Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2015

Έρχονται οι "αυτόματες ρυθμίσεις" .... δανείων!


Σε... καθεστώς αυτόματων ρυθμίσεων για όλα ανεξαιρέτως τα δάνεια ενήμερα και σε καθυστέρηση μας εντάσσει ο νέας γενιάς Κώδικας Δεοντολογίας που ετοιμάζει η τράπεζα της Ελλάδος.

Ο νέος Κώδικας, που αποτελεί μνημονιακή υποχρέωση της χώρας θα “πατάει”, όπως αποκαλύπτει το “Έθνος” πάνω σε ήδη δοκιμασμένα και αποτελεσματικά μοντέλα ρυθμίσεων και θα πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή μέχρι το τέλος Μαρτίου του 2016.

Πηγές σημειώνουν στην εφημερίδα πως πλέον οι δανειολήπτες θα “γκρουπάρονται” ανάλογα με το είδος του δανείου, το υπόλοιπο οφειλής αν είναι ενήμεροι η όχι. Σε αυτό βοηθά και η κατηγοριοποίηση των δανείων σε καθυστέρηση, την οποία έχει ολοκληρώσει η ΤτΕ.

Για παράδειγμα, ένας δανειολήπτης που έχει αποπληρώσει το ήμισυ του στεγαστικού του και συνεχίζει να είναι ενήμερος, παρότι “ζορίζεται” στην εξυπηρέτησή του, θα έχει τη δυνατότητα επιμήκυνσης τςη διάρκειας αποπληρωμής και η δόση δεν θα ξεπερνά π.χ. το 20% του μηνιαίου εισοδήματός του.

Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα ανάχωμα για να μην βγουν νέα δάνεια στο “κόκκινο”, ενώ μέσα από απλουστευμένα μοντέλα να επιταχυνθούν οι διαδικασίες ρύθμισης.

Στον νέο Κώδικα θα υπάρχει και πρόβλεψη και για δυο μείζονος σημασίας θέματα που αφορούν την αδειοδότηση και συμπεριφορά των εξειδικευμένων εταιρειών διαχείρισης καθυστερούμενων οφειλών οι οποίες θα αναλάβουν το έργο τςη ανάκτησης σημαντικού τμήματος των “κόκκινων” δανείων.

Σημειώνεται πως οι τράπεζες θα εξακολουθήσουν να είναι οι “κυρίες” των δανείων και οι εταιρείες θα αναλάβουν το κομμάτι της διαχείρισης. Θα μπορούν με άλλα λόγια να προτείνουν και να προχωρούν σε ρύθμιση αλλά και στην αναχρηματοδότηση του οφειλέτη, με την ΤτΕ να ελέγχει και να αξιολογεί τις εξειδικευμένες εταιρείες.

Σύμφωνα με τραπεζικά στελέχη σκοπός είναι να μετατραπούν σε υγιές ένα μεγάλο κομμάτι από τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια προσφέροντας τα κατάλληλα προϊόντα στους πελάτες που με δυσκολία τα βγάζουν πέρα αλλά παραμένουν συνεργάσιμοι, εστιάζοντας σε μακροπρόθεσμες και βιώσιμες ρυθμίσεις.

Σημειώνεται πως πριν η τράπεζα προχωρήσει σε ρυθμίσεις θα αξιολογούνται τα εξής:

-η οικονομική κατάσταση του δανειολήπτη

-το συνολικό ύψος και η φύση των χρεών του

-η τρέχουσα ικανότητα αποπληρωμής και

-το ιστορικό οικονομικής συμπεριφοράς

 Παράλληλα, η τράπεζα θα προχωρά στην αξιολόγηση της αξίας τυχόν εμοπράγματης εξασφάλισης ή άλλων περιουσιακών στοιχείων (ακίνητα, κτήματα κλπ) του δανειολήπτη που θα μπορούσαν με την συναίνεσή του να αποτελέσουν πρόσθετες εξασφαλίσεις.

Μάλιστα, καθεμιά από τις εκτιμώμενες αξίες θα γνωστοποιείται γραπτώς στο δανειολήπτη ταυτοχρόνως με την παρουσίαση της προτεινόμενης λύσης ρύθμισης/οριστικής διευθέτησης.

Πηγή: ethnos.gr 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου