Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2015

9 Δεκεμβρίου «Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπακτίας».
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ       4-12-2015
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ                               ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 34198
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληροφορίες: Μηνόπουλος Αθανάσιος
Ταχ.Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37
Ναύπακτος 30300
Τηλ: 2634360143                                                        ΠΡΟΣ
FAX: 2634360121     

 1. κ.κ Δημοτικούς Συμβούλους
 2. κ. Δήμαρχο
  κ. Πρόεδρο Δ.Κ. Ναυπάκτου
  κ. Εκπρόσωπο Τ.Κ. Περίστας
  ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπακτίας».
         Σας προσκαλούμε, στις  9-12-2015  ημέρα  Τετάρτη   και ώρα  17:00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης  για το έργο «Επέκταση αποχετευτικού  δικτύου λυμάτων Ναυπάκτου». ( εισηγητής κ. Κοτρωνιάς).
 2. Aποστολή απολογισμού-ισολογισμού οικ.έτους 2014 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου. (εισηγητής κ.Φράγκος).
 3. Αντικατάσταση μέλους του Δ.Σ της της Κ.Ε.Δ.Ν.-τροποποίηση της αρ.325/2015 ΑΔΣ. (εισηγητής κ.Δήμαρχος).
 4. Ορισμός εκπροσώπου του δήμου (Δημ.Συμβούλου) με τον αναπληρωτή του στην επιτροπή του δασαρχείου «Διεξαγωγή δημοπρασιών ενοικίασης του αποκλειστικού δικαιώματος της κάρπωσης των μη εκμεταλλευομένων με αυτεπιστασία δημοσίων δασών»  για την διετία 2016-2017 .  (εισηγητής κ.Δήμαρχος).
 5. Ορισμός εκπροσώπου του δήμου (Δημ.Συμβούλου)  με τον αναπληρωτή του στην επιτροπή του δασαρχείου «Ανάθεση μικροεργολαβιών και παραλαβής των έργων αυτών» αυτών για την διετία 2016-2017 . (εισηγητής κ.Δήμαρχος).
 6. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση εποχικών ή άλλων πρόσκαιρων αναγκών. (έκτακτων αναγκών)». (εισηγητής κ.Σύψας).
 7. Απολογισμός της εμποροπανήγυρης έτους 2015. (εισηγητής κ.Σύψας).
 8. Εκδοση απόφασης για κατάργηση ή διατήρηση κενωθείσας θέσης περιπτέρου στην Τ.Κ. Περίστας. ( εισηγητής κ. Σύψας).
 9. Συμμετοχή στο πρόγραμμα δακοκτονίας 2016. ( εισηγητής κ. Σύψας).
 10. Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας έργου ‘’ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΝΩ ΧΩΡΑΣ’. ( εισηγητής κ. Κοτσανάς ).
 11. Υποβολή πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αναπλάσεις Τ.Δ. Δήμου της Δ.Ε. Πυλήνης» ( εισηγητής κ. Καρακώστας).
 12. Υποβολή πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Εσωτερική οδοποία Τ.Κ. Βομβοκούς» ( εισηγητής κ. Καρακώστας).
 13. Εγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.)  του έργου «Εσωτερική Οδοποιία ΤΚ Τερψιθέας». ( εισηγητής κ. Καρακώστας).
 14. Εγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.)  του έργου «Εσωτερική Οδοποιία Δ.Κ.Ναυπάκτου». ( εισηγητής κ. Καρακώστας).
 15. Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του υποέργου 1ου «Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Ναυπάκτου» της πράξης «Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Ναυπάκτου». ( εισηγητής κ. Καρακώστας).
 16. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του υποέργου 3ου «Ολοκλήρωση εργασιών Κέντρου Τέχνης και Πολιτισμού Ναυπάκτου» της πράξης «Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Ναυπάκτου». ( εισηγητής κ. Καρακώστας).
 17. Παράταση συνολικής προθεσμίας του υποέργου 1ου «Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Ναυπάκτου» της πράξης «Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Ναυπάκτου». ( εισηγητής κ. Καρακώστας).
 18. Παράταση συνολικής προθεσμίας του υποέργου 3ου «Ολοκλήρωση Εργασιών Κέντρου Τέχνης και Πολιτισμού Ναυπάκτου» της πράξης «Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Ναυπάκτου». ( εισηγητής κ. Καρακώστας).
 19. Αναμόρφωση προϋπολογισμού του δήμου έτους 2015. (εισηγητής κ. Κοτρωνιάς).
 20. Αλλαγή χρηματοδότησης δαπανών  πρ/σμού  δήμου έτους  2015 (εισηγητής κ. Κοτρωνιάς).
 21. Απόδοση των μισθωμάτων  αγροτεμαχίων  Τ.Κ.  Γαλατά  στην Α/θμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου για την αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών του Δημοτικού Σχολείου Γαλατά. (εισηγητής κ. Κοτρωνιάς).
 22.  Προπληρωμή δαπανών του έργου «Κέντρο Τέχνης & Πολιτισμού Δήμου Ναυπακτίας»-6ος λογαριασμός- του προγράμματος leader. (εισηγητής κ. Κοτρωνιάς).
 23.  Προπληρωμή δαπανών της πράξης «Κέντρο Τέχνης & Πολιτισμού Δήμου Ναυπακτίας»-υποέργο «Εξοπλισμος λειτουργίας» - του προγράμματος leader.  (εισηγητής κ. Κοτρωνιάς).
 24. Προπληρωμή δαπανών του έργου «προβολη & προώθηση συγκριτικών πλεονεκτημάτων περιοχής Παρέμβασης (δημιουργια τοπικου κεντρου Τουριστικης & Πολιτιστικής Πληροφόρησης (κτίριο "Ναυπακτία")» του προγράμματος leader AΛΙΕΙΑΣ 2007-20. (εισηγητής κ. Κοτρωνιάς).
 25. Διοργάνωση  εκδηλώσεων «Χριστούγεννα – Πρωτοχρονιά – Θεοφάνεια 2015-2016 στον Δήμο Ναυπακτίας» και έγκριση δαπανών. ( εισηγητής κ. Ράπτης).
 26. Χρήση σχολικού λεωφορείου στους Δημοτικούς Παιδικούς – Βρεφονηπιακούς Σταθμούς. ( εισηγητής κ. Ράπτης).                                                 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου


  Σιαμαντάς ΓεώργιοςΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενέργεια)

 1. Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
 2. Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
 3. Διευθυντή Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
 4. Διευθυντή Περιβάλλοντος (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
 5. Διευθυντή Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικών Υποθέσεων (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενημέρωση)

 1. Εργατικό Κέντρο Ναυπακτίας και Δωρίδας.
 2. Ομοσπονδία Επαγγελματιών και Βιοτεχνών.
 3. Σύλλογο Μηχανικών Ναυπάκτου.
 4. Τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.
 5. Ο.ΣΥ.Ν.
 6. Τεχνικό Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου