Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2015

ΣΗΜΕΡΑ: «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπακτίας».


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ     22-9-2015
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ                                                ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 25854
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληροφορίες: Μηνόπουλος Αθανάσιος
Ταχ.Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37
Ναύπακτος 30300
Τηλ: 2634360143                                                        ΠΡΟΣ
FAX: 2634360121                                         
1.      κ.κ Δημοτικούς Συμβούλους
2.      κ. Δήμαρχο
3.      κ. Πρόεδρο Δ.Κ. Ναυπάκτου
4.      κ.Εκπρόσωπο  Τ.Κ. Κλεπάς


ΘΕΜΑ: «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ  σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπακτίας».

       Σας προσκαλούμε, στις  23-9-2015 ημέρα Τετάρτη   και ώρα  19:30   να προσέλθετε στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ  συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.      Τροποποίηση της με αριθ. 228/2015 απόφασης Δ.Σ. περί : Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Δήμου Ναυπακτίας, και Εθνικού Κέντρου Βιώσιμης και αειφόρου Ανάπτυξης (Ε.Κ.Β.Α.Α.) – Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών & Μελετών (Ι.Γ.Μ.Ε.Μ.) με θέμα «Τεχνικογεωλογική μελέτη του οικισμού Κάτω Κλεπά του Δήμου Ναυπακτίας, Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας και παρακολούθηση της Γεωτεχνικής μελέτης αποκατάστασης της πρόσφατης κατολίσθησης». (Εισηγ. κ. Κοτρωνιάς)

2.       Τροποποίηση της με αριθ. 229/2015 απόφασης Δ.Σ. περί: Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Δήμου Ναυπακτίας με θέμα «Διερευνητικές γεωτρήσεις και μελέτες για την αντιμετώπιση της κατολίσθησης στη Κλεπά του Δήμου Ναυπακτίας» (Εισηγ. κ. Κοτρωνιάς)

3.      Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2015. (Εισηγ. κ. Κοτρωνιάς).

4.     Προμήθεια καυσίμων. (Εισηγ. κ. Κοτρωνιάς).
5.      Διοργάνωση εκδηλώσεων στο πλαίσιο του εορτασμού της 444ης επετείου της Ναυμαχίας της Ναυπάκτου & έγκριση δαπανών. (εισηγητής κ. Ράπτης).
6.      Διοργάνωση Συνεδρίου για τη Ναυμαχία της Ναυπάκτου. (εισηγητής κ. Ράπτης).
7.      Έγκριση εγγραφών- επανεγγραφών, νηπίων- βρεφών στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς. (εισηγητής κ. Ράπτης).

8.      Τροποποίηση κανονιστικής απόφασης Δ.Σ. αρ.362/2014, περί "Οργάνωσης & προϋποθέσεις λειτουργίας της Εμποροπανήγυρης Ναυπάκτου. (Εισηγ. κ. Σύψας).

  Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα: Για το 1ο και 2ο θέμα: Επειδή είναι ανάγκη να ξεκινήσουν άμεσα η γεωτεχνική μελέτη και οι γεωτρήσεις για την αντιμετώπιση της κατολίσθησης στη  Κλεπά.  Για το 3ο θέμα :Λόγω της ανάγκης  επειγουσών δαπανών. Για το 4ο θέμα: Επειδή  η σύμβαση   του αναδόχου λήγει την 30/09/2015 . Για το 5ο θέμα: Λόγω του γεγονότος ότι η επιβεβαίωση άφιξης των ξένων αποστολών που θα συνυπογράψουν το πρωτόκολλο συνεργασίας της δημιουργίας ενός πανευρωπαϊκού δικτύου πόλεων με έδρα τη Ναύπακτο ολοκληρώθηκε πριν λίγες ημέρες. Συνεπώς θα πρέπει να υπάρχει και εύλογο χρονικό διάστημα για τη διαδικασία των αναθέσεων που αφορούν τις εκδηλώσεις. Για το 6ο θέμα: Διότι ως τις 21/09/2015 δεν υπήρχε επιβεβαίωση για τη συμμετοχή όλων των εισηγητών με αποτέλεσμα να μην μπορεί να καταρτιστεί το τελικό πρόγραμμα του συνεδρίου. Για το 7ο θέμα : Διότι  οι παιδικοί σταθμοί  ήδη έχουν ξεκινήσει την λειτουργία  τους και υπάρχει άμεση ανάγκη εγγραφής κλπ των νηπίων-βρεφών. Για το  8ο θέμα: Λόγω των μικρών χρονικών περιθωρίων που υπάρχουν για την διοργάνωση της εμποροπανήγυρης.

                                                       Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
  Σιαμαντάς Γεώργιος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενέργεια)
  1. Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
  2. Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
  3. Διευθυντή Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
  4. Διευθυντή Περιβάλλοντος (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
  5. Διευθυντή Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικών Υποθέσεων (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενημέρωση)

  1. Εργατικό Κέντρο Ναυπακτίας και Δωρίδας.
  2. Ομοσπονδία Επαγγελματιών και Βιοτεχνών.
  3. Σύλλογο Μηχανικών Ναυπάκτου.
  4. Τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.
  5. Ο.ΣΥ.Ν.
Τεχνικό Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου