Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2015

Δημοτικό Συμβούλιο Ναυπακτίας Τετάρτη 11/11/2015


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ  6 -11-2015
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ                               ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 31236
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληροφορίες: Μηνόπουλος Αθανάσιο
Ταχ.Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37
Ναύπακτος 30300
Τηλ: 2634360143                                                        ΠΡΟΣ
FAX: 2634360121     
1.      κ.κ Δημοτικούς Συμβούλους
2.      κ. Δήμαρχο
3.      κ. Πρόεδρο Δ.Κ. Ναυπάκτου
4.      κ. Εκπρόσωπο Τ.Κ.Ελατούς

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπακτίας».
       Σας προσκαλούμε, στις   11 -11-2015  ημέρα  Τετάρτη   και ώρα  19:00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.      Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου «βελτίωση –συντήρηση οδικού δικτύου ΔΕ Αποδοτίας». (Εισηγ. κ. Καρακώστας).
2.      Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών & 1ου  Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε   του έργου «Βελτίωση και ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων οικισμού Πυλλήνης Υποέργο 2  Ανάπλαση Δραγατσούλας ΤΚ Σίμου  Τ.Κ Σίμου. (Εισηγ. κ. Καρακώστας)
3.      Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου ΄΄Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ. Δ.Ε. Αποδοτίας ( Πλην Κρυονερίων). (Εισηγ. κ. Καρακώστας)
4.      Αίτηση παράτασης εργασιών του έργου «Ανάπλαση σχολικών κτιρίων δήμου Ναυπάκτου» (Εισηγ. κ. Καρακώστας).
5.      Αναμόρφωση προϋπολογισμού  έτους 2015. (Εισηγ. κ. Κοτρωνιάς)
6.      Έγκριση διενέργειας προμηθειών. (Εισηγ. κ. Κοτρωνιάς).
7.      Αίτηση για  μείωση μισθώματος δημοτικού διώροφου κτίσματος που λειτουργεί ως Ξενώνας στην  Τ.Κ  Ελατούς Δ.Ε Αποδοτίας. (Εισηγ. κ. Κοτρωνιάς)
8.      Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Ναυπακτίας και Αιτωλικής Αναπτυξιακής. (Εισηγ. κ. Κοτρωνιάς)
9.      Εγκριση απευθείας ανάθεσης  της  συντήρησης επισκευής  μεταφορικών μέσων προμήθεια και τοποθέτηση ελαστικών. (Εισηγ. κ. Κοτρωνιάς)
10.  Επιστροφή χρημάτων στον κ. Β. Δερβίση λόγω μη συμμετοχής του στην εμπ/ρη 2015, ως αχρεωστήτως καταβληθέντα. ( Εισηγητής κ. Κοτρωνιάς).
11.  Διαγραφές από καταλόγους, έτους 2015. (Εισηγητής κ. Κοτρωνιάς).
12.  Έγκριση τιμολογιακής πολιτικής ΔΕΥΑΝ του έτους 2016. ( Εισηγητής κ. Κοτρωνιάς).
13.  Εισηγητική έκθεση Γ΄ τριμήνου του έτους 2015 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού. ( Εισηγητής κ. Κοτρωνιάς).
14.  Εγκριση πληρωμής 6ου λογ/σμού του έργου «Ανάπλαση σχολικών κτιρίων Δήμου Ναυπάκτου»  από  άλλη πηγή χρηματοδότησης ( Εισηγητής κ. Κοτρωνιάς).
15.  Ορθή επανάληψη της 395/2015 Απόφασης με θέμα «Λήψη απόφασης για την καταστροφή αντικειμένου που δεν έχει καμία αξία (άρθρο 199 παρ 6 Ν. 3463/06). ( Εισηγητής κ. Κοτρωνιάς)
16.   Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στο Α/θμιο & Β/θμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Θεάτρων – Κινηματογράφων για το έτος 2015-2016». (Εισηγ. κ. Σύψας ).
17.  Χορήγηση αδείας παραγωγού- αλιέα πωλητή λαϊκής αγοράς. (Εισηγ. κ.Σύψας)
18.  Λήψη Απόφασης χορήγησης άδειας διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων με παιγνιόχαρτα με ανάπτυξη δυο (2) ειδικών διασκευασμένων τραπεζιών, εντός καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος. ( Εισηγητής κ. Σύψας).
19.  Λήψη Απόφασης χορήγησης άδειας διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων με παιγνιόχαρτα με ανάπτυξη ενός (1) ειδικού διασκευασμένου τραπεζιού, εντός καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος. ( Εισηγητής κ. Σύψας).
20.  Συμπλήρωση της  αρ. 430/2015 απόφασης Δημ. Συμβουλίου περί «Παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων από το δήμο Ναυπακτίας 2 τ.μ  και 4 τ.μ. πλησίον του ΚΕΠ,  στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ναυπάκτου». (Εισηγ.κ.Φράγκος).
21.  Έγκριση  εγγραφών νηπίων  στους Δημ. Παιδικούς Σταθμούς. ( εισηγητής κ. Ράπτης).
22.  Έγκριση διοργάνωσης διήμερης εκδρομής ΚΑΠΗ - αναμόρφωση προϋπ/σμού- ψήφιση πίστωσης. ( εισηγητής κ. Ράπτης).

                                          Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

  Σιαμαντάς Γεώργιος
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενέργεια)
 1. Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
 2. Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
 3. Διευθυντή Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
 4. Διευθυντή Περιβάλλοντος (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
 5. Διευθυντή Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικών Υποθέσεων (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενημέρωση)
 1. Εργατικό Κέντρο Ναυπακτίας και Δωρίδας.
 2. Ομοσπονδία Επαγγελματιών και Βιοτεχνών.
 3. Σύλλογο Μηχανικών Ναυπάκτου.
 4. Τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.
 5. Ο.ΣΥ.Ν.
 6. Τεχνικό Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου