαναφέρεται στην ενέργεια θα επιστρέφει στην περιοχή μετάθεσης που υπηρετούσε.
· Εκτός της διαδικασίας μοριοδότησης τίθενται όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 3, παρ.3 του Π.Δ. 100/2003 (πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, διαζευγμένοι με επιμέλεια τέκνων κ.ά.) σε ό,τι αφορά στις αποσπάσεις. Οι περιπτώσεις θα εξετάζονται με υπηρεσιακά-κοινωνικά κριτήρια.
· Δίδεται η δυνατότητα προκήρυξης συμπληρωματικών μεταθέσεων και σε όσους κατέχουν οργανική θέση Ανθυπαστυνόμου – Αρχιφύλακα.
· Οι θέσεις των νεοπροαχθέντων Αρχιφυλάκων θα προκηρύσσονται υποχρεωτικά στις Διευθύνσεις Αστυνομίας όπου δεν υπάρχουν επιλαχόντες με τόπο συμφερόντων από τους πίνακες των τακτικών μεταθέσεων του ίδιου έτους (με εξαίρεση της ΓΑΔΑ).
· Δικαστικοί συμπαραστάτες και διαζευγμένοι με επιμέλεια τέκνου δεν θα μετατίθενται εκτάκτως, αλλά θα αποσπώνται κατ’ έτος και για όσο διάστημα υφίστανται οι υπηρεσιακές ανάγκες.
· Η αμοιβαία μετάθεση θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με βάση τη σειρά επιλαχόντων από τους πίνακες τακτικών μεταθέσεων του τρέχοντος έτους.
· Παρέχεται η δυνατότητα απόσπασης σε Υπηρεσίες, που εδρεύουν στην περιοχή μετάθεσης της ΓΑΔΑ, για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που κατέχουν θέση στο Προεδρείο ή στην εκτελεστική γραμματεία των Δευτεροβάθμιων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων.
· Μπορεί να πραγματοποιηθεί εκτάκτως μετάθεση σε περίπτωση θανάτου γονέα ή αδελφού, που υπηρετούσε στην ΕΛ.ΑΣ. και τραυματίστηκε θανάσιμα κατά την εκτέλεση του καθήκοντος.

Σε ό,τι αφορά τους Συνοριακούς Φύλακες και Ειδικούς Φρουρούς (τροποποίηση διατάξεων Π.Δ. 211/2005):
· Εναρμονίζεται η μοριοδότηση από εργασία συζύγου των ειδικών φρουρών με αυτή των αστυνομικών.
· Όσοι αποσπώνται στον τόπο συμφερόντων τους θα χάνουν τυχόν μοριοδότηση λόγω απόστασης.
· Παρέχεται η δυνατότητα απόσπασης λόγω εκλογής ως δημοτικών συμβούλων.
· Θεσπίζεται η δυνατότητα προκήρυξης συμπληρωματικών μεταθέσεων.

Σε ό,τι αφορά στις άδειες του Αστυνομικού Προσωπικού (τροποποίηση διατάξεων Π.Δ. 27/1986):
· Χορηγείται τριήμερη άδεια στους άνδρες αστυνομικούς σε περίπτωση γέννησης τέκνου.
· Δίδεται πενθήμερη άδεια μετ’ αποδοχών σε περίπτωση θανάτου συγγενούς έως β’ βαθμού εξ αίματος ή έως α’ βαθμού εξ αγχιστείας.
· Γονείς με επιμέλεια τέκνων με αναπηρία τουλάχιστον 67% (ή σύζυγο με ίδιο ποσοστό αναπηρίας) δικαιούνται μείωση ωραρίου εργασίας κατά μία ώρα ημερησίως ή χορήγηση 20ήμερης άδειας.
· Θεσπίζονται άδειες για εξωσωματική γονιμοποίηση.
· Καθιερώνεται ειδική άδεια έως 22 εργάσιμες ημέρες το χρόνο σε όσους πάσχουν (οι ίδιοι ή μέλος οικογενείας) από νόσημα που χρήζει περιοδικής νοσηλείας.
· Επεκτείνεται κατά δύο έτη η άδεια ανατροφής τέκνου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου