Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2015

Δευτέρα 21/12 Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπακτίας


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ      17-12-2015
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ                               ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 35920
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληροφορίες: Μηνόπουλος Αθανάσιος
Ταχ.Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37
Ναύπακτος 30300
Τηλ: 2634360143                                                        ΠΡΟΣ
FAX: 2634360121     
1.      κ.κ Δημοτικούς Συμβούλους
2.      κ. Δήμαρχο
3.      κ. Πρόεδρο Δ.Κ. Ναυπάκτου
4.      κ.Πρόεδρο Τ.Κ.Μακύνειας
5.      κ. Εκπρόσωπο Τ.Κ. Αμπελακιώτισσας

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπακτίας».
       Σας προσκαλούμε, στις  21-12-2015  ημέρα  Δευτέρα  και ώρα   18:30 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.      Εγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου «Τοίχος αντιστήριξης στην Τ.Κ. Παλαιοπύργου». (Εισηγητής κ. Καρακώστας).
2.      Έγκριση του προϋπολογισμού 2016 του  Κληροδοτήματος Τσώνη ( εισηγητής κ. Κοτρωνιάς).
3.      Έγκριση του προϋπολογισμού 2016 του  Κληροδοτήματος «Νικ. Σπ. Γραββάνη» (εισηγητής κ. Κοτρωνιάς)
4.      Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2016 Κληροδοτήματος "Δ. ΠΛΟΥΜΗ" (εισηγητής κ. Κοτρωνιάς)
5.      Εξουσιοδότηση από το Δ.Σ. Δήμου Ναυπακτίας προς τον Εκπρόσωπο της Τ.Κ. Αμπελακιώτισσας κ. Δούρο Ιωάννη του Πολυκάρπου (εισηγητής κ. Κοτρωνιάς)
6.      Αίτηση για μείωση μισθώματος ακινήτου (πρώην Δημοτικό Σχολείο) Τ.Κ. Στράνωμας Δ.Ε. Πυλλήνης (εισηγητής κ. Κοτρωνιάς).
7.      Αναμορφώσεις προϋπολογισμού (εισηγητής κ. Κοτρωνιάς)
8.      Έγκριση διενέργειας προμηθειών (εισηγητής κ. Κοτρωνιάς)
9.      Παράταση – Τροποποίηση της ισχύουσας σύμβασης προμήθειας τροφίμων Δημοτικών Παιδικών σταθμών και συγκεκριμένα των ειδών Αρτοποιείου ποσού «2.094,44 €» μεταξύ του Δήμου Ναυπακτίας και του προμηθευτή Μήτρου Αριστείδη για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών. (εισηγητής κ. Κοτρωνιάς).
10.  Παράταση – Τροποποίηση της ισχύουσας σύμβασης προμήθειας τροφίμων Δημοτικών Παιδικών σταθμών και συγκεκριμένα των ειδών Ιχθυοπωλείου ποσού «3.714,23 €» μεταξύ του Δήμου Ναυπακτίας και του προμηθευτή Λόη Γρηγόρη για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών. (εισηγητής κ. Κοτρωνιάς).
11.  Παράταση – Τροποποίηση της ισχύουσας σύμβασης προμήθειας τροφίμων Δημοτικών Παιδικών σταθμών και συγκεκριμένα των ειδών Κρεοπωλείου ποσού «4.344,44 €» μεταξύ του Δήμου Ναυπακτίας και του προμηθευτή Πλούμη Δημ. Λουκά για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών (εισηγητής κ. Κοτρωνιάς)
12.  Παράταση – Τροποποίηση της ισχύουσας σύμβασης προμήθειας τροφίμων Δημοτικών Παιδικών σταθμών και συγκεκριμένα των ειδών Οπωροπωλείου ποσού «7.800,00 €» μεταξύ του Δήμου Ναυπακτίας και του προμηθευτή Κουτσοσπύρου Χρ. & Σια Ο.Ε. για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών (εισηγητής κ. Κοτρωνιάς)
13.  Παράταση – Τροποποίηση της ισχύουσας σύμβασης προμήθειας τροφίμων Δημοτικών Παιδικών σταθμών και συγκεκριμένα των ειδών Παντοπωλείου ποσού «12.445,79 €» μεταξύ του Δήμου Ναυπακτίας και του προμηθευτή Δ. Πολυζώη – Χρ. Λαβίδα Ο.Ε. για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών (εισηγητής κ. Κοτρωνιάς)
14.  Παράταση – Τροποποίηση της ισχύουσας σύμβασης προμήθειας τροφίμων Δημοτικών Παιδικών σταθμών και συγκεκριμένα των ειδών Πτηνοπωλείου ποσού «2.100,00 €» μεταξύ του Δήμου Ναυπακτίας και του προμηθευτή Πλούμη Δημ. Λουκά για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών (εισηγητής κ. Κοτρωνιάς)
15.  Προπληρωμή δαπανών του έργου «Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Ναυπάκτου» της πράξης «Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Ναυπάκτου» - 7ος λογαριασμός του  προγράμματος Leader. (εισηγητής κ. Κοτρωνιάς)
16.  Πρόσληψη προσωπικού με ημερομίσθιο, με βάση τις διατάξεις της περίπτ. κ΄  παρ 2 του άρθρου 12 του Ν. 4071/2012 για το έτος 2016.  (Εισηγ. κ.Σύψας)
17.  Πρόσληψη προσωπικού για την υλοποίηση του προγράμματος «Άθληση για όλους» περιόδου 2015-2016 (Εισηγ. κ.Σύψας).
18.  Χρήση σχολικού λεωφορείου στους Δημοτικούς Παιδικούς – Βρεφονηπιακούς Σταθμούς (εισηγητής κ. Ράπτης).
19.  Έγκριση του ετήσιου σχεδίου δράσης 2016 της Κοινωφελούς Επιχείρησης δήμου Ναυπακτίας (εισηγητής κ. Κονίδας)
20.  Έγκριση της Εισηγητικής Εκθεσης  και του Προϋπολογισμού 2016  της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ναυπακτίας  και ανάκληση της αριθ.491/2015 ΑΔΣ. (εισηγητής κ. Κονίδας).
21.  Έγκριση 4ου ΑΠΕ (τακτοποιητικού) υποέργου ‘’ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΝΩ ΧΩΡΑΣ’’ (εισηγητής κ. Κοτσανάς).
22.  Παραχώρηση της χρήσης του Νηπιαγωγείου Μακύνειας στον Σύνδεσμο Αγάπης Ι.Ν. Αγίων Κων/νου και Ελένης-ανάκληση της αρ.560/2015 ΑΔΣ Ναυπακτίας και μερική ανάκληση της αρ.118/2010 ΑΔΣ Αντιρρίου. (Εισηγητής  κ. Κοτσανάς)

23.  Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου “ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΓΑΛΑΤΑ”» (Εισηγητής κ. Καρακώστας).
24.  Αίτημα του κ.Τσιρώνη Γεώργιου για την απαγόρευση στάθμευσης οχημάτων στην προβολή των τριών εξόδων ισογείου κτιρίου στην δημοτική οδό  Αποκαύκου 12  στη  Ναύπακτο, προκειμένου να λειτουργήσει κέντρο διασκέδασης. (Εισηγ. κ. Κονίδας).
                                                 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

  Σιαμαντάς Γεώργιος
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενέργεια)
 1. Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
 2. Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
 3. Διευθυντή Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
 4. Διευθυντή Περιβάλλοντος (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
 5. Διευθυντή Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικών Υποθέσεων (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενημέρωση)
 1. Εργατικό Κέντρο Ναυπακτίας και Δωρίδας.
 2. Ομοσπονδία Επαγγελματιών και Βιοτεχνών.
 3. Σύλλογο Μηχανικών Ναυπάκτου.
 4. Τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.
 5. Ο.ΣΥ.Ν.
 6. Τεχνικό Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου